Hoppa till innehåll

Vår service och support

Service och supportanställd

Hantering av enskilda projekt, professionell installation, utförlig utbildning av anställda och omfattande problemhantering av Renal IT.

  • En enda kontaktpunkt
  • En kontaktpartner
  • Full service och support
Man studerar vid skrivbordet

Planering och projektering

När väl beslut är fattat att driftsätta TDMS genomför våra projektingenjörer planeringen och projektledningen av systemet i enlighet med de överenskomna kraven. Vi tar därmed hänsyn till individuella behov i samband med implementeringsperioden och när systemet ska börja användas. En särskild kontaktperson finns tillgänglig under hela projektfasen.

Utbildning  av vårdpersonal

Installation av nödvändig hårdvara och programvara

När projektfasen är slutförd, och lokala leverantörer har genomfört nödvändigt kabeldragning enligt särskilda föreskrifter, installeras hårdvaran och programvaran och eventuell extern medicinteknisk utrustning ansluts till systemet.

Utbildning

Så snart TDMS är klart att användas instrueras användaren om hur man arbetar med systemet.

Teknisk service och support

Vi erbjuder ett komplett utbud av tekniska tjänster, inklusive en hotline för fjärrsupport eller service på plats vid behov.

Relaterat innehåll
Therapy Data Management System (TDMS)

Hantering av behandlingsdata.

Läkare använder Fresenius Medical Cares Therapy Monitor (TMon)

Central övervakning.