Hoppa till innehåll

Terapeutisk aferes

Avlägsnar skadliga ämnen

Terapeutisk aferes är en extrakorporeal blodreningsprocedur. Funktionsprincipen är selektivt eller semiselektivt avlägsnande av patogena komponenter från patientens blod eller plasma och inte administrering av terapeutiska läkemedel. Blodet återförs till patientens kropp omedelbart efter rening.

Terapeutisk aferes ger fördelar vid ett antal olika medicinska tillstånd, inklusive metabola tillstånd, organtransplantation och autoimmuna sjukdomar. Behandlingstillämpningar kan vara allt från akut organfunktionsstöd till mer förebyggande åtgärder som lindrar tecken och symptom på sjukdom och ger skydd mot kritisk progress.

Immunoadsorption

Vid immunoadsorptionsbehandling avlägsnas specifika antikroppar från blodplasman. På grund av den höga selektiviteten är det en lämplig behandling av många olika typer av allvarliga autoantikroppsmedierade kliniska indikationer, till exempel myastenia gravis, steroidrefraktärt återfall i multipel skleros, vissa förekomster av avstötning av solida organ, dilaterad idiopatisk kardiomyopati eller vissa mycket sällsynta sjukdomar, till exempel pemfigus vulgaris, där beslutsfattandet ska vara individbaserat.1

Lipoproteinaferes

Lipoproteinaferes syftar till att avsevärt minska höga kolesterolnivåer och andra skadliga lipoproteiner i patientens blod och är lämpligt för patienter med homozygot familjär hyperkolesterolemi eller andra former av hyperkolesterolemi, dyslipidemi och kardiovaskulär sjukdom. Viss utrustning för lipoproteinaferes kan även användas för reoferes. Reoferes är en extrakorporeal terapeutisk aferesprocedur som används för att minska blodviskositeten och förbättra mikroperfusionen genom att filtrera reologiskt relevanta makromolekyler från plasman.1

Terapeutisk aferes omfattar ett antal olika medicinska tekniker, till exempel terapeutiskt plasmabyte eller adsorption av specifika plasmakomponenter.

Fresenius Medical Care kan med sina adsorbers, filter och många års erfarenhet av extrakorporeala metoder erbjuda högkvalitativa och mångsidiga behandlingsalternativ för terapeutisk aferes för många olika sjukdomar och störningar.

Vad är
terapeutisk aferes?

Titta för att ta reda på mer.

1 Padmanabhan A et al. J Clin Apher 2019; 34:171-354