Hoppa till innehåll

Therapy Monitor (TMon)

Läkare använder Fresenius Medical Cares Therapy Monitor (TMon)

Övervakningsprogrammet i Therapy Data Management System

  • Sparar omvårdnadstid under dialys
  • Patientnära övervakning med 5008 CorDiax och 5008S CorDiax
  • Onlinedokumentation före, under och efter dialys
  • Automatisk dokumentation av behandlingen
Fresenius Medical Care – Therapy Monitor (TMon)-logotyp

En överblick

Therapy Monitor är vår lösning för dokumentation online av diverse data som samlas in före, under och efter dialys. Denna innovativa patientnära övervakning är utformad för avancerad dokumentation på 5008 CorDiax och 5008S CorDiax, d.v.s. direkt vid patientens säng.

Optimering av resurser Mindre tid behövs för dokumentering av patientuppgifter före, under och efter en dialyssession.
•    Initial förinställning av dialysapparaten
•    Patientnära övervakning via data Xchange panel (dXp)
•    Automatisk dokumentation av behandlingen
Ökad noggrannhet av insamlade data Ökad noggrannhet av de patientdata som ska dokumenteras relaterad till dialys
•    Automatisk registrering av patientens vikt före, under och efter en dialyssession
•    Automatisk dokumentation av behandlingen
•    Integration av kringutrustning
•    Blodtrycksmätningar
Delad användning av data Omedelbar och enkel åtkomst till patientdata för alla användare
•    Statusöversikt av pågående behandlingar
•    Princip: ”All information på ett ögonblick”

På djupet

Initial förinställning av apparaten Therapy Monitor hjälper användaren med patientspecifika förinställningar av dialysapparaten. Detta innebär mindre tid ägnad åt att förbereda behandlingen.
Dokumentation av patientens vikt Automatisk dokumentation av patientens vikt före och efter en dialyssession.
Patientnära övervakning Den innovativa data Xchange panel (dXp) är avsedd att visa och inmatning av data såsom checklistor och medicinering på 5008 CorDiax och 5008S CorDiax i realtid, d.v.s. direkt vid patientens säng.
Integration av kringutrustning Perifera enheter såsom blodgasanalysatorer eller blodtrycksmätare kan integreras i ett utökat datainsamlingsområde.
Statusöversikt av pågående behandlingar All behandlingsinformation är lättillgänglig och klart strukturerad.
Automatisk dokumentation av behandlingen Therapy Monitor hjälper användaren att dokumentera behandlingsprocessen, administrera läkemedel, händelser och förändringar i behandlingsprocessen.
Fresenius Medical Care – Therapy Monitor System´s gränssnittinställningar

Integrerad lösning – initial förinställning av apparaten

Fresenius Medical Care – data Xchange panel (dXp)

Patientnära övervakning med dXp

Fresenius Medical Care – Therapy Monitor System´s statusöversikt av pågående behandlingar

Statusöversikt av pågående behandlingar

TMON-studien1

TMON-studie visuell

Studien

Tmon-studien utfördes på en dialysenhet på ett sjukhus i Saarbrücken, Tyskland. Där analyserades arbetsflödet för två sjuksköterskor som vid behandling av 12 patienter före och efter införandet av Therapy Monitor. I studien användes två metoder för att identifiera fördelarna med TMon för användare och patienter. Mätningen av alla dialysrelaterade processtider möjliggjorde en kvantitativ analys, medan intervjuer med läkare och sjuksköterskor bildade den kvalitativa delen av studien.

Studieresultat

I samband med introduktionen av Therapy Monitor blev det nödvändigt att göra förändringar i det dialysrelaterade arbetsflödet. Utvecklingen bidrog till besparingar av tid för dokumentation och mer tid för patientarbete. Sammantaget resulterade optimeringen av det dialysrelaterade arbetsflödet i minskade processtider och en tidsbesparing om ca 25 min eller 40 % per dialysbehandling. Detta resulterade i bättre patientkomfort och mindre stress för vårdpersonalen.

Införandet av Therapy Monitor på en dialysklinik:

  • Sparar 40 % (25 minuter) av omvårdnadstiden per behandling
  • Frigör tid för bättre patientvård
  • Minskar manuell dokumentation
  • Ökar dokumentationskvaliteten (vilket förbättrar säkerheten)
Relaterat innehåll
Therapy Data Management System (TDMS)

Hantering av behandlingsdata

Läkare använder Fresenius Medical Cares Therapy Support Suite (TSS)

Programvaran för klinisk datahantering i TDMS

1 Studien utfördes av Qubix Consulting GmbH (Q1-2013).