Hoppa till innehåll

FX Dialysatorer 

FX CorAL

Belong together
Clinical Performance +
Hemocompatibility

FX Dialysatorer

Varför FX Dialysatorer gör skillnad

FX Dialysatorer har använts vid över 500 miljoner behandlingar över hela världen. Som världens ledande leverantör av dialysprodukter strävar Fresenius Medical Care efter att göra skillnad - för både patienter och vårdpersonal. 

Kontinuerlig innovation i kombination med vårt åtagande om högsta kvalitetsnivå ser till att vårt FX Dialysatorssortiment är byggt för att tillgodose patienternas individuella behov.  

FX-sortimentet

Alla FX Dialysatorer har kapacitet att ta bort ett brett spektrum av uremiska toxiner samt erbjuder effektiv endotoxinretention och naturlig biokompatibilitet.1

FX CorAL

 

Belong together. Clinical Performance + Hemocompatibility

FX CorAL’s Helixone-hydromembran fungerar som ett hydrolager på den inre membranytan för minskad proteinadsorption, vilket ger ett membran som orsakar ett begränsat immunsvar och har hög selektiv permeabilitet. 26,27,28,29 

Vid utvecklingen av FX CorAL har fokus legat på klinisk prestanda och hemokompatibilitet, eftersom dessa två faktorer måste balanseras på ett välavvägt sätt vid patientcentrerad dialys.

FX CorDiax dialysator

FX CorDiax

 

Designad för dialys, byggd för kardioprotektion

FX CorDiax Dialysatorer har det avancerade Helixone®plus membranet, vilket möjliggör förbättrat avlägsnande av större uremiska toxiner som β2-microglobulin och myoglobin.2,3 Samtidigt begränsas förlusten av albumin, vilket är av kliniskt intresse och en säkerhetsfråga vid hemodialys.4

FX CorDiax high-flux dialysatorer eller hemodiafilter främjar ett gynnsamt behandlingsresultat.

FX classix dialysator

FX classix

 

High-flux dialysatorer för bättre patientresultat

FX classix dialysatorer, med Helixone® originalmembran, syftar till effektivt avlägsnande av ett brett spektrum av uremiska toxiner med höga endotoxinretentionsegenskaper.5,6

FX classix dialysatorer förbättrar high-flux hemodialysbehandlingen och förbättrar det kliniska utfallet för patienterna jämfört med low-flux hemodialys.7 

FX paed dialysator

FX paed

 

High-flux dialysatorer för pediatriska behandlingar

FX paed dialysatorer möjliggör en high-flux hemodialysbehandling som är idealiskt anpassad för de pediatriska patienternas speciella behov. Den har Helixone® originalmembran, som syftar till effektivt avlägsnande av ett brett spektrum av uremiska toxiner, med minimala albuminförluster och höga endotoxinretentionsegenskaper.8

FX low-flux dialysator

FX low-flux

 

Avancerad design för low-flux dialys

Att avlägsna uremiska toxiner och överskottsvätska är det grundläggande målet för hemodialysbehandling. Tack vare de fördelaktiga egenskaperna hos Helixone® low-flux membran, i kombination med dess avancerade produktdesign, erbjuder FX low-flux dialysatorn adekvat prestanda.9

Sköterska - behandlingscitat om FX Dialysatorer

En smidig behandling är den skillnad som gör att vi kan fokusera mer på patienten.

Två FX-dialysatorer från sidan

FX egenskaper som gör skillnad

Flera toppmoderna teknologier har kombinerats för att skapa FX Dialysatorns distinkta funktionella egenskaper. Tillsammans gör de skillnad när det gäller fördelaktiga patientresultat, smidig hantering och potentiell kostnadsbesparing.

FX Dialysatorns lock

Smidig hantering

Det blå huvudet med sitt lateralt placerade blodinloppsport är utformat för att minska risken för knickade blodslangar och syftar till smidig hantering så att sjukvårdspersonalen kan fokusera på det som verkligen är viktigt - den bästa vården av patienterna. 

Förenklade arbetsflöden

FX Dialysatorer är utvecklade för systemkompatibilitet och är perfekt anpassade till automatiska primingprocedurer med låga spolvolymer och korta förberedelsetider. Dessutom är det inte nödvändigt att vända på någon FX Diaysator under primingprocessen. Vidare har FX Dialysatorer en löstagbar etikett som enkelt kan fästas på patientjournalen, vilket möjliggör snabb dokumentation.   

Förenklade arbetsflöden, användarvänlig hantering och kort förberedelsetid underlättar vårdpersonalens dagliga arbete samt frigör resurser för att fokusera mer på patienterna.

FX Dialysatorns fiberarkitektur

Förbättrad clearance

Fresenius Medical Cares Nano Controlled Spinning (NCS™) teknik skapar fibrer med en mycket väldefinierad membranarkitektur. En exakt modulering på nanonivå av porstorlek, struktur och fördelning gynnar minimalt motstånd för överföring av lösta ämnen över membranet och bidrar till förbättrad clearance jämfört med membran med makrodesign.10,11

Dessutom möjliggör mikrovågsfiberstrukturen en homogen fördelning av dialysvätskan, vilket stöds av det inre höljets fingerstruktur i FX Dialysatorer. Detta förhindrar kanalisering av dialysvätskan och säkerställer att varje fiber i bunten är perfekt omgiven av dialysvätskan.11,12,13

FX Dialysatorns huvud

Förbättrad prestanda

FX Dialysatorns optimerade huvuddesign säkerställer en homogen blodflödesbana. Dess geometri tillåter en spiralfördelning av blod i dialysatorhuvudet, vilket förhindrar stagnationszoner med låg hastighet och leder till förbättrad prestanda.11

FX Dialysatorns prestanda

Sätter standarden

Varje FX Dialysator steriliseras individuellt med den unika INLINE-ångsteriliseringsmetoden. Dialysatorns blod- och dialysatsida sköljs kontinuerligt med ånga vid en temperatur på minst 121° C, följt av sterilt vatten och steril luft.

Sköljning med varm ånga garanterar en skonsam sterilisering utan att det behövs kemikalier eller strålning, vilket kan leda till ökade nivåer av cytotoxiska14 och cancerframkallande rester.15,16

Optimal resursanvändning

INLINE-ångsteriliseringsprocessen medger effektiv användning av resurser under förberedelserna samt ger konstnadsminskning, eftersom endast 500 ml sköljvolym krävs.

Processen

  • omfattar ett 100% fiberintegritetstest, som syftar till att minimera risken för blodläckage på grund av fiberbrott
  • ser till att alla FX Dialysatorer redan är sköljda och klara för användning vid ankomsten, vilket ger kort sköljningstid och låga sköljningsvolymer

 

Bästa valet för hög biokompatibilitet

Cytotoxiciteten är minimal efter ångsterilisering, medan den ökar vid gammastrålning.14  Studier har visat att med ångsteriliserat dialysmembran orsakas mindre oxidativ stress i patienten jämfört med gammasteriliserat dialysmembran.17,18,19

Prestandaegenskaper förblir oförändrade

Förändringar av materialegenskaperna kan observeras efter sterilisering med gammastrålning, medan materialet förblir oförändrat i detta avseende vid ångsterilisering.20

Ökad förlust av albumin under dialyssessioner har observerats med gammasteriliserade dialysatorer som lagrats under en längre tid.14,21

Tillför mervärde över hela livscykeln

Fresenius Medical Care har implementerat en metod baserad på livscykelanalyser (LCA) som följer strukturen och kraven i EN ISO 14040/44: 2006:

  • Omfattande bedömning av en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel, från leverans av material, tillverkning, distribution, användning och slutlig kassering.
  • Identifiering av förbättringsmöjligheter genom miljövänliga processer, material och designval.

 

Lättviktigt material är avgörande för miljöhållbarheten 

Det avancerade materialet i höljet på FX Dialysatorer är tillverkat av miljövänlig och lätt polypropen. Tack vare det avancerade materialet är FX Dialysatorer upp till 50% lättare (före behandling) än dialysatorer av polykarbonat.22 
Detta kan leda till förbättrad hantering vid slutet av produktens livstid genom att det ger upphov till mindre avfall23 och bidrar till kostnadsbesparingar.

Förbättrad miljöprestanda

I 15 miljökonsekvenskategorier24  är den övergripande miljöprestandan hos en FX Dialysator (FX classix 80) påtagligt bättre, i genomsnitt 42 %, jämfört med en referensdialysator tillverkad av polykarbonat (HF 80S).25

Patient - citat om behandling med FX Dialysator

Skillnaden är att man känner sig trygg under hela behandlingen.

Det blå konstprojektet

Dialysatorer är livräddande medicinska- och tekniska konstverk. Den avancerade designen hos FX dialysatorer lägger till en dimension som återspeglar den tankeverksamhet, omsorg och kvalitet som lagts ned på konstruktionen. Det mest framträdande synliga kännetecknet, den blå färgen på FX dialysatorernas lock, gav inspiration till vårt unika blå konstprojekt. Vi bad konstnärer tolka fördelarna med FX dialysatorer på sitt eget sätt - konkret eller abstrakt, poetiskt eller surrealistiskt, två- eller tredimensionellt  - med fantastiska resultat.

Varje konstnär tillförde sin egen uppfattning, en unik tolkning eller ett nytt perspektiv på FX dialysatorers speciella funktionsegenskaper. Varma och känsliga, intellektuella och meningsfulla uttryck fick liv. 

Konstgalleri

Det blå konstprojektet

Johannes Bruns

“Flow 1”, acryl på canvas

Temat är det kontinuerliga flödet av blod och liv. Det blå fältet i mitten representerar det oavbrutna flödet av blod och en kontinuerlig lugn behandling. Dialys är en livgivande ström som rinner genom hela livet för den som berörs av det. Formens abstrakta språk inbjuder till olika tolkningar.

Det blå konstprojektet

Svenja Nolte

“Svallande vågor”, acryl

Känslorna står i fokus - denna bilden ska ge avslappning och sinnesfrid. En kombination av ett antal använda kartonger och flödande blå nyanser. Bilden visar lungt vågskvalp som symboliserar fibrernas mikrovågsstrukur.

Det blå konstprojektet

Robert Lichtenberg

“Flygande lock”, fotografi

Materialets lätthet och hållbarhet representeras av flytande lock, som fångats med en speciallins och som ger bilden en omedelbar känsla av luftighet och klarhet.

Det blå konstprojektet

Jonas Goldmann

“Dynamisk spiral”, hällningsteknik

Den här bilden handlar om blodets radiella fördelning i dialysatorn. Vid hällningsteknik hälls färg på underlaget och fördelas över ytan med en gungande rörelse. Blodflödets hastighet och dynamik står i centrum för det här konceptet. 

Det blå konstprojektet

David Apel

“Ändlöst”, digital reproduktion

En process som oavbrutet upprepas leder till oändlighet. Detta visar bredden och variationen på de möjligheter som kan uppstå från ett enda objekt - vilket framgår av det mångsidiga sortimentet av FX Dialysatorer. 

Sjukhuschef - citat om behandling med FX Dialysatorer

Tillförlitlighet och erfarenhet gör skillnad när man söker efter de bästa lösningarna.

1 Wagner S. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2017); 32 (3): iii615.

2 Bock A. et al., J Am Soc Nephrol (2013); 24: SA-PO404.

3 Maduell F. et al., Blood Purif. (2014); 37(2): 125-130.

4 Lim P. S. et al., Artif Organs (2017); Nov 27. doi: 10.1111/aor.13011.

5 Schindler R. et al., Clin. Nephrology (2003); 59: 447–454.

6 Weber V. et al., Artif Organs (2004); 28(2): 210-217.

7 Chazot C. et al., Nephron (2015); 129: 269-275.

8 Tsai I.J. et al., Pediatr Nephrol (2014); 29: 111–116.

9 Data from Fresenius Medical Care Deutschland GmbH: Comparison clearance values F8 HPS (effective surface area 1.8 m2) versus FX 8 (effective surface area 1.4 m2).

10 Ronco C., Nissenson A. R., Blood Purif (2001); 19: 347-352.

11 Ronco C. et al., Kidney International (2002); 61 (80): 126-142.

12 Külz M. et al., Nephrol Dial Transplant (2002); 17: 1475-1479.

13 Mandolfo S. et al., The International Journal of Artificial Organs (2003); 26 (2): 113-120.

14 Allard B. et al., Le Pharmacien Hospitalier et Clinicien (2013); 48 (4): 15-21.

15 Shintani H., Biomedical instrumentation & technology (1995); 29 (6): 513–519.

16 Hirata N. et al., Radiation Physics and Chemistry (1995); 46 (3): 377–381.

17 Golli-Bennour E. E. et al., International urology and nephrology (2011); 43 (2): 483–490.

18 Azzabi A. et al., Néphrologie & Thérapeutique (2014); 10 (5): 318.

19 Golli-Bennour E.E et al., World J Nephrol Urol (2017); 6 (1-2): 14-17.

20 da Silva Aquino K. A., INtechOpen (2012); www.intechopen.com/books/gamma-radiation/sterilization-by-gamma-irradiation (27.04.2018).

21 Dawids S., Handlos V. N., Developments in hematology and immunology (1989); 347–368.

22 Unpublished data from Fresenius Medical Care Deutschland GmbH: Internal calculation based on weight measurements before treatment of FX Dialysers versus F-series dialysers.

23 Unpublished data from Fresenius Medical Care Deutschland GmbH: Internal calculation based on weight measurements of FME FX classix 80 versus FME HF 80S. The typical number of treatments in most clinics is approximately 10,000 per year; this results in about 1,600 kg less waste being produced annually with FX classix 80 when used on FME 5008 CorDiax machine.

24 EC-JRC-IES (2011): ILCD handbook – Recommendations for LCIA in the European context. Source: publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC61049 (all 15 environmental impact categories with recommendation in table 1 of this ILCD handbook have been evaluated).

25 Unpublished data from Fresenius Medical Care Deutschland GmbH internal study (2018): Comparative life cycle assessment of selected FME dialysers. Eco-performance is always calculated versus baseline product (FME HF 80S); long distance scenario illustrated.

26 Melchior, P. et al. (2021). Complement activation by dialysis membranes and its association with secondary membrane formation and surface charge. Artificial Organs, 00, 1-9. https://doi.org/10.1111/aor.13887

27 Zawada, A. et al. (2021). Polyvinylpyrrolidone in hemodialysis membranes: Impact on platelet loss during hemodialysis. Hemodialysis International, 25,
1– 9.  https://doi.org/10.1111/hdi.12939

28 Ehlerding, G. et al. (2021). Performance and hemocompatibility of a novel polysulfone dialyzer: a randomized controlled trial. Kidney360, 2(6),
937-947. https://doi.org/10.34067/KID.0000302021 

29 Ehlerding, G. et al. (2021). Randomized comparison of three high-flux dialyzers during high volume online hemodiafiltration – the comPERFORM study, Clinical Kidney Journal; sfab196. doi.org/10.1093/ckj/sfab196