Hoppa till innehåll

Hjärt-och lungsupport

 Läs mer på Xenios hemsida

Sjukvårdspersonal

6008 CAREsystem 

Läs mer

Sjukvårdspersonal

Produkter, behandlingar och service för sjukvårdspersonal

Läs mer

Patienter och närstående

Patienter och närstående

Läs mer

Berättelser

Dialys i hemmet

Leva ett aktivt och självständigt liv trots njursjukdom.

Berättelsen om att lära sig rörelser

Ett sportprojekt för dialyspatienter I Argentina.

Berättelsen om mig och mina fyra njurar

András Both - Ambassadör för Ungerska Internationella njurprogrammet.

Ett närmast normalt liv tack vare hemdialys

90 minuters daglig behandling som enkelt integreras i vardagslivet.

Förebyggande program kan sakta ned progressionen på njursjukdom.

”Det är inte så mycket jag inte kan göra.”

Integrera peritonealdialysbehandling (PD) i ett aktivt och rörligt liv

Omöjligt? – Inget är omöjligt!”

Ett livslångt lärande

Utmaningarna i att leva med dialysbehandling och motivationen att ta doktorsexamen.

En marknad i rörelse

Fresenius Medical Care ger vård till dialyspatienter i cirka 150 länder.

Hur kan jag fortsätta att vara chef?

Hur kan jag fortsätta att vara chef?

Hospitalistvård med en personlig touch

Hospitalistvård med en personlig touch

Starkare tillsammans genom hela pandemin – för våra patienter

Starkare tillsammans genom hela pandemin – för våra patienter

Ett år efter orkanen

När Maria slog till: Ett år efter orkanen

”Hur ber jag någon att hjälpa till att rädda ett liv?”

Klinikchef Barbara Miller och hennes berättelse om att bli njurdonator.

”Hur får vi ett större erkännande för omvårdnad?”

Varje dag ger våra sjuksköterskor ett betydande bidrag till våra patients välbefinnande.

”Vem ser till att jag får den bästa vården?”

I Finland har Fresenius Medical Care tagit språnget från produkt- till tjänsteföretag.

28 907 km halvvägs runt jorden

En dialysmaskins fantastiska resa.

En vidsträckt önation

Fresenius Medical Cares anställda bidrar till att främja utbyggnaden av detta…

20 års arbete för att skapa en framtid värd att leva i

Fresenius Medical Care 20 år.

Framtiden är lila

Aboriginer får dialysbehandling i sin hemmiljö.

frika i föränderliga tider

En vanlig arbetsdag på Fresenius Medical Care Marocko.

En superhjälte vinner Asien-Stillahavsområdets hjärtan

Fresenius Medical Care besöker olika skolor i Taiwan.

Målen för och möjligheterna med regenerativ medicin.

Regenerativ medicin: Vägen till läkning

I framtiden kommer global utveckling att ske på det nya teknikcentret i Schweinfurt.

I framtiden kommer global utveckling att ske på det nya teknikcentret i Schweinfurt.

En framgångsrik serietillverkad modell

Mer än hälften av alla dialysmaskiner som används över hela världen tillverkas av…

Dialysens historia

Historien om utvecklingen av hemodialys och den konstgjorda njuren (dialysatorn).

CREED-programmet

Fresenius Medical Care inrättade CREED-programmet under 2001 för att främja utbyte av…

”Hur kan vi erbjuda våra patienter bästa möjliga behandling?”

Det globala medicinska kontoret öppnar upp lovande nya möjligheter att transformera…

25 år för att skapa en framtid som är värd att

25 år för att skapa en framtid som är värd att

Tack vare deras outtröttliga ansträngningar under hela COVID-19-pandemin har våra anställda blivit sanna hjältar.

Dags att säga tack!

Vilka vi är

Fresenius Medical Care är världens ledande leverantör av dialysprodukter och tjänster.

Vi tar hand om människor med kroniskt njursvikt, av vilka cirka 3,9 miljoner världen över är beroende av dialysbehandling. Fresenius Medical Care är också den ledande leverantören av dialysprodukter såsom dialysmaskiner eller dialysatorer. Tillsammans med sin kärnverksamhet, Renal Care Continuum, fokuserar företaget på att expandera inom kompletterande områden och inom intensivvårdsområdet.

52 M

BEHANDLINGAR

344 687

BEHANDLADE PATIENTER

4 116

KLINIKER
Hitta din närmaste klinik

42

TILLVERKNINGSSTÄLLEN