Hoppa till innehåll

FX classix

FX classix dialysatorer

Beprövad kvalitet från Fresenius för standard hemodialys

 • Dokumenterad historia av framgång med Helixone®-membranet
 • Unik FX-class®-design
 • Renheten säkerställs — med ånga
 • Hög kapacitet för retention av endotoxiner

Huvudfunktioner

Optimerat blodflöde

 • Den laterala blodinloppsporten ger ett mer homogent blodflöde genom dialysatorns framdel och förhindrar stagnationszoner. Konstruktionen minimerar risken för knickningar, vilket bidrar till ökad säkerhet.
 • Hög kapillär densitet leder till en jämnare fördelning av fibrerna. På så vis uppnås en homogen fördelning av blodet som flödar in i varje fibertråd i knippet
   

Homogeneous dialysate flow for better clearances

 • Den laterala blodinloppsporten ger ett mer homogent blodflöde genom dialysatorns framdel och förhindrar stagnationszoner. Konstruktionen minimerar risken för knickningar, vilket bidrar till ökad säkerhet.
 • Hög kapillär densitet leder till en jämnare fördelning av fibrerna. På så vis uppnås en homogen fördelning av blodet som flödar in i varje fibertråd i knippet

FX-class®-husets design

The FX-class® housing design

FX-class®-husets design är optimerad för ett effektivt blodflöde

 

FX-class®-enhetens design

FX-class®-enhetens design påverkar dialysflödet och därmed även dialysatorns prestanda

 

Dialysatorvikt

Dialysatorns vikt är avgörande, inte enbart ur logistisk synpunkt utan även vid hantering av avfall. FX-class® dialysatorns hus är tillverkad av polypropen. I jämförelse med polykarbonat, som har utbredd användning, är FX-class® dialysatorn mycket lättare och väger ungefär hälften så mycket som de flesta dialysatorer.
FX 60 classix 107g
FX CorDiax 60 107g

Vikt för FX-class® dialysatorer

Fördelarna med INLINE ångsterilisering

Inga kemiska rester Inget behov av gammasterilisering – högenergetisk, joniserande strålning kan försämra och ändra materialets kemi.
Låga spolvolymer Minimal förberedelsetid – eftersom dialysatorerna är rena vid ankomst minskas sköljtiden före användning väsentligt.   
Mindre spolning – lägre kostnader Lägre spolvolym innebär sänkta förberedelsetider och -kostnader.

Teknik

Bättre clearance med hjälp av nanoteknik

Bättre clearance med hjälp av nanoteknik

Form på Helixone®-porer

Borttagning av uremiska toxiner förstärks av släta och cylindriska porer

Helixone ® pores

Form på Helixone®-porer
Distribution av porstorlekar för Helixone®-membran

NCSTMresulterar i optimerad fördelning av porstorleken och större genomsnittlig porstorlek

När FX-class®-dialysatorerna introducerades på marknaden hade en innovativ spinningteknik utvecklats för att producera dess Helixone®-membran. Tekniken, kallad Nano Controlled Spinning (NCSTM), möjliggjorde tillverkning av mycket definierade porstrukturer. Till skillnad från porer som tidigare framställdes med konventionella metoder, sträva och ojämna till formen, är porerna på det inre skiktet i Helixone®-membran släta och cylindriska. Detta minskar molekylernas motstånd när de passerar genom porerna och förbättrad därmed avlägsnandet.

Optimerat porspektrum med nanoteknik

Alla Helixone®-membran har optimerade siktningsegenskaper då porernas storleksfördelning har minskats jämfört med tidigare membran som användes exempelvis i F-serien. Porernas medelstorlek är större jämfört med dialysatorerna i F-serien och variansen är mindre. Detta leder till en bättre selektiv permeabilitet för medelstora molekyler, d.v.s. ett mer gynnsamt siktningsförhållande för β2-m/albumin.

INLINE ångsterilisering

INLINE ångsteriliseringsprocess

Renheten säkerställs – med ånga

Alla FX-class® dialysatorer steriliseras med den unika INLINE ångsteriliseringsprocessen: 

 1. Både blodet och dialysutrymmet i dialysatorerna sköljs kontinuerligt med ånga vid en temperatur på eller över 121 °C i minst 15 minuter. Sköljning med het ånga och utan kemikalier leder extremt låga residualnivåer i dialysatorn
 2. Dialysatorn sköljs med sterilt vatten  
 3. Ett bubbelpunktstest utförs på varje dialysator för att säkerställa fibrernas integritet  
 4. Dialysatorerna torkas med varm, steril luft
 5. Slutligen, efter torkning, stängs blodinlopps- och blodutloppsportarna

Fördelarna med INLINE ångsteriliseringsprocess

 • Dialysatorerna blir mycket rena, sterila och pyrogenfria utan potentiellt skadliga rester från sterilisering
 • Membranernas biokompatibilitet förblir opåverkad vid sterilisering
 • Optimerad användning av resurser tack vare låga spolvolymer: Endast 500 ml krävs
 • Minimerad risk för blodläckage och fiberbrott med 100 % integritetstestade fibrer
 • Torra dialysatorer med minimerad risk för kontaminering av mikrobiell tillväxt

Integritetstestning av fibrer

Alla dialysatorer måste passera bubbelpunktstestet. Här pressas steril luft in i dialysutrymmet medan blodutrymmet innehåller sterilt vatten. Om membranet läcker så passerar luft genom membranet och skapa bubblor. Detta integritetstest minimerar risken för fiberbrott och därmed även risken för blodläckage.

Endotoxin adsorption capacity

Adsorption av endotoxiner per cm2 membranyta efter 120 minuters in-vitro-dialysis med förorenat dialysat1

Hög kapacitet för retention av endotoxiner Helixone®

Weber et al. (2003) jämförde kapacitetet för adsorption av endotoxiner i olika dialysatorer.

The Helixone®-membranet i en FX 60-dialysator hade högre kapacitetet för adsorption av endotoxiner jämfört med:

 • Gambros Polyflux® 140H - polyetersulfon (polyamid S)
 • Gambros Nephral® ST 400 - polyakrylnitril (AN69ST)
 • B.Brauns Diacap® HI PS 18 - alfa-polysulfon

Prestandadata

FX classix hög-flux dialysatorer   FX 50 classix FX 60 classix FX 80 classix FX 100 classix
Clearance (QB = 300 ml/min) Molekylärvikt (Dalton)        
Cytokrom c 12 230 55 74 89 100
Inulin 5 200 72 95 113 122
Vitamin B12 1 355 137 162 185 201
Fosfat 132 204 225 244 253
Kreatinin 113 224 243 259 264
Urea 60 253 266 279 280
Clearance (QB = 400 ml/min)          
Cytokrom c 12,230   76 92 105
Inulin 5,200   99 119 129
Vitamin B12 1,355   175 202 222
Fosfat 132   252 279 291
Kreatinin 113   277 300 309
Urea 60   312 334 336
 
Ultrafiltrationskoefficient (ml/h x mm Hg)   27 38 53 68
 
Sieving koefficienter          
Albumin 66 500 < 0,001
Myoglobin 17 053 0,1
β2-microglobulin 11 731 0,7
Inulin 5 200 1
In vitro-prestanda: QD = 500 ml/min, QF = 0 ml/min, T = 37°C (ISO8637). Ultrafiltrationskoefficienter: humant blod, Hct 32 %, proteininnehåll 6 %.
Membranmaterial Helixone®
Steriliseringsmetod INLINE-ånga
Husmaterial Polypropen
Ingjutningsmedel Polyuretan
Enheter per låda 24
 
Effektiv yta (m²)   1,0 1,4 1,8 2,2
K0A Urea   866 1 068 1 394 1 429
Primingvolym (ml)   53 74 95 116
Artikelnummer   F00002385 F00002386 F00002387 F00002388

1 Weber V. et al., Blood Purification (2003); 21: 365.