Hoppa till innehåll

VR-utbildning (Virtual Reality)

man med VR-glasögon (Virtual Reality)

stay•safe MyTraining VR 

En ny verklighet inom PD-utbildning

Utbildning är en hörnsten för hemdialys

stay•safe MyTraining VR är ett innovativt utbildningsverktyg som kan hjälpa dig att förbereda dina patienter för peritonealdialysbehandling i hemmet.

I en studie med över 2 000 PD-patienter som genomfördes av Figueiredo et al. under 2015, var längre träningstid och att börja träningen innan kateterimplantation förknippade med lägre peritonitfrekvens.1

2018 genomförde Chang et al. en randomiserad, kontrollerad prövning med 100 patienter som visade vikten av regelbunden upprepad utbildning, som ”[...] ytterligare timmar upprepad utbildning minskade förekomsten av infektion vid utgångsstället (ESI) och peritonit”2

Studien Peritoneal Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study som publicerades år 2020 av Perl et al., omfattade 7 051 vuxna PD-patienter på 209 vårdcenter i 7 länder och visade att en utbildningstid på 6 dagar eller fler (jämfört med <6) var positivt förknippad med lägre peritonitfrekvens.3

VR-patientutbildning med en sjuksköterska

stay•safe MyTraining VR kan stödja ditt utbildningsprogram för patienter

stay•safe MyTraining VR är ett digitalt utbildningsverktyg som kan hjälpa dig att förbereda dina patienter för peritonealdialysbehandling i hemmet:

Med VR-teknik kan du ge dina patienter ytterligare utbildningsmöjligheter, så att de kan upprepa stegen för påsbyte i sin egen takt, så ofta som det behövs.

Du ger stöd för olika inlärningsmetoder med en blandning av visuella, interaktiva och hörsel- och textbaserade element. Den integrerande 3D-miljön är baserad på konceptet ”learning by doing”, vilket gör den engagerande och intuitiv att använda.

Tack vare de olika språkalternativen kan du övervinna kommunikationshinder.

VR-utbildningen är ett fristående system som kan konfigureras var som helst – ingen installation behövs och den är enkel att starta.

VR-peritonealdialyspåse

Vad du kan förvänta dig av stay•safe MyTraining VR

I stay•safe MyTraining VR visas en hemlik miljö. Användare kan lära sig att förbereda det virtuella hemmet för en steril procedur och anpassa hemmiljön. De får en introduktion av de material som används för proceduren, och med en simulerad kateter kan de utföra ett virtuellt påsbyte själva.

VR-dialys med sjuksköterska

staysafe MyTraining VR har två lägen för CAPD-proceduren: övning och test.

Övning

Under övningen får du vägledning steg för steg från förberedelse till iordningställande, tillkoppling och slutligen frånkoppling. För varje steg visas en instruktion av en virtuell sjuksköterska, följt av en åtgärd som patienten måste utföra innan nivån är slutförd.

VR-spolning
Test

När användaren känner sig säker på att hen kan genomföra påsbytet kan kunskapen testas. Under testet ges inte någon vägledning. Istället utför användaren proceduren steg för steg och korrigeras automatiskt om den inte klarar ett steg.

Så gör du för att inkludera stay•safe MyTraining VR i ditt utbildningskoncept

Med staysafe MyTraining VR får du stöd för att lära dialyspatienter, vårdare och annan vårdpersonal att använda CAPD-systemet. Den här utbildningen kan inte ersätta fullständig, praktisk patientutbildning som leds av utbildad personal, och är inte avsedd att göra det. Det är ett utbildningsverktyg som vilket annat verktyg som helst, till exempel broschyrer, video, webbplatser eller andra utbildningar som du kan använda för att lära patienten handhavandet. staysafe MyTraining VR kan vara till hjälp för att …

VR-patientutbildning på sjukhus

... introducera CAPD som ett behandlingsalternativ för patienter med kronisk njursjukdom (CKD) och deras anhöriga

Som en del av det pedagogiska samtalet med en patient som behöver börja med dialys kan det användas för att öka medvetenheten om hembehandlingar som ett alternativ för patienter. Medan hemodialys ofta kan visas direkt på en hemodialysmottagning, där patienter kan prata med varandra om behandlingen, kan peritonealdialys vara mindre känd för nya patienter. I en virtuell verklighet (VR) kan patienterna se hur en hembehandling kan utföras så att de kan fatta ett välgrundat beslut om vilken behandling de föredrar.

... förbereda nya patienter inför senare praktisk utbildning

stay•safe MyTraining VR kan användas för förberedande utbildning innan katetern opereras in eller under väntan på att utgångsstället läker efter kateterinläggningen. Utbildningen kan utföras i sittande ställning och i självvald takt. Utbildning i VR före eller efter kateterinföring är avsedd att hjälpa patienter att vara bättre förberedda när den praktiska utbildningen påbörjas.
 

... ge patienter ytterligare utbildningsmöjligheter under den initiala patientutbildningen

Praktisk utbildning utförs vanligen parallellt med det normala intervallet som är på tre till fyra påsbyten per dag. Dessutom ger utbildningen med staysafe MyTraining VR patienter möjlighet att lära sig och repetera de olika stegen i sin egen takt.

VR-patientutbildning med en sjuksköterska

... repetera patientens utbildning vid regelbundna återbesök

Vid återbesök kan patienter använda stay•safe MyTraining VR för att repetera eller testa sina kunskaper om påsbytet.

... repetera de olika stegen för patienter som har automatiserad peritonealdialys (APD)

De flesta APD-patienter lär sig även stegen för CAPD-behandling som en del av den initiala utbildningen, eftersom det kan vara användbart för vissa situationer, t.ex. vid semester eller under behandling av peritonit. Vid behov kan utbildningen med staysafe MyTraining VR hjälpa patienter som inte regelbundet utför manuellt påsbyte att bekanta sig med proceduren.

... utbilda nya kollegor i hur PD-behandling utförs

Du kan även använda staysafe MyTraining VR för att utbilda nya kollegor och visa annan vårdpersonal hur en hembehandling kan se ut, hur andra behandlingsalternativ fungerar och vad patienter lär sig att göra själva hemma.

Så gör du för att få mer information

staysafe MyTraining VR är för närvarande endast tillgänglig i ett begränsat antal länder. Kontakta en lokal representant för Fresenius Medical Care för att få mer information.

Informationsblad för nedladdning:

stay•safe MyTraining VR

Ansvarsfriskrivning

Själva stay•safe MyTraining VR, tillsammans med VR-glasögonen, är inte en medicinteknisk produkt. De skapades för att komplettera CAPD-utbildningen. I utbildningen demonstreras hur stay•safe-systemet används.

stay•safe CAPD-behandlingssystem innehåller flödesväljare- och PIN-säkerhetsfunktioner som är kopplade till peritonealdialys (PD)-lösningarna.

Relaterat innehåll
äldre personer som sitter på en bänk

Fresenius Medical Care erbjuder vätskor för peritonealdialys och praktiska metoder för att bedöma och korrigera vätskestatus.

CAPD – kvinna som läser

Systemet stay•safe hjälper patienter med daglig CAPD-egenbehandling på ett enkelt och bekvämt sätt.