Hoppa till innehåll

Renal IT

Renal IT tillhandahåller integrerade programlösningar för hantering av behandling på sjukhus eller vid hembehandling och stöder vård av patienter med kronisk njursjukdom på ett effektivt, tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt. Renal IT ger beslutsunderlag och analytiska insikter i behandlingsdata. Fresenius Medical Care erbjuder ett komplett utbud av mjukvara, hårdvara, installation och support.

De medicinska behoven av IT-lösningar vid kronisk njursjukdom

Hanteringen av HD vid kronisk njursjukdom är komplex och krävande. Patienterna är svaga och har komorbida tillstånd. Samtidigt ökar antalet behandlade patienter per nefrolog och sjuksköterska, och kommer att fortsätta öka.

Dialysvård är mycket mer än bara dialysbehandling

Att ordinera och ge dialysbehandling kräver speciell omsorg. För att hantera dialyspatienter med kronisk njursjukdom krävs stöd av ett sjukvårdsteam. De behöver i sin tur en hel del data och information för att hantera patienternas individuella behandlingsplan. Ett passande beslut om behandling kan bara tas när man har helhetsbilden – fullmatad med data och information. Patienternas komplexa och fragila tillstånd kräver brådskande och lämpliga lösningar. Våra lösningar inom Renal IT möter dessa krav.