Hoppa till innehåll

BCM - Body Composition Monitor

Rutinmässigt bedöma vätsketillstånd

Inom vår omfattande portfölj är BCM - Body Composition Monitor en byggsten för systematisk vätskehantering och stöd för hjärtskyddande hemodialys.

Varför kan det vara svårt att fastställa vätskestatus

I vanlig klinisk praxis är patientens torrvikt eller målvikt en uppskattning som bestäms genom klinisk observation av olika indikationer, inklusive förekomst av ödem, blodtrycksvärden och andningsbesvär. Den frekventa förekomsten av komorbiditeter hos hemodialyspatienter kan ge tvetydiga tecken vid vätskestatus.1

Där BCM - Body Composition Monitor kan ge support

BCM - Body Composition Monitor är särskilt utformad för att fastställa hur mycket övervätskning som uppstår hos patienter som lider av njursvikt. Detta möjliggör en enkel, icke-invasiv och objektiv bedömning av en enskild patients vätsketillstånd.2

Som ett resultat kan BCM - Body Composition Monitor hjälpa läkaren att bestämma patients individuella torrvikt och därmed avlägsna rätt mängd vätska.

 

Fördelar med bioimpedansstyrd vätskehantering

BCM - Body Composition Monitor gör det möjligt att praktiskt och exakt fastställa vätskestatus i motsats till alternativa bedömningsmetoder.3

Bedömning av vätskestatus med BCM - Body Composition Monitor:

  • Är icke-invasiv, enkel och snabb (ca 10 sek tar mätningsprocessen).
  • Är i hög grad reproducerbar.4, 5
  • Validerad mot standard referensmetoder.5
  • Är möjligt med HD-, PD- och pediatriska patienter.
  • Kan användas för en mer exakt bedömning av dialysdosen genom att tillhandahålla data för ureafördelningsvolymen i Online Clearance Monitor för de flesta HD-maskiner från Fresenius Medical Care.6
  • BCM - Body Composition Monitor ger ett kvantitativt mått på muskel- och fettmassa eftersom den kan skilja mellan muskelmassa och övervätskning. Detta gör det möjligt att förbättra diagnosen av undernäring hos ESRD patienter7 och möjliggör en adekvat behandling.

Hjärtskyddande hemodialys

Fördelarna med bioimpedansstyrd vätskehantering är relevanta för hjärtskyddande hemodialys. Normohydrering och undvikande av högre ultrafiltrationshastigheter är förknippade med bättre resultat för dialyspatienter.2, 8, 9

Att reglera patientens vätskestatus genom avancerad vätskehantering med BCM - Body Composition Monitor som huvudkomponent kan leda till minskad dödlighet,10,11 bättre kontroll av högt blodtryck och minskad användning av blodtryckssänkande medicinering.12

Modell för kroppssammansättning anpassad från Chamney 2007, sida 82.13

Tekniken bakom BCM - Body Composition Monitor

BCM - Body Composition Monitor tillämpar tekniken för bioimpedansspektroskopi (BIS).

För att få fram de kliniskt relevanta resultatparametrarna används två avancerade validerade fysiologiska modeller i BCM - Body Composition Monitor:

  • En volymmodell som beskriver den elektriska ledningsförmågan i en cellsuspension, vilket gör det möjligt att beräkna det totala kroppsvattnet, det extracellulära vattnet och det intracellulära vattnet (ICW).5
  • En modell för kroppssammansättning som beräknar de tre huvudsakliga kroppskomponenterna överhydrering (OH), muskelmassa (LTM) och fettvävnadsmassa (ATM) från ECW- och TBW-värderna.13

Omfattande erfarenhet

Vi har nästan tio års erfarenhet av vätskehantering baserad på BCM - Body Composition Monitor. Alla relevanta resultatparametrar har validerats mot standard referensmetoder i ett antal tester med mer än 1 000 patienter och friska kontroller.14 Vår vätskehantering baserad på BCM - Body Composition Monitor är lämplig för användning i HD-, PD-15 och pediatriska patientpopulationer.16

Särskilt validerad för ESRD patienter

Lämplig för HD- & PD patienter

Över 29,000 patienter uppmätta*

Lämplig för pediatriska patienter

 

Särskilt validerad för ESRD patienter

Lämplig för HD- & PD patienter

Över 29,000 patienter uppmätta*

Lämplig för pediatriska patienter

* på NephroCare kliniker varje månad år 201517

Teknisk Data

BCM - Body Composition Monitor
Teknisk data