Hoppa till innehåll

4008S classix

4008S classix dialysapparat

Behandling med kvalitet som passar din budget

 • Bedömning online av dialyseffektivitet och -dos (OCM®)
 • Ultraren dialysvätska (DIASAFE®plus)
 • Tillförsel av hygieniskt, torrt bikarbonatkoncentrat (bibag®)
 • Anpassat flöde1 för optimerad användning av resurser

Huvudfunktioner

Blood Pressure Monitor (BPM), inställningar

Inställningar för Blood Pressure Monitor (BPM)

 

Säkrad kvalitet under drift

Operativ effektivitet

Hemodialys innebär att ett stort antal krävande manuella åtgärder måste utföras i hemodialysmaskinen. Den ergonomiska designen och den logiska operativa strukturen på 4008S classix gör den enkel att hantera och tillåter snabb och intuitiv programmering av behandlingsparametrarna. Viktiga behandlingsvärden representeras grafiskt på en 10,4 tums TFT LCD-skärm för enkel förståelse av den pågående behandlingen och snabb överblick av behandlingshistoriken. Blood Pressure Monitor (BPM) är helt integrerad, vilket ytterligare förenklar hanteringen för behandlingspersonalen (av den kliniska biten). I kombination med Therapy Data Management System (TDMS) kan den dagliga dialysen organiseras på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt för att dra full nytta av verktyget för online-datainsamling och datahantering.

Online Clearance Monitor (OCM ®), inställningar

Inställningar för Online Clearance Monitor (OCM®)

 

OCM® – Online Clearance Monitor

Ett flertal studier har visat att graden av morbiditet och mortalitet är nära korrelerad med den levererade dialysdosen.2,3 Online Clearance Monitor (OCM®) möjliggör kontinuerlig övervakning av:

 • Verklig ureaclearance (K) in vivo
 • Ackumulerad avlägsnad plasma (Kt) eller administrerad dialysdos (Kt/V)
 • Plasma-natriumkoncentration: eventuella avvikelser till ordinerat behandlingsmål kan upptäckas och rättas till omedelbart under behandlingen* utan att ge ytterligare kostnader för engångsprodukter eller personalinsatser


Mätningen av icke-invasiv och exakt Kt/V är förenlig med konventionella blodprovsbaserade metoder som möjliggörs av distributionsvolymen för urea (V) uppmätt med BCM – Body Composition Monitor.4

DIASAFE® plus – dialysvätskefilter

DIASAFE®plus – dialysvätskefilter

 

Behandling med kvalitet

DIASAFE®plus – dialysvätskefilter

Dialysvätskans kvalitet och renhet är ett stort problem i dagens njurersättningsterapier eftersom stora volymer av dialysvätska kommer i kontakt med patientens blodomlopp vid varje behandling. Endotoxiner som finns i förorenad dialysvätska kan framkalla oönskade akuta reaktioner och påverka det långsiktiga resultatet för patienter med kronisk hemodialys. Med DIASAFE®plus dialysvätskefilter är det möjligt att producera ultraren dialysvätska. Detta tack vare den utmärkta förmågan för endotoxinretention som finns i Fresenius Polysulfone® -fibrer och ett smart säkerhetskoncept grundat på:

 • Funktionell kontroll av filtrets integritet
 • Automatisk övervakning av filtrets livslängd
 • Aseptisk anslutningsteknik


Det är ett erkänt faktum att ultraren dialysvätska kommer att vara en integral del av all modern dialysutrustning.

Naturligtvis är DIASAFE®plus en viktig del av den grundläggande konfigurationen i alla Fresenius Medical Cares dialysmaskiner idag.

bibag® – torrt bikarbonatkoncentrat

bibag® – torrt bikarbonatkoncentrat

 

bibag® – torrt bikarbonatkoncentrat

För att undvika risken för mikrobiologisk förorening genom flytande bikarbonatkoncentrat levereras bikarbonat alltid i en torr substans som buffert. Utöver denna utmärkta hygieniska standard, kännetecknas bibag® av:

 • enkel och ergonomisk hantering
 • minimalt lagringsutrymme
 • ekologiska fördelar tack vare minskad avfallsvolym och lägre transportvikt

Funktioner i korthet

Behandling med kvalitet som passar din budget

Nästan hälften av patienterna med ESRD dör till följd av en hjärt-kärlsjukdom. Därför är hjärtskyddande hemodialys en central princip hos Fresenius Medical Care, då vi arbetar för och strävar efter att lösa de utmaningar som modern dialys möter. Varje steg vi tar är inriktad på att minimera kardiovaskulära risker och förlänga patienternas liv. 4008S Classix fortsätter framgångssagan av den välkända 4008-serien genom att kombinera HD-behandling av högsta kvalitet, beprövad tillförlitlighet och operativ effektivitet.

4008S classix

4008S classix

 

Beprövad kvalitet

Den senaste medlemmen i den sedan länge etablerade och mycket framgångsrika 4008-serien

 • Avancerad dialysvätskekrets med exakt, volymetriskt kontrollerad ultrafiltrering
 • Alltid tillförlitlig hydraulik
   

Avancerad behandling

Högkvalitativ HD-behandling som skyddar din patient

 • OCM® (Online Clearance Monitor)
 • DIASAFE®plus (dialysvätskefilter)
 • bibag® (torrt bikarbonatkoncentrat)
 • En enda nål eller SN klick-klack
 • ISO-UF-program


Operativ effektivitet

Kostnadseffektiv användning av resurser

 • Enkelt, snabbt och intuitiv hantering
 • TDMS (Therapy Data Management System)
 • BPM (Blood Pressure Monitor)
 • CDS (Central Concentrate Delivery System)
 • Anpassad flöde1

Prestandadata

Tekniska data för 4008S classix

Allmänna data
Dimensioner 4008S Vikt 1370 x 500 x 650 mm (H x B x D) (inkluderat shuntspärr och förlängt koncentratrack) cirka 86 kg
Vattentillförsel 
Vatteninloppstryck 1.5 till 6.0 bar
Vatteninloppstemperatur 5°C till 30°C; för ”integrerad värmesköljning” 85°C till 95°C
Max. avtappningshöjd 1 m
Koncentrattillförsel
Tillfört tryck 0 till 100 mbar; sughöjd max. 1 m
Central försörjning 1 centralt syrakoncentrat (tillval) 0 till 500 mbar
Elektriska data
Strömförsörjning 100–240 V AC, 50/60 Hz
Spänningsförsörjning Cirka 9 A (vid 230 V) och 15 A (vid 110 V)
Externa anslutningar Nätverksgränssnitt för datautbyte med Therapy Data Management System (tillval); in-/utgång för anslutning av extern kringutrustning; larmingång/-utgång (t.ex. för larm till sjuksköterska); diagnos för intern datorstödd diagnos
Batteri 18 V; 3 Ah (underhållsfri)

Extrakorporeal krets

Extrakorporeal krets
Mätning artärtryck
Visningsintervall - 300 mmHg till + 280 mmHg
Noggrannhet ±10 mmHg
Upplösning 20 mmHg
Mätning ventryck
Visningsintervall - 60 mmHg till + 520 mmHg
Noggrannhet ±10 mmHg
Upplösning 20 mmHg
Mätning transmembrantryck
Visningsintervall - 60 mmHg till + 520 mmHg
Upplösning 20 mmHg
Blodpump artär
Blodflödesintervall 15 till 600 ml/min
Noggrannhet ± 10%
Upplösning 5 ml/min
Ennålssystem (tillval) Med 2 blodpumpar, internt tryck/tryckmätare med variabel slagvolym (max. 50 ml/min)
Detektor av luftbubblor Mätning av blodledning med ultraljudsöverföring, extra optiskövervakning i venklämma
Heparinpump Administrationsintervall: 0 till 10 ml/h Bolusfunktion: max. 5 ml per bolus Sprutstorlek: 20 ml

Dialysvätskekrets

Dialysvätskekrets
Flödesintervall dialysvätska
Valbart 0 – 300 – 500 – 800 ml/min
AdaptedFlow*(valbart) Dialysflödet justeras till blodflödet
Dialysvätskans temperatur
Valbar 35°C till 39°C
Dialysvätskans konduktivitet  
Intervall 12,8 till 15,7 mS/cm (25°C)
Noggrannhet ± 0,1 mS/cm
Upplösning 0,1 mS/cm
Sur komponent i dialysvätska  
Blandningsförhållande Justerbart, t.ex. 1+44, 1+34
Justerbart område 125 till 150 mmol/L
Bikarbonat i dialysvätska
Standard blandningsförhållande 1 + 27,6 (andra är möjliga)
Justerbart område -8 till +8 mmol/l
OCM® Online Clearance Monitoring
Korrekt clearance K ± 6%
Torrt bikarbonatkoncentrat bibag®
Sterilfilter DIASAFE®plus
Balanseringsnoggrannhet ± 0,1 % i förhållande till total dialysatvolym
Tryckhållningstester Cykliska
Ultrafiltrering
Ultrafiltrationshastighet 0 till 4000 ml/h (i steg om 1 ml/h)
Noggrannhet för pumpvolym ± 1%
Visade parametrar UF-mål, UF-tid, UF-hastighet, UF-volym
Blodläckagedetektor  
Känslighet ≤ 0,5 ml blod/min (Hct = 25) vid maxflöde 800 ml/min
BPM (tillval)
Visningsintervall Systoliskt: 30 mmHg till 280 mmHg
  Diastoliskt: 10 mmHg till 240 mmHg
  MAP: 20 mmHg till 255 mmHg
  Puls: 20 till 245 slag/min
Noggrannhet ± 3 mmHg
Upplösning 1 mmHg

Desinfektions- och rengöringsprogram**

Desinfektions- och rengöringsprogram**
Sköljning
Temperatur/flöde
37 °C / 600 ml/min
Varmsköljning (recirkulation)
Temperatur/flöde
84 °C / 450 ml/min
Integrerad värmesköljning
Temperatur/flöde
84°C / 450 ml/min
Rengöring Sporotal®100 (recirkulation)
Temperatur/flöde
37 °C / 600 ml/min
Värmedesinfektion Diasteril®/Citrosteril® (recirkulation)
Temperatur/flöde
84° C / 450 ml/min
Desinfektion Puristeril® 340/plus (recirkulation)
Temperatur/flöde
37 °C / 600 ml/min

* Är ej tillgänglig i alla länder..
** Flera programkombinationer kan väljas. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska data.

Relaterat innehåll
FX classix dialysatorer

Beprövad kvalitet från Fresenius för standard hemodialys.

HDF-pump

HighVolumeHDF som standard.