Hoppa till innehåll

Innovationens vagga

Fresenius Medical Care-anställda vid dialysmaskinen 6008 på teknikcentret i Schweinfurt

Dialysnätet

Vad har simuleringar med virtuell verklighet, laboratorier för att mäta elektromagnetiska störningar, snabb framtagning av prototyper för olika maskinkomponenter och interkulturella användbarhetstester av prototyper gemensamt? Jo, alla spelar en nyckelroll när det gäller att utveckla och optimera dialysbehandling. Tillsammans med alla andra relevanta utvecklingsområden kommer de snart att vara inhysta under ett och samma tak – på Fresenius Medical Cares nya teknikcenter i Schweinfurt, Tyskland. Byggnaden är lika stor som en fotbollsplan och kommer att rymma de mer än 1 200 anställda som redan arbetar på anläggningen, varav en tredjedel inom forskning och utveckling. Och antalet ökar. "På det nya teknikcentret kommer vi att utveckla innovativa lösningar till gagn för våra patienter. Fokus ligger på nära nätverk med klinisk personal, patienter, service och produktion", säger Dr. Olaf Schermeier, styrelseledamot och ansvarig för forskning och utveckling på Fresenius Medical Care.

Fresenius Medical Care-anställd på teknikcentret i Schweinfurt

Förbättra patientens liv

Målen och inriktningen för det nya teknikcentret är tydligt avgränsad: att kontinuerligt förbättra det dagliga livet för patienter med njursjukdom i slutskedet, utveckla produkter för en förbättrad livskvalitet, minimera biverkningarna, generera kunskap mer effektivt på världsmarknaden satt att föra innovationer till produktion på snabbast möjliga sätt. Med andra ord att se till att patienterna får nytta av framstegen snabbare. Detta är en process som länge varit etablerad även utanför Tysklands gränser: Fresenius Medical Care driver utvecklingsanläggningar över hela världen, från Frankrike och Italien till länder längre bort som Mexiko och Kina, med 825 anställda inom forskning och utveckling. Tvärvetenskapliga team över dessa anläggningar har varit verklighet ett bra tag nu, och nätverkande över tidszonerna är en del av det dagliga arbetet. I framtiden kommer alla dessa trådar att löpa samman i teknikcentret i Schweinfurt, i en ny, modern byggnad som förkroppsligar företagets tvärvetenskapliga arbetskultur.

 

På rad 6008-dialysmaskiner från Fresenius Medical Care 

Nära samordnad utveckling

"När det gäller dialysteknik kan även de minsta förbättringar ha en betydande positiv inverkan på patienternas dagliga liv. Därför är ett samordnat utvecklingsarbete som förs framåt på global skala avgörande för Fresenius Medical Care”, säger Johann Brede, ansvarig chef för teknikcentret. "Vi förkortar våra kommunikationsvägar och underlättar professionella utbyte för att kunna reagera snabbare i hela världen." Ämnena spänner från att förbättra enskilda komponenter som exempelvis vattenrening för dialys till att utföra digital finjustering av utrustning. Till exempel arbetar programutvecklare på att utvärdera signaler som visar hur blodets egenskaper förändras under dialysbehandlingen. Då dialysexpertis omfattar ett brett spektrum av ämnesområde är en samordning av de olika arbetsmetoder som används inom de olika fackavdelningarna är något som är uttryckligen önskvärt. En dialysmaskin innehåller kunskap från områdena medicin, elektronik, mekanik, fysik, kemi och fysiologi samt även produktionsteknik, processteknik och IT. Att ta hänsyn till regionala krav är en allt viktigare aspekt av utvecklingsarbetet. Vilka konsekvenser får det för utformningen av en pekskärm för en ny dialysmaskin om personal i Tyskland är van vid och vill använda skärmar utan krusiduller, medan den kulturella normen i Asien är en mer lekfull design? Svar på denna typ av frågor utforskas av internationella team som samarbetar kring konkreta projekt. På så sätt går det också snabbare att hitta effektiva lösningar för tillväxtmarknader med specifika regionala behov.

Dialysmaskinen 6008 från Fresenius Medical Care

Ingen livsstilsprodukt

"En medicinsk produkt är ingen livsstilsprodukt. Om skärmen går sönder på en mobiltelefon det är irriterande, men det får bara inte hända på en dialysmaskin medan en patient är ansluten," säger Johann Brede. På så kallade användbarhetslabb kan autentiska kliniska miljöer simuleras för att ta reda på hur självförklarande enheterna egentligen är för specialistpersonalen. "Vi kan få värdefulla insikter genom att testa hur applikationskonsulter från Tyskland, Indien och Australien hanterar nyutvecklade enheter som exempelvis dialysmaskinen 6008." I framtiden kommer det också att vara möjligt att optimera användningen av dessa enheter med hjälp av tester med virtuell verklighet.

Fresenius Medical Cares nya teknikcenter i Schweinfurt

Att bygga framsteg

I laboratorierna och testsalarna i Schweinfurt är enheterna ständigt tillgängliga och placerade närmare projektgrupperna än tidigare. Mjukvarautvecklare och mekaniker samarbetar nära tillsammans med hjälp av snabbprototypning, en process som gör att nya komponenter kan tillverkas på 3D-skrivare och installeras direkt i produkten och testas. Till exempel simuleras och analyseras störningar från mobiltelefoner, ett allt vanligare fenomen i den mobila tidsåldern, på de elektromagnetiska kompatibilitetslabben. Och i kontroll- och testcentren utsätts moduler och maskiner för långsiktiga tester för att säkerställa lång livslängd och hållbarhet. Fresenius Medical Care driver över 40 produktionsanläggningar, tillverkar mer än hälften av alla dialysmaskiner i världen och utför cirka 48 miljoner dialysbehandlingar per år. Varje patient har mycket individuella behov vad gäller behandlingen. Teknikcentret kommer att vara den centrala kopplingspunkten mellan kundernas önskemål, användaren prioriteringar, utveckling och produktion – en innovationens vagga.