Hoppa till innehåll

PatientOnLine

Programvara för PD avsett för ditt arbetslag

Programvara för PD avsett för ditt arbetslag

 • Individuellt ordinationsstöd
 • Behandlingsresultat och -analys
 • Patientuppföljning med en fördjupad översikt av PD-behandlingen

En överblick

Förenkla hanteringen av PD

Fresenius Medical Cares programvara PatientOnLine ger möjlighet att individualiserad PD-behandlingen. Den är avsedd att stödja kliniska beslut och ge bättre insyn i patientens behandling. Evidensbaserad modellering för rätt ordination och rapportering hjälper dig att uppnå målen för PD-behandlingen genom individuellt anpassade behandlingsregimer.
 

PatientOnLine förbättrar arbetsflöden

PatientOnLine integrerar hela PD-behandlingen med kliniska bedömningsverktyg för det dagliga arbetet. Med denna programvara ges en fullständig överblick och kontroll över alla aspekter av peritonealdialysbehandlingen.

Två läkare granskar en undersökning

Vägledning vid beslut

Förstå patientens aktuella tillstånd bättre

Adekvat dialys har en betydande inverkan på behandlingsresultatet. PatientOnLine kan snabbt hjälper dig att skapa och bedöma om en ordination är adekvat. PatientOnLine ger pålitlig klinisk information som underlättar ditt beslutsfattande och optimerar behandlingen till förmån för patienten.
Med PatientOnLine kan du:

 • Enkelt bestämma rätt behandlingsform för dina patienter.
 • Förbättra dialys genom att individualisera dina patienters CAPD- eller APD-behandlingar.
 • Använda ordinationsverktyget för att förutsäga om dina patienter kommer att nå dialysmålen.
 • Snabbt och enkelt bläddra igenom stora mängder detaljerad medicinsk information som krävs för att analysera aktuella patientstatus.
 • Eliminera risken för fel ordination
 • Använda programvaran för flera modaliteter (CAPD, APD eller en kombination av båda).
 • Bringa transparens över patientens aktuella status genom att ta hänsyn till resultaten av kvalitetsmätningen (peritonealt funktionstest (PFT) eller peritonealt ekvilibrationstest (PET) + 24 timmars samling)
   

Få trygghet i besluten genom modellering av ordinationen

PatientOnLine förbättrar beslutsprocessen genom att förutsäga resultatet av föreslagna ändringarna innan de utförs. Denna funktion gör det enklare att ändra och individualisera PD-behandlingen när du står inför utmaningar.

Utmaningar i PD såsom:

 • Förändringar i peritonealmembranet
 • Förändringar i vikt och kost
 • Förändringar i ultrafiltration
 • Minskad renal restfunktion
 • Vätskehantering
   

Metoden du väljer är helt upp till dig

PatientOnLine är avsedd att arbeta med dig och ger dig alternativ. Du kan skapa en ny ordination eller förutsäga resultatet av en befintlig.

 • Ange önskade dialysmål och PatientOnLine kommer att generera en ordination
   

ELLER

 • Ange en ordination och PatientOnLine kommer att ge dig möjliga resultat av dialysen

Det tar tid att ta hand om dina patienter – att hantera klinisk information borde inte göra det

Arbetsflöde för PatientOnLine
All information du behöver på ett ställe PatientOnLine är en komplett lösning för hela njurvårdsteamet. Den är utformad kring personalens arbetsflöde för snabb och enkel åtkomst till viktiga patientdata. Arbetslaget tillbringar mindre tid med hantering av data och mer tid med patientvård.
Medlemmarna i det kliniska arbetslaget kan:
 • Enkelt hantera all patientinformation
 • Samla in innehållsrik patienthistorik och utveckling
 • Enkelt lägga till, ändra eller uppdatera patientjournaler på det intuitiva användargränssnittet i PatientOnLine
 • Använda nätinfrastrukturen för att samtidigt komma åt och dela relevant information om behandlingen
 • Skapa och skriva ut anpassade rapporter
 • Skydda patientens sekretess genom att lagra data på en central server
 • Arbeta med pediatriska och vuxna patienter oavsett behandlingsmodalitet
Spara ännu mer tid genom att integrera enheter PatientOnLine ökar den kliniska produktiviteten genom att minska tiden som personalen spenderar på uppgifter som kan göras snabbt och enkelt genom enheterna. Klinisk personal kan enkelt överföra och uppdatera patientuppgifter från apd-maskiner eller BCM-Body Composition Monitor till PatientOnLine-programvaran.
 • Bättre förståelse patientens vätskebalans och nutritionsstatus genom att överföra mätningar från BCM-Body Composition Monitor till PatientOnLine
 • Ladda upp behandlingsresultat, visa historik eller överföra APD-ordinationer med sleep safe-patientkort
 • Säkerställ korrekta patientuppgifter och minimera risken för fel

 

Omvandla patientdata till effektiva statistiska rapporter

Läkare tittar på skärmdata
Statistisk analys behöver inte vara en tidskrävande eller utmanande uppgift. PatientOnLine-programvaran genererar snabbt alla nödvändiga statistiska analyser, så att du kan extrapolera viktig information som behövs för kontinuerliga förbättringar av behandling och vetenskaplig forskning:
 • Bättre information innebär att det medicinska arbetslaget kan förbättra sina behandlingsbeslut och objektivt välja mellan olika strategier som skapar större nytta för alla patienter.
   
 • Bättre förstå patientens aktuella tillstånd genom att analysera trender i viktiga medicinska parametrar såsom: njurfunktion, clearance och nutritionsstatus.
   
 • Utvärdera individuella patienter eller hela patientpopulationen för att identifiera hur många som når adekvata nivåer och andra parametrar.
   
 • Enkelt skapa rapporter, såsom analys av infektionsfrekvensen.
   
 • Omfattande och insiktsfull statistisk analys ger dig chansen att undersöka och inleda nya forskningsområden.

Avancerade funktioner – fler alternativ

Individuell patientstatistik – trender:

 • Renal restfunktion
 • Clearance
 • Nutritionsstatus
 • Laboratoriedata m.m.
 • Infektioner
   

Statistik för patientgrupper:

 • Möjlighet att skapa olika patientgrupper
 • Histogram – fördelning av patienter enligt en viss parameter
 • Korskorrelationer – beroenden mellan olika medicinska parametrar

God service och support

För att förbättra det kliniska arbetet erbjuder Fresenius Medical Care support och service av PatientOnLine enligt överenskommelse.
Dessa tjänster kommer att avsevärt förbättra värdet du erhåller från programmet, vilket förbättrar den totala avkastningen på investeringar och tillfredsställelsen.

Våra lokala supportteam är utbildade för att arbeta med din tekniska och kliniska personal för att försäkra att PatientOnLine-programvaran är tillgänglig och uppfyller dina kliniska behov.

Relaterat innehåll

sleep•safe harmony

Eftersom patienter är olika.

Therapy Data Management System (TDMS)

Hantering av behandlingsdata.