Hoppa till innehåll

Produktinformation

Hitta produktinformation för dina produkter

Ange ett sökord i sökfältet.

Föreslagna sökkategorier:

  • Produkt, typ eller namn
  • Behandlingsområde
  • Dokumentnamn

 

Söktabell med sorteringsfunktion

Klicka på pilen överst i respektive kolumn för önskad sortering.

TypBehandlingsområdeProduktDokumentnamn
KatetrarPeritonealdialysstay•safe® och sleep•safeLedare för kateterimplantation.pdf
Trycksaker AffischerPeritonealdialysstay•safe® och sleep•safeAffisch Membranet
Trycksaker AffischerPeritonealdialysstay•safe® och sleep•safeAffisch Principer för peritonealdialys
Trycksaker AffischerPeritonealdialysstay•safe®Affisch stay•safe® balance bicaVera®, Steg för steg
Trycksaker APDPeritonealdialyssleep•safeTillbehörskort sleep•safe, lösningar och tillbehör
Trycksaker CAPDPeritonealdialysstay•safe®CAPD-Protokoll, dagbok, PDF för nedladdning
Trycksaker APDPeritonealdialyssleep•safeAPD-Protokoll, dagbok, PDF för nedladdning
Trycksaker CAPDPeritonealdialysstay•safe®Träningsmanual stay•safe® bicaVera®, PDF för nedladdning
Trycksaker CAPDPeritonealdialysstay•safe®Träningsmanual stay•safe® balance, PDF för nedladdning
Trycksaker CAPDPeritonealdialysstay•safe®PFT-protokoll för CAPD, Manuella byten, PDF för nedladdning
Trycksaker CAPDPeritonealdialysstay•safe®PFT-protokoll för CAPD, med fyllvolymer, PDF för nedladdning
Trycksaker CAPDPeritonealdialysstay•safe®Patienthandbok för PFT, Provtagningsprotokoll för CAPD, PDF för nedladdning
Trycksaker CAPDPeritonealdialysstay•safe®Tillbehörskort stay•safe®, lösningar och tillbehör
Trycksaker PediatrikPeritonealdialysstay•safe®Träningsmanual PD-Paed Plus
TillbehörPeritonealdialyssleep•safesleep•safe harmony bord
TillbehörPeritonealdialyssleep•safesleep•safe harmony patientkort
TillbehörPeritonealdialysstay•safe® och sleep•safeDigital Hanging Scale
TillbehörPeritonealdialysstay•safe® och sleep•safePD Tuckaway belt
TillbehörPeritonealdialysstay•safe® och sleep•safestay•safe® Stativfäste för hållare
TillbehörPeritonealdialysstay•safe®stay•safe® Insats till hållare
TillbehörPeritonealdialysstay•safe®stay•safe® Hållare
TillbehörPeritonealdialysstay•safe®PD Thermosafe plus
TillbehörPeritonealdialysstay•safe®Hållare för dräneringspåse
Tillbehör barnPeritonealdialysstay•safe®Byretthållare
TillbehörPeritonealdialysstay•safe® och sleep•safeImmobile
VätskorPeritonealdialyssleep•safebicaVera® PDvätska för APD-Kalcium 1,75 mmol/l
Vätskor
 
Peritonealdialysstay•safe®bicaVera® PDvätska för CAPD-Kalcium 1,75 mmol/l
VätskorPeritonealdialyssleep•safebicaVera® PDvätska för APD-Kalcium 1,25 mmol/l
VätskorPeritonealdialysstay•safe®bicaVera® PDvätska för CAPD-Kalcium 1,25 mmol/l
VätskorPeritonealdialyssleep•safebalance PDvätska för APD- Kalcium 1,25 mmol/l
VätskorPeritonealdialysstay•safe®balance PDvätska för CAPD- Kalcium 1,75 mmol/l
VätskorPeritonealdialysstay•safe®balance PDvätska för CAPD- Kalcium 1,25 mmol/l
SlangarPeritonealdialyssleep•safesleep•safe Avloppsslang 12 meter
PåsarPeritonealdialyssleep•safesleep•safe Tömningsset APD
SlangarPeritonealdialyssleep•safesleep•safe Set Plus
SlangarPeritonealdialyssleep•safesleep•safe Luer-Lock Adapter
KopplingarPeritonealdialysstay•safe®stay•safe® Dräneringsset
KopplingarPeritonealdialysstay•safe® och sleep•safestay•safe® Provtagningsport
KopplingarPeritonealdialysstay•safe® och sleep•safestay•safe® Kateterförlängning Luer-Lock
KopplingarPeritonealdialysstay•safe® och sleep•safestay•safe® Kateteradapter
KopplingarPeritonealdialysstay•safe®stay•safe® Luer-Lock Set
KopplingarPeritonealdialysstay•safe® och sleep•safestay•safe® Desinfektionshylsa med jod
KopplingarPeritonealdialysstay•safe® och sleep•safestay•safe® Skyddshylsa utan jod
KopplingarPeritonealdialysstay•safe® och sleep•safeLuer-Lock Kateteradapter med förslutningshylsa
KopplingarPeritonealdialysstay•safe®Skruvhjälpmedel
KopplingarPeritonealdialysstay•safe® och sleep•safePINjektor
KopplingarPeritonealdialysstay•safe® och sleep•safeFörslutningshylsa för Luer-Lock kateteradapter
Byrettsystem barnPeritonealdialysstay•safe®PD-Paed Plus
Slangset barnPeritonealdialysstay•safe® och sleep•safesleep•safe Set Paed
Katetrar barnPeritonealdialysstay•safe® och sleep•safePediatrisk Rak Tenckhoff 210 Best.vara
Katetrar barnPeritonealdialysstay•safe® och sleep•safePediatrisk Rak Tenckhoff 215 Best.vara
KatetrarPeritonealdialysstay•safe® och sleep•safeKortare Swan Neck (fast flow) best.vara
KatetrarPeritonealdialysTungstenskateterSelf locating PD-kateter SA 2354 2314 2447
KatetrarPeritonealdialysstay•safe® och sleep•safeSwan Neck (fast flow)
KatetrarPeritonealdialysstay•safe® och sleep•safeSwan Neck Coiled Tenckhoff 835 Best vara
KatetrarPeritonealdialysstay•safe® och sleep•safeSwan Neck Tenckhoff 419
KatetrarPeritonealdialysstay•safe® och sleep•safeSwan Neck Tenckhoff 416 Best.vara
Katetrar Peritonealdialys stay•safe® och sleep•safeCoiled Tenckhoff
KatetrarPeritonealdialys stay•safe® och sleep•safeRak Tenckhoff 516 Best.vara
SäkerhetsdatabladHemodialysClearSurfClearSurf
SäkerhetsdatabladHemodialysCitrosterilCitrosteril
SäkerhetsdatabladHemodialysFrekadermFrekaderm
SäkerhetsdatabladHemodialysPuristeril plusPuristeril plus
SäkerhetsdatabladHemodialysFreka-NOLFreka-NOL
SäkerhetsdatabladHemodialysSmartbag CA 4.2L & 4.7LSMARTBAG CA 4.2 L&4.7 L
SäkerhetsdatabladHemodialysSmartbagSMARTBAG
Trycksaker HDHemodialys5008 / 4008Blodslangar och tillbehör  
InformationHemodialysNxStageDina förinställda systeminställningar
InformationHemodialysNxStageInformation om desinfektion av ytor och avloppsslang 
BlodslangarHemodialys60086008 CAREset BVM L-R
BlodslangarHemodialys60086008 CAREset BVM R
BlodslangarHemodialys5008SAV-Set ONLINEplus 5008-R
BlodslangarHemodialys5008AV-Set ONLINEplus BVM 5008-R
BlodslangarHemodialys5008SN-Set ONLINEplus BVM 5008-R
DialysatorerHemodialysFX class Low-FluxFX 5
DialysatorerHemodialysFX class Low-Flux FX 8
DialysatorerHemodialysFX class Low-Flux FX 10
DialysatorerHemodialysFX CorAL HDFFX CorAL HDF 
DialysatorerHemodialysFX CorAL HD/HDFFX CorAL HD/HDF
DialysatorerHemodialysFX CorDiax High-Flux FX CorDiax 40
DialysatorerHemodialysFX CorDiax High-Flux FX CorDiax 50
DialysatorerHemodialysFX CorDiax High-FluxFX CorDiax 60
DialysatorerHemodialysFX CorDiax High-Flux FX CorDiax 80
DialysatorerHemodialysFX CorDiax High-FluxFX CorDiax 100
DialysatorerHemodialysFX CorDiax High-Flux FX CorDiax 120
DialysatorerHemodialysFX CorDiax HemodiafilterFX CorDiax 600
DialysatorerHemodialysFX CorDiax HemodiafilterFX CorDiax 800
DialysatorerHemodialysFX CorDiax HemodiafilterFX CorDiax 1000
DialysatorerHemodialysFX peadFX pead
DialysatorerHemodialysDiasafe FilterDiasafe plus filter
KoncentratHemodialysBibagBibag 650 g
KoncentratHemodialysBibagBibag 900 g
KoncentratHemodialysSmartbagSmartbag 4,7 liter
KoncentratHemodialysSmartbagSmartbag 300 liter
DesinfektionsmedelHemodialysCitrosterilCitrosteril 2 liter
DesinfektionsmedelHemodialysCitrosterilCitrosteril 5 liter
DesinfektionsmedelHemodialysCitrosterilCitrosteril 10 x 100 ml
TillbehörHemodialysBlodtrycksmanchettBlodtrycksmanchett
TillbehörHemodialysBCMBCM engångselektroder
TillbehörHemodialysDrainage BagDrainage Bag 2 liter
TillbehörHemodialysDrainage connectorDrainage connector
TillbehörHemodialysFluid Sampling SetFluid Sampling Set
TillbehörHemodialysVenAccVenAcc Patch
TillbehörHemodialysNålarButtonhole nål
TillbehörHemodialysNålarSäkerhetsnål
TillbehörHemodialysPressure line (ventrycksslang) 30 cmPressure line 30 cm
TillbehörRenal ITPatientkortPatientkort
TillbehörHemodialysRecirkulationskopplingRecirculation connector
VätskorCKRTCalreciaCalrecia
VätskorCKRTCi-Ca Dialysat K2Ci-Ca Dialysat K2
VätskorCKRTCi-Ca Dialysat K2plusCi-Ca Dialysat K2plus
VätskorCKRTCi-Ca Dialysat K4Ci-Ca Dialysat K4
VätskorCKRTCi-Ca Dialysat K4plusCi-Ca Dialysat K4plus
VätskorCKRTCivaronCivaron
TillbehörCKRTFiltratpåseFiltratpåse 10 liter
FilterCKRTmultiECCO2RmultiECCO2R
BehandlingskitCKRTmultiFiltratePROmultiFiltratePRO kit HDF 1000
BehandlingskitCKRTmultiFiltratePROmultiFiltratePRO kit Paed HD 400
BehandlingskitCKRTmultiFiltratePROmultiFiltratePRO kit TPE P2Dry
BehandlingskitCKRTmultiFiltratePRO multiFiltratePRO SecuKit Ci-Ca HD 1000
BehandlingskitCKRTmultiFiltratePROmultiFiltratePRO SecuKit Ci-Ca HD EMiC2
BehandlingskitCKRTmultiFiltratePROmultiFiltratePRO SecuKit Ci-Ca HDF 1000
FilterCKRTUltraflux Ultraflux EMiC2
FilterCKRTUltrafluxUltraflux AV1000S
TillbehörCKRTmultiFiltratePROTryckmätningsslang
TillbehörCKRTmultiFiltratePROFilter utbyteskit
AdsorberTerapeutisk aferesDALIDALI 500
AdsorberTerapeutisk aferesDALIDALI 750
AdsorberTerapeutisk aferesDALIDALI 1000
AdsorberTerapeutisk aferesDALIDALI 1250
FilterHemodialysFilter cartridge GX5 9 3/4' 5μm
Filter cartridge GAC5 9 3/4'  
Filter cartridge
FilterHemodialysActivated Carbon Filter Element 5μ 9 ¾’’Activated Carbon Filter Element
TillbehörHemodialysLuer-LockSN-Adapter Luer-Lock
VätskorTerapeutisk aferesDALIDALI Priming Solution 3000 ml
VätskorHemodialysAC-F 210.0 (4.2L)AC-F 210.0 (4.2L)
TillbehörHemodialysAquaC UNO HFilterhållare
TillbehörHemodialysFörlängningsslang Förlängningsslang 20 cm till fistelkanyl
TillbehörHemodialysLuer-LockHeparinspruta 30 ml
TillbehörHemodialysAquaC UNO HNyckel till filterhållare
Tillbehör HemodialysNålarMjuk fistelnål
TillbehörHemodialysNålarTrubbig fistelnål
TillbehörHemodialysNålarVass fistelnål
TillbehörHemodialysTwisterTwister
KoncentratHemodialysSmartbagSmartbag CA 4,7 liter
TillbehörHemodialysStart-/avslutningssetStart-/avslutningsset fistel/graf
TillbehörHemodialysStart-/avslutningssetStartset CDK
TillbehörHemodialysStart-/avslutningssetAvslutningsset CDK
Tillbehör ÖvrigtVåtservetterClearSurf Wipes
TillbehörRenal ITKortläsare för datatkortUniCard Reader
TillbehörHemodialysRinse Connector6008 Rinse Connector