Hoppa till innehåll

Ett läkarbesök

Generellt sett är det bra att förbereda sig före konsultationen med nefrologen, detta för att kunna ställa frågor och reda ut eventuella oklarheter.

Vi har listat några tips som kan hjälpa dig.

Att boka ett läkarbesök

En nefrolog är en specialistläkare och därför kan det ta tid att få till ett möte. I brådskande fall kan du behöva besöka akutmottagningen eller ringa en ambulans för att få hjälp.
Förutom att via telefonen boka ett möte, erbjuder vissa läkare möjligheten att boka ett möte online. Genom att använda tidsbeställningen online kan du undvika att behöva vänta länge på att få prata med någon via telefon.

Om du inte kan hålla dina möten bör du avboka dem i förväg. På så sätt kan andra patienter få en chans att få ett tidigare möte.
Kom till kliniken i god tid före det planerade mötet (ca 10-15 minuter) för att undvika en stressig start på samtalet.

Förberedelse

Vissa läkare har en webbplats där du kan läsa om vad du bör ta med dig eller hur du kan förbereda dig inför ditt första besök. Ett aktuellt läkemedelsschema, tidigare resultat, en punktlista över sjukdomens förlopp, utförda operationer eller befintliga allergier kan förhindra att du glömmer något under konsultationen. Du kan förbereda en mapp för att hålla all denna information samlad. Vissa kliniker ber dig ta med ett urinprov. Tänk på allt som kan underlätta besöket, till exempel läsglasögon, en bok etc. för att förkorta väntetiden.

Konsultationen

Flera besök hos nefrologen är nödvändiga för att få en heltäckande bild av ditt hälsotillstånd och för att vidta lämpliga behandlingsåtgärder. Gör anteckningar under samtalet! Det förhindrar att du glömmer något viktigt och hjälper dig att efteråt reflektera över de ämnen som diskuterats.

Uppföljning

Ta lite tid på dig för att smälta allt du har lärt dig. Det kan vara svårt att lära sig många saker som du inte visste tidigare. Förstod du allt som läkaren förklarade för dig? Finns det några öppna frågor? Vad är det som stör dig mest? Vad bör klargöras vid nästa möte?

Kom ihåg: Nefrologen vill ta hand om dig så bra som möjligt. Detta inkluderar även att informera patienten om de möjliga behandlingsalternativen. Var inte rädd för att ställa frågor om du har problem att förstå vissa ämnen. Detta gör det också lättare för läkaren att förstå dig bättre.

Personlig patientdagbok

Det kan hjälpa att föra patientdagbok tillsammans med en anhörig/vän. I dagboken kan du skriva ner möten med läkaren samt anteckna till exempel;

  • När var mötet?
  • Med vilken läkare?
  • Vad handlade det om?
  • Vilka var läkarens rekommendationer?
  • Vilka är mina uppgifter (t.ex. hämta ut ordinerade läkemedel på apoteket, boka en ny tid, samla in ett 24-timmars urinprov osv.)
  • När är nästa möte?
  • Har jag glömt något (som ska klargöras vid nästa möte)?
     

En sådan dagbok kan hjälpa dig och din närstående att hålla reda på allt. En fast struktur kan hjälpa till att känna sig tryggare.

Läs mer om olika behandlingsalternativ i nästa avsnitt.