Hoppa till innehåll

​​​​CAPD

CAPD – kvinna som läser

stay•safe-systemet är särskilt konstruerat för att göra den dagliga CAPD-behandlingen bekvämare.

  • Intuitiv hantering med flödesväljaren som ger vägledning för patienterna genom dialysproceduren
  • Minskning av riskabla steg med en unik PIN-funktion för förslutning av kateterförlängningen före frånkoppling1
  • Vi strävar alltid efter miljömässig hållbarhet och erbjuder systemkomponenter (lösningspåse, tömningspåse och slangar) som är tillverkade av material som Biofine, fritt från PVC och skadliga mjukgörare
  • Avancerad vätskehantering – informationspaket om hur vätskehantering syftar till att bättre kontrollera patientens vätskestatus2

Inbjudande enkel support

Komma igång med CAPD

Vi ger dig stöd med en mängd olika specifika utbildningar som utgör grunden för en säker start på behandlingen. Medan alla förbereder sig hjälper vi till att säkerställa att allt är förberett och fungerar som det ska i patienternas hem.

Förbereda patienter så bra som möjligt för hemdialys – ta reda på mer om stay•safe MyTraining VR.

stay•safe MyTraining VR är för närvarande endast tillgänglig i ett begränsat antal länder. Kontakta din lokala representant för Fresenius Medical Care för att få mer information.

Vårt stay•safe-system

stay•safe-systemet för CAPD-behandling har säkerhetsfunktionerna flödesväljaren och PIN som är kopplade till PD-lösningarna.

För patientvård

Flödesväljaren är den centrala komponenten i stay•safe-systemet, som är konstruerat för att förbättra säkerhet och bekvämlighet under behandlingen.

Flödesväljaren – användning

Guidat byte i fyra steg

Flödesväljaren hanteras genom enkel rotation och vägleder patienterna genom de viktigaste stegen i handhavandet.

stay safe PIN

Förbättrad patientsäkerhet med PIN3

Vår unika metod för frånkoppling är utformad för att förbättra patienternas säkerhet. PIN-systemet ger 1 460 färre riskabla steg per patientår jämfört med konventionella system.1

staysafe-systemet

En plats för allt

stay•safe-hållaren rymmer alla de delar av systemet som patienter behöver för att utföra ett byte.

Allt på samma plats

stay•safe-hållaren har inbyggda platser för stay•safe-kateterförlängning och stay•safe-desinfektionshylsan.
CAPD-proceduren kan utföras på egen hand, vilket är praktiskt och minskar risken för kontaktkontaminering.

Fri från mjukgörare

Engångsartiklar till stay•safe-systemet som används dagligen är tillverkade av material som Biofine, fritt från PVC och mjukgörare. Vissa av de här engångsartiklarna för PD genererar mindre plastavfall jämfört med andra system på marknaden.4

Utformat för effektiv utbildning och behandlingshantering

Effektiv utbildning
PIN-funktion och stay•safe flödesväljare-teknik gör utbildningen bekvämare för dig och dina patienter.

För patientföljsamhet
Användningsmetoden med vägledning är utformad för att öka patientföljsamheten och minska antalet hanteringsfel.

En plats för allt
stay•safe-hållaren rymmer alla de delar av systemet som patienterna behöver för behandling.

Finns i många länder
I många länder kan patienter dra nytta av fördelarna med stay•safe CAPD-behandlingsalternativ för bekvämare resor.

balansera lådan med fingrarna

Färgkoderna

Färgkodningen anger tydligt glukos- och kalciumkoncentrationen i Fresenius Medical Cares peritonealdialyslösningar.

Ett punktskriftssystem anger de olika glukoskoncentrationerna.

Färgkodning för glukoskoncentration och även för kalciumkoncentration.
 

Färgade skyddshylsor anger glukoskoncentrationen i påsarna.

Flödesväljare 1
Glukos 1,5 %
Flödesväljare 2
Glukos 2,3 %
Flödesväljare 3
Glukos 4,25 %
Flödesväljare

Flödesväljaren

Dina anvisningar för stay•safe-systemet

Dessa instruktioner ger dig information om hur du använderstay•safe-systemet. De har endast en kompletterande funktion och utgör en del av den CAPD-utbildning som tillhandahålls av en dialysmottagning.

stay•safe är ett CAPD-system med dubbla påsar för engångsbruk. Det gör det möjligt att koppla bort kateterförlängningen på ett säkert sätt. Den beprövade PIN-tekniken säkerställer en kontamineringssäker inre förslutning av systemet.

Flödesväljaren

Flödesväljaren – utflöde

1. Utflöde

Flödesväljaren – spolning

2. Spolning

Flödesväljaren – inflöde

3. Inflöde och inflödeshastighet

Flödesväljaren – automatisk förslutning

4. Automatisk förslutning med PIN

Hållare
stay•safe-hållare

stay•safe-hållaren kan fästas på droppställningen med ett lämpligt fäste, eller användas på ett bord. Fyra sugkoppar garanterar ett säkert fäste på bordet.

a) Flödesväljaren isatt

b) Kateterförlängning med desinfektionshylsa

c) Skyddshylsa till flödesväljare

d) Ny desinfektionshylsa

Förvänta dig mer av oss – CAPD-övervakning och -stöd

När behandlingen har påbörjats erbjuder vi ett brett utbud av verktyg och tjänster som syftar till att förbättra resultaten, minska arbetsbelastningen och öka patientföljsamheten. 

Relaterat innehåll
Peritonealdialys – kvinna och barn som ligger i en säng

Fresenius Medical Care erbjuder helhetslösningar för CAPD- och APD-patienter, vilket inkluderar stöd och utbildning till patienter vid start av PD.

äldre personer som sitter på en bänk

Fresenius Medical Care erbjuder vätskor för peritonealdialys och praktiska metoder för att bedöma och korrigera vätskestatus.