Välj land:

Ett livslångt lärande

Ett livslångt lärande

Läs mer

"Det är inte så mycket jag inte kan göra"

"Det är inte så mycket jag inte kan göra"

Läs mer

"Omöjligt? – Inget är omöjligt!”

"Omöjligt? – Inget är omöjligt!”

Läs mer
News
Lokala nyheter
Pressmeddelande
News
Lokala nyheter
Pressmeddelande
News
Lokala nyheter
Pressmeddelande
HighVolumeHDF® är Fresenius Medical Care

Sjukvårdspersonal

Produkter, behandlingar och service för sjukvårdspersonal

Läs mer
Att njuta av livet trots sjukdomen

Patienter och närstående

Patienter och närstående

Läs mer

Sjukvårdspersonal

5008 CorDiax och 5008S CorDiax

Läs mer
HDF-pump

Vi tar hand om njurar

Mer än 3,2 miljoner personer världen över lider av njursvikt. Med innovativa produkter och behandlingar sätter vi högsta standard för dialysbehandling av patienter med kronisk njursvikt.