Hoppa till innehåll

Aferesplattformar

ADAsorb
immunadsorptionsmonitor för GLOBAFFIN

ADAsorb-maskinen, som tillverkas av medicap clinic GmbH, är en sekundär plasmabehandlingsenhet, särskilt lämpad för att stöda regenererbara kolonnsystem med en eller två kolonner. System med två kolonner möjliggör parallella behandlings- och regenereringscykler och ger ökad adsorptionskapacitet vid reducerad extrakorporeal volym jämfört med enkelpassage och singelkolonn.

ADAsorb anpassar sig automatiskt till den plasmatillförsel som tillhandahålls av olika plasmaseparationsenheter, inklusive Art Universal. ADAsorb är utrustad med en pekskärm som visar varje steg i proceduren, vilket möjliggör transparent hantering av maskinen. Säkerhetssystemet i ADAsorb omfattar flera automatiserade rutiner som bidrar till att minska såväl arbetsinsatser som handhavandefel.

I Fresenius Medical Care-sortimentet av adsorbers stöder ADAsorb för närvarande GLOBAFFIN.

Juridisk tillverkare: medicap clinic GmbH, Tyskland

Art Universal

Art Universal*
– helblodbehandling och plasmafiltrering

Art Universal är en plattform som lämpar sig för behandling med DALI-absorber** och MONET-plasmafraktionator. Dessutom möjliggör den plasmaseparation för vissa adsorptionsprocedurer, särskilt sådana där GLOBAFFIN-adsorber används.

Art Universal-maskinen är utrustad med en helblodspump, en ACD-A-antikoagulantiapump (citrat), en plasmapump och en tilläggspump som används för spolning och regenerering av MONET-plasmafraktionatorn (lipoproteinfilter). Sprutpumpen är särskilt avsedd för heparinantikoagulation.

Användargränssnittet är enkelt och effektivt. Flera procedursteg är antingen automatiserade eller flaggade med uppmaningar, vilket förenklar hanteringen och minskar antalet användarfel. Med inbyggda processäkerhetskontroller upprätthålls höga säkerhetsnivåer och maskinen övervakas så att korrekta inställningar används.

Art Universal stöder följande protokoll och procedurer:

  • Helblodsaferes (DALI-kit, tillgängliga med fyra olika adsorberkonfigurationer, programvara med två olika protokollinställningar: DALI Standard och DALI Low Citrate (låg citratnivå)
  • Plasmafraktionering (MONET-plasmafraktionator), som primärt används i lipoproteinfiltrering med automatisk, tryckaktiverad spolning av plasmafraktionatorn
  • Plasmaseparation för adsorptionsprocedurer, i synnerhet den regenererbara GLOBAFFIN-adsorbern, vilket kontrolleras av en separat adsorptionsmonitor (ADAsorb)
     

* Art Universal tillverkas inte längre. Reservdelar finns tillgängliga.
** DALI 500-adsorber och DALI 750-adsorber

Relaterat innehåll
Immunoadsorption, läkare, man

Behandling av autoimmuna sjukdomar.

Lipoproteinaferes

Avlägsnande av lipoproteiner från blodet.

1 Waitz G et al. Ther Apher Dial 2022; doi: 10.1111/1744-9987.13840