Hoppa till innehåll

Therapy Support Suite (TSS)

Läkare använder Fresenius Medical Cares Therapy Support Suite (TSS)

Programvaran för klinisk datahantering i TDMS

 • Delad hantering av dialysrelaterad behandlingsdata
 • Dokumentation av långtidsbehandlingar
 • Hantering av ordination och förinställning av utrustning
 • Utbyte av patientdata med sjukhusens informationssystem
Fresenius Medical Care – Therapy Support Suite (TSS)-logotyp

Med ett ögonkast

Therapy Support Suite (TSS) är den centrala kliniska programvaran inom TDMS. Som sådan hjälper den användaren att utföra, skapa och hantera patientens ordinationer, läkemedelsplanering, dokumentation av behandlingsdata och patientrelaterade laboratoriedata. Vidare erbjuder systemet förbättrade rapporteringsmöjligheter och tillåter proffessionell förvaltning av en sammanslutning av dialyskliniker.

Optimering av resurser på en dialysavdelning

Kräver mindre tid för dokumentation av patientdata

 • Sömlös kommunikation från dialysutrustningen till sjukhusets informationssystem
 • Snabb och effektiv behandling av dokumenterade uppgifter – i enlighet med principen ”all information med ett ögonkast”

Stödjer dokumentationsprocesser på en dialysavdelning

Långsiktig dokumentation av behandlingsdata och visning av relaterad kontext

 • Gemensam dokumentation av dialysrelaterade behandlingsdata, laboratoriedata, medicinska fynd, medicinering m.m.
 • Integration med sjukhusens informationssystem (HIS) är alltid möjlig

Omedelbar, enkel och säker tillgång till patientdata

Omedelbar, enkel och säker tillgång till patientdata

 • Patientrelaterade data, såsom basdata och dialysdata, samt laboratorie-, medicinerings- och fyndrelaterade data
  • tillgängliga för alla sammanslutna kliniker
  • tillgängliga i samma mängd och kvalitet för alla användare
 • avancerad datasekretess genom omfattande loggning av användaråtgärder

Optimering av dataanalys och visualisering av resultat

Avancerade rapporteringsmöjligheter

 • med korsrelaterad sökfunktion av all patientdata i databasen
 • tillåter anpassningsbara vyer och rapporter
 • tillåter patientrelaterade data analyseras enligt individuella behov

På djupet

Olika krav på dialysavdelningarna kräver flexibla, modulära lösningar som lätt kan anpassas till personalens enskilda situation

Kommunikation mellan Therapy Monitor och Therapy Support Suite

Sömlös kommunikation mellan Therapy Monitor och Therapy Support Suite

Terapi Support Suite – Historik av laboratorievärden

Terapi Support Suite – Historik av laboratorievärden

Terapi Support Suite – Klinisk schemaläggare

Terapi Support Suite – Klinisk schemaläggare

Den modulära strukturen i TSS bygger på ett bassystem som kan förlängas med ytterligare moduler för att erbjuda avancerade:
 • Medicinska tjänster
 • Kliniska tjänster
 • Företagstjänster
TSS – Plattformen är ett lean system som:
 • Hantera administrativa patientuppgifter
 • Hjälper användaren att utföra, skapa och hantera patientens ordinationer, läkemedelsplanering, dokumentation av behandlingsdata och patientrelaterade laboratoriedata
 • Stödjer automatiserad dokumentation av behandlingar
TSS – Analysis and Report Writing är en avancerad medicinsk tjänst som möjliggör:
 • Avancerad dataanalys och anpassning av rapporter med hjälp av en sofistikerad Query Builder
TSS – Multi Centre Management är en avancerad klinisk tjänst som tillåter:
 • Hantering av fysiskt separerade dialysavdelningar i en databas
TSS – communication Data Link är en avancerad företagstjänst som ger:
 • Stöd för viktiga affärsprocesser på sjukhus som ett delsystem
 • Interoperabilitet med en HIS

 

Relaterat innehåll
Therapy Data Management System (TDMS)

Hantering av behandlingsdata

Läkare använder Fresenius Medical Cares Therapy Monitor (TMon)

Central övervakning