Hoppa till innehåll

Hemhemodialys

Varför hemhemodialys (HHD)?

Hemhemodialys (HHD) är ett flexibelt behandlingsalternativ. Patienter som dialyserar i hemmet kan variera dialysfrekvensen inom ramen för den föreskrivna behandlingsplanen och därmed dra nytta av förbättringar i livskvalitet och medicinska resultat. Vi beskriver detta mer i detalj nedan.1,2

Här besvarar vi några av dina frågor, till exempel:

 • Hur kan Fresenius Medical Care ge stöd för att påverka utfallet för mina HHD-patienter?
 • Vilka utbildningslösningar erbjuder Fresenius Medical Care för patienter och vårdgivare?
 • Hur tillhandahåller Fresenius Medical Care tillförlitlig teknisk support?

Våra produkter

NxStage System One
 • Förberedelse och systeminstallation, med möjlighet till två dialysatkällor, antingen förtillverkade påsar eller PureFlow SL som producerar dialysat direkt på vårdplatsen
 • Bekväm hantering med ett unikt kassettsystem och ett intuitivt gränssnitt
 • Portabel tack vare liten och kompakt storlek/konstruktion
5008S CorDiax
5008S CorDiax*
 • Individuellt justerbart med en mängd olika behandlingsordinationer
  som kan anpassas till patienternas nya medicinska och livsstilsrelaterade behov

 • Prestanda som du litar på och känner till från våra dialysmottagningar. 5008S CorDiax finns också tillgänglig för dina patienter i hemmet.

 • Ett sätt att spara tid och minska antalet arbetssteg tack vare automatisk desinficering av AquaC UNO H-system för vattenbehandling, vilket innebär att lite eller ingen desinfektion krävs av patienten

* 5008S CorDiax består av 5008S-produkten och programvara med en version som är senare än 4.50. Alla funktioner som beskrivs ingår i 5008S CorDiax.

Ta reda på mer om NxStage System One och 5008S CorDiax
NxStage System One – kvinnlig patient

Den bärbara NxStage System One-hemodialysmaskinen för hemmabruk ger möjlighet till bekväm behandling i patientens eget hem.

man som sitter vid 5008S CorDiax

Prestanda som du känner till och litar på på sjukhuset – Cordiax 5008S finns även tillgänglig för hemmabruk, med olika fördelar för patienter.

livsstil – kvinna i trädgård

Så kan hemdialys förbättra patienters liv

Fresenius Medical Care erbjuder flexibla alternativ för hemhemodialysbehandling som gör det möjligt för patienterna att dialysera på dagen eller på natten. När dialysen sker på natten kan patienterna sova under behandlingen, vilket gör att de kan tillbringa dagen på sitt eget sätt.

Delta i arbetet med att göra patienternas liv enklare

Som vårdgivare kan du, tillsammans med dina patienter, välja ett system som fungerar bäst för deras livsstil och individuella behov.

Så kan patienter dra nytta av hemhemodialys

De flesta som utför hemhemodialys kan vid behov förlänga behandlingstiden per vecka för att förbättra behandlingsresultatet. Detta kan göras genom att utföra behandlingen oftare, till exempel fyra till sju dagar i veckan, eller genom att utföra behandlingen över natten.

Mer flexibilitet och kontroll

Hemhemodialys ger dina patienter frihet att ägna mer tid med de saker de gillar att göra. Oavsett om deras passion är fiske eller resor har hemhemodialys potential att ge dem flexibilitet så att de bättre kan engagera sig i sitt arbete och sociala aktiviteter. 7

Mer frekvent hemodialys förknippas med

kardiovaskulär sjukdom

Mindre belastning på hjärtat3,4

blodcell

Bättre blodtryckskontroll med färre läkemedel4,5

Äpple

Mindre restriktiv kost2,6

batteri

Potentiellt förbättrad energinivå8

tid

Snabbare återhämtning efter behandling9

livsstil

Flexibilitet att ta kontroll över sitt liv7,10

Behandlingsalternativ

Du kan justera frekvens och varaktighet för dialys för dina patienter i deras hem.

Beslut som fattas gemensamt av patient och läkare gör det enklare att välja rätt behandling – baserat på patientens behandlingsbehov och livsstil.

Mer frekvent och/eller långvarig hemodialys har visat sig förbättra de kliniska resultaten.

Fakta om dialys

Nattlig hemhemodialys

Nattlig hemhemodialys utförs under natten medan patienten och vårdpartnern sover. Det är en långsammare och längre behandling som mer liknar en frisk njurfunktion och kan vara skonsammare för hjärtat (t.ex. minskad förstoring av hjärtkammare, hypertoni och intradialytisk hypotoni) jämfört med standarddialys tre gånger i veckan. 5,11

Nattlig hemodialys har visat på förbättrad fosforkontroll, vilket kan innebära mindre begränsningar vad gäller kosten.11

Dessutom kan förlängd dialystid per vecka förbättra ß2m-clearance jämfört med hemodialys tre gånger i veckan.12

Det innebär även att patienter kan ägna mer tid på dagen åt arbete, sina barn eller resor. Nattlig HHD kan även minska schemaläggningen för vårdpartner.

Låt oss hjälpa dig att komma igång och utveckla ditt program för hemhemodialys.

Utbildning – avancerad behandling, enkel installation

Komma igång med HHD

Med HHD implementerar du en mycket effektiv behandling som idag kan installeras och utföras bekvämt i patientens hem. Från utbildningsvideor för vårdgivare och patienter till installation i hemmet som utförs av ett specialistteam – vi ser till att allt blir rätt från början.

Stöd och övervakning – kontroll över all behandling

HHD-övervakning och -stöd

När HHD-behandlingen har kommit igång erbjuder vi en rad tjänster som hjälper dig att bekvämt minska på arbetsbelastningen och antalet avbrott i behandlingen.

Relaterat innehåll
NxStage System One – kvinnlig patient

Den bärbara NxStage System One-hemodialysmaskinen för hemmabruk ger möjlighet till bekväm behandling i patientens eget hem.

man som sitter vid 5008S CorDiax

Prestanda som du känner till och litar på på sjukhuset – Cordiax 5008S finns även tillgänglig för hemmabruk, med olika fördelar för patienter.