Hoppa till innehåll

Förebygga ytterligare njurskador
 

Bromsa utvecklingen

Om njurarnas filtreringsfunktion redan är nedsatt är det viktigt att bromsa sjukdomens utveckling.

Olika åtgärder kan vara till hjälp för detta:

 • Sök läkare så snart som möjligt och regelbundet. Läkaren kan bäst ge dig råd vid njursjukdom.
 • Ta dina läkemedel enligt din ordination. Din läkemedelsplan är en mycket viktig del av behandlingen. Den behandlar symtom på njursjukdom och syftar till att bromsa sjukdomens utveckling.
 • En saltfattig kost har också visat sig minska blodtrycket och proteinuri. Låt din läkare ge dig råd om detta.
 • Ett ökat intag av frukt och grönsaker kan bidra till en minskning av blodtrycket och kroppsvikt. Var dock medveten om att de höga kaliumnivåerna i frukt och grönsaker kan leda till allvarliga komplikationer om de inte konsumeras i rätt mängd. Rådgör med din läkare om detta.
 • Lätt regelbunden fysisk aktivitet kan bidra till att sänka blodtrycket och förbättra livskvaliteten. Det kan också bidra till att minska risken för hjärtproblem. Tung fysisk aktivitet rekommenderas inte. Rådgör gärna med din läkare om detta.
 • Sluta röka eftersom detta har visat sig minska risken för hjärtproblem.

En aktiv livsstil

Det kan vara svårt att hantera kronisk njursjukdom. Att aktivt ändra sin livsstil kan ha en positiv inverkan på ditt välbefinnande. Du bör försöka upprätthålla dina njurars funktion och hålla dem igång så länge som möjligt.

Du vet säkert redan att lätt daglig fysisk aktivitet kan ha en positiv effekt på din kropp. Regelbunden fysisk aktivitet stärker dina muskler och ben, gör dig smidigare och förbättrar ditt hälsotillstånd. Fysisk aktivitet spelar också en viktig roll för ditt sinne. Det kan hjälpa dig att distrahera dig från negativa tankar eller vara en medveten form av egenvård.

Om din njurfunktion försämras eller om det sker förändringar i ditt sjukdomstillstånd kan det hända att du inte känner dig lika vältränad som tidigare. Träningens frekvens och intensitet beror på ditt nuvarande hälsotillstånd. Prata med din läkare innan du börjar ett träningsprogram för att få rekommendationer om vad som är bra för dig. 

Hur lätt fysisk aktivitet kan hjälpa dig och din kropp:

 • Du kan sänka ditt blodtryck
 • Du kan förbättra din livskvalitet
 • Du kan minsak risken för hjärtproblem
 • Du kan minska stressen
 • Du kan skapa möjligheter till (nya) sociala kontakter


Som du ser finns det goda skäl att träna regelbundet.

Att ta läkemedel

Läkemedel är en viktig del av din behandling. Syftet med läkemedel är att lindra symtomen på njursjukdomen, återställa en del av de störda hormonerna och se till att dina njurar fungerar så länge som möjligt. Av dessa skäl är det av yttersta vikt att du tar dina läkemedel regelbundet enligt läkarens ordination, även om du mår bra.

Det är också viktigt att du berättar för din läkare om alla andra läkemedel du tar. Vissa läkemedel är inte lämpliga för njurpatienter och din läkare kan fatta ett optimalt beslut för dig.

Näring för njurpatienter

Till en början kan det vara svårt att följa de nya kostråden. Med tiden kommer du dock att hitta nya sätt att njuta av dina måltider. Försök att komma ihåg att det du äter har en direkt inverkan på ditt välbefinnande och att vissa ingredienser kan påverka njurarnas funktion.

Balans

Som ett symtom på din njursjukdom kan du uppleva aptitlöshet och därför ha svårt att följa en adekvat diet. Detta kan inledningsvis leda till oönskad viktnedgång och senare till och med till undernäring. Du kan övervinna detta genom att följa en välbalanserad kost. 

Protein

Om för mycket protein intas genom maten kan det öka njurutsöndringen, eftersom urinämnen bildas när det metaboliseras. Som en följd av detta utsätts njurarna för ökad stress och arbetsbelastning vilket i sin tur kan försämra deras funktion ytterligare. Vid behov kan din läkare rekommendera att du minskar din konsumtion av livsmedel som innehåller protein. 

Socker

Socker kan orsaka viktökning och främja karies. Sötade drycker har ett lågt innehåll av näringsämnen och innehåller onödiga kalorier.

Salt

För mycket salt främjar vattenansamling och högt blodtryck. Detta kan leda till att din njursjukdom fortskrider. Försök istället att experimentera med örter och kryddor.