Hoppa till innehåll

Hospitalistvård med en personlig touch

Dr. Tan pre-rounding before her shift

Dr Tan förbereder ronden före sitt skift

En dag i hospitalisten Dr Rana Tans liv.

Hospitalister fungerar som en viktig länk mellan patienterna, sjukhuset och deras primärvårdsläkare och ser till att vården ges i god tid, säkert, effektivt – och med den personliga touch som är så viktig när liv står på spel. Glimtar från en dag i Dr. Rana Tans liv, en av de överordnade hospitalisterna på Sound Physicians.

05.00: Förberedelser för ronden hemma

Kl 5 på morgonen, två timmar innan hennes 12-timmarsskift på Harrison Medical Center i Bremerton börjar, sitter läkaren redan vid sin dator och förbereder ronden, dvs. skapar sig en uppfattning om vilka som behöver uppmärksamhet just denna dag. Dr. Tan arbetar snabbt och metodiskt, flaggar de mest kritiska fallen för en närmare titt så snart hon kommer till jobbet och förbereder journalerna för andra som ska skrivas ut, för att vara säker på att patienterna kan lämna sjukhuset kl 10.

Dr. Tan mapping out the daily schedule

Dr. Tan skapar schemat för dagen

07.00: Dags för genomgång

Dagskiftet börjar för Dr. Tan och de fem andra läkarna på Sound Physicians. De samlas i mötesrummet för att ta fram dagens schema. Som överordnad hospitalist vårdar Dr. Tan omkring 15 patienter personligen, men hon håller också ett öga på utvecklingen hos de patienter som vårdas av de övriga läkarna i hennes team. En hospitalist är en relativt ny medicinsk specialitet, som infördes i början av 2000-talet. Det är en läkare som enbart arbetar med att vårda sjukhusinlagda patienter. Läkare som Dr. Tan har ingen praktik utanför sjukhuset, utan fokuserar istället på att ge bästa möjliga vård till patienter på sjukhuset, från inskrivningen till utskrivningen. Sound Physicians blev tidigt en av ledarna inom detta område. 2014 förvärvade Fresenius Medical Care en majoritetspost i företaget, som finns i hela landet.

Dr. visits a patient assigned to her care that day

Läkaren besöker en patient som tilldelats henne denna dag

09.30: Dagens färger

Dr. Tan kontrollerar sin smarttelefon för nya meddelanden vid arbetsstationen på andra våningens sköterskeexpedition. Hon besvarar några samtal innan hon fortsätter att besöka de patienter som är tilldelats henne för vård denna dag. Att utnyttja läkartiden på bästa sätt är en konstform som Dr. Tan har förvandlat till vetenskap sedan hon blev hospitalist 2005. Dr. Tan införde ett system där varje patient tilldelas ett av sex team som rapporterar till en hospitalist som är i tjänst den veckan. Varje teams patienter grupperas nära varandra geografiskt, helst på samma våningsplan, för att minimera förflyttningstiden. Färgkoder används för att identifiera de olika teamen. ”Färgkoderna gör det lätt att se vem som ansvarar för vem”, säger Dr. Tan. Hon har alltid på sig färgrutnätet som är tryckt på en bricka i kreditkortsstorlek. Detta systemet säkerställer att hennes personal aldrig är för långt ifrån sina patienter.

Dr. Tan during a breather in her schedule

Dr. Tan under en andningspaus i schemat

11.00: Utskrivning

Så här dags har Dr. Tan redan godkänt utskrivning av sju patienter, vilket betyder att de antingen kan återvända hem eller flytta till en postakut vårdinrättning, t.ex. en specialvårdavdelning, före kl 12. ”Om man planerar för utskrivningen redan när patienten kommer in kan man vårda fler på ett mer effektivt sätt”, förklarar Dr. Tan under en sällsynt andningspaus i schemat. För att förbättra sjukhusets akutvårdsresultat och ekonomiska resultat är trots allt en annan av hennes spetskompetenser.

12.30: Samtal vid patientens säng

Ögonen och öronen i Dr. Tans team är Catherine Druce-Smith, en av de legitimerade sjuksköterskorna hos Sound hospitalister. Hon är en central kommunikationslänk mellan hospitalistteamet, patienterna och sjukhuset. Denna unika sköterskeroll fokuserar på att skapa meningsfulla förbättringar av patientvården och sjukhuset under hospitalisternas tjänstgöring. En del av arbetet är att ge feedback till patienterna under den dagliga ronden, och ställa frågor om patienternas tillstånd, behov och bekymmer. Druce-Smith samlar in och vidarebefordrar denna information till hospitalisterna. ”Feedback är extremt viktigt för att vi ska kunna göra ett bättre jobb”, förklarar Dr. Tan.

Feedback är oerhört viktigt för att hjälpa oss att göra ett bättre jobb.

Dr. Rana Tan
Hospitalist på Sound Physicians.
Dr. Tan stops by a discussion room to review treatment

Dr. Tan stannar till i mötesrummet för att granska en behandling

16.55: Mötesrummet

En annan innovation som Dr. Tan har skapat är flera små, särskilda arbetsrum för hospitalisterna precis runt hörnet från sköterskeexpedition på varje våningsplan. Hon stannar till vid ett sådant rum på tredje våningen för att granska den medicinska journalen, bilderna och labbproverna för en strokepatient med allvarlig blödning. Hon diskuterar möjliga behandlingsmetoder med sjukhuspersonalen. Varje hospitalist arbetar i ett team som består av specialistläkare och annan sjukhuspersonal, plus en fallansvarig och socialarbetare som hjälper till med problem som patienterna kan ha utanför sjukhuset.

Admissions at the emergency department

Inskrivningar på akuten

18.00: Akutavdelningen

Den stressigaste tiden för inskrivningar på akutmottagningen har just passerat. Dr. Tan går ner till bottenvåningen för att överlägga med "inskrivaren", en hospitalist som enbart ägnar sig åt att utvärdera varje ny patient som kommer in. Kvällen har smugit sig på, och Dr. Tan stannar till vid en arbetsstation för att uppdatera sin dokumentation, koder och faktureringsinformation. Som läkare som inte är begränsad till en avdelning, specialitet eller våningsplan har hon en unik översikt över sjukhusets hela arbetsflöde, vilket gör att hon kan skapa förändringar inom kvalitet och prestanda. Genom att föra noggranna anteckningar och ange korrekta diagnoskoder kan sjukhuset prestera bättre, eftersom man får ersättning grundat på korrekta diagnoser och prestandamätningar, inklusive återinskrivningsfrekvenser. Mer detaljerade och exakta register innebär att administratörerna kan fakturera mer korrekt för de sjukdomar som diagnostiserats och den vård som getts.