Hoppa till innehåll

Regenerativ medicin: Vägen till läkning

Vad är syftet med regenerativ medicin – och hur kan regenerativa behandlingar hjälpa njurpatienter i framtiden?

Dr. Olaf Schermeier, ledamot av styrelse och ansvarig för forskning och utveckling på Fresenius Medical Care och Dr. Jeffrey Lawson, VD för Humacyte, Inc., ett biotekniskt och regenerativ läkemedelsbolag, svarar på dessa frågor.

Tänk om man helt enkelt kunde byta ut kroppsdelar som är skadade, oavsett om det beror på ålderdom, sjukdom eller en olycka! En ny njure, ett fungerande blodkärl, en frisk lever från labbet? Det är en strålande idé – men anses vara långt från verklighet. Men samtidigt främjar forskare över hela världen utvecklingen av regenerativ medicin.

”För närvarande behandlas kroniska tillstånd i första hand med terapeutiska metoder som syftar till att begränsa sjukdomen eller symtomen,” förklarar Dr. Olaf Schermeier, ledamot av styrelsen och ansvarig för forskning och utveckling på Fresenius Medical Care. Men visionen för regenerativ medicin är inte bara att behandla medicinska symptom, utan att verkligen bekämpa och bota deras orsak. ”Regenerativ medicin syftar till att varaktigt återställa fysiologiska funktioner hos organ eller kroppsdel”, sammanfattar Schermeier.

Vi vill ligga i framkant när teknik av detta slag gör sitt genombrott

Dr. Olaf Schermeier
Member of the Management Board of Fresenius Medical Care, responsible for Research and Development

Strategisk investering: En win-win-situation

För att i ett tidigt skede kunna identifiera och bedöma utvecklingen inom regenerativ medicin förlitar sig Fresenius Medical Care på en kombination av intern research och externa investeringar. Samarbete med innovativa uppstartsföretag är en viktig del av denna strategi. För detta ändamål bildades 2016 Fresenius Medical Care Ventures, en riskkapitalfond som har sitt strategiska fokus på investeringar i regenerativ medicin.

Båda parter gynnas av dessa strategiska investeringar och allianser: Medan det nystartade företaget kommer med nya idéer, lättrörliga strukturer och innovativ teknik, bidrar Fresenius Medical Care med sin erfarenhet av hälsovård, globala relationer och tillträde till marknaden. ”Vi vet hur man framgångsrikt marknadsför nya produkter inom de olika hälso- och sjukvårdssystemen”, säger Schermeier. ”Dessutom har vi stor erfarenhet när det gäller att utveckla en prototyp till serieproduktion.”

Blodkärl från bioreaktorn

Ett exempel på ett lovande strategiskt partnerskap är företagets samarbete med Humacyte, Inc., ett USA-baserat uppstartsföretag inom bioteknik och regenerativ medicin som har utvecklat en revolutionerande teknik: Humacyte odlar blodkärl från donerade glatta muskelceller i en bioreaktor.

Dr. Jeffrey Lawson, VD för Humacyte och kärlkirurg, beskriver fördelarna för dialyspatienter: ”Eftersom våra mänskliga acellulära blodkärl inte längre innehåller några mänskliga celler kan detta kärl implanteras i patienten utan risk för avstötning.” Jämfört med syntetiska transplantat förväntas denna teknik resultera i färre komplikationer, infektioner och kirurgiska ingrepp. ”I framtiden kan våra blodkärl potentiellt erbjuder hemodialyspatienter en säkrare och mer hållbar kärlaccess, samt en kortare kateterkontakttid, beroende på resultatet av vår prövningar”, säger Lawson.

2018 förvärvade Fresenius Medical Care 19 procent av aktierna i Humacyte samt global ensamrätt att marknadsföra det biotekniskt framställda blodkärlet ”Humacyl” med en kombinerad investering på 150 miljoner USA-dollar. ”Vi blev direkt imponerade av tekniken, säger Schermeier, när han förklarar vad som ligger bakom investeringen. Företaget har som mål att ytterligare utveckla uppfinningen och marknadsföra den i hela världen. Humacyl är för närvarande i kliniska fas III-prövningar i USA, Europa och Israel. Så snart dessa prövningar har slutförts har företaget för avsikt att ansöka om godkännande i USA och Europa. Det strategiska partnerskapet är till fördel för både företagen: ”Fresenius Medical Care får ny teknik från oss som gör det möjligt för dem att förbättra kärlaccessen för dialyspatienter ännu mer i framtiden”, säger Lawson.

I framtiden kan våra blodkärl potentiellt erbjuder hemodialyspatienter en säkrare och mer hållbar kärlaccess.

Dr. Jeffrey Lawson
CEO Humacyte, Inc.
Unicyte AG, Schweiz-baserat företag inom bioteknik och regenerativ medicin

En bro mellan forskning och behandling

Fresenius Medical Care Ventures är ständigt på jakt efter lovande samarbetspartners och investeringsmöjligheter. Fresenius Medical Care har också samlat sin forskningsverksamhet inom området regenerativ medicin internt. 2016 presenterade Fresenius Medical Care  ett nytt dotterbolag, Unicyte AG, ett resultat av ett långsiktigt samarbete med universitetet i Turin i Italien. Det föddes ur idén att banbrytande forskningsresultat inte bara bör publiceras i vetenskapliga publikationer, utan också komma till nytta för patienterna så snabbt som möjligt. ”Vi ville bygga en bro från akademisk forskning till att snabbt utveckla verkliga behandlingar”, säger Schermeier.

Om regenerativ medicin

Regenerativ medicin handlar om läkning, snarare än att reparation. Syftet är att helt återställa kroppsfunktioner som gått förlorade till följd av en olycka eller sjukdom. Det skulle till och med kunna göra det möjligt för oss att sakta ner vår åldrandeprocess.

De nya teknikerna omfattar biomaterial som odlas i labb, vävnadsteknik, och stamcells- eller genterapi. Målet är alltid densamma: att så långt det är möjligt varaktigt återställa det friska, funktionella, ursprungliga tillståndet hos den berörda vävnaden.

En gradvis utveckling

De första forskningsresultaten från Unicyte AG är lovande: I prekliniska modeller med möss som lider av snabbt framskridande njursjukdom återställdes deras njurfunktion nästan helt. Partiklar som härletts från stamceller, så kallade extracellulära vesiklar i nanoskala, förhindrade ärrbildning på mössens njurvävnad.

I ett annat projekt odlades insulinproducerande cellöar i laboratorium. ”Vi ser detta som ett lovande område för behandling av diabetes i framtiden”, säger Schermeier. Så hur nära ligger visionen om regenerativ medicin? ”Vi kunde se behandlingsalternativ som gör det möjligt för oss att helt återställa våra patienters njurfunktion inom så lite som 20 år”, enligt Schermeier. Men han tror att en plötslig revolution är osannolik. ”Det kommer att vara en mycket gradvis utveckling som kommer att förbättra våra patienters liv på lång sikt, och förhoppningsvis även förlänga dem.”