Hoppa till innehåll

Varför njurersättande behandling?

Om dina njurar inte längre kan rena din kropp från gifter och överskottsvätska, finns det olika behandlingar för att förlänga ditt liv och flera sätt att bibehålla din livskvalitet så mycket som möjligt. 

Bli inte skrämd av nya ord som du inte förstår, din läkare kommer att förklara dina behandlingsalternativ på ett språk som är lätt att förstå.

Tips: Ju mer välinformerad du är i samtalen med din läkare, desto bättre kan du förstå förklaringarna och ställa frågor.

En översikt över de vanligaste behandlingarna finns på vår sida för behandlingsalternativ.

Att hitta det bästa alternativet

Varje behandlingsform har sina egna för- och nackdelar och det är inte alla behandlingar som passar dig. Tillsammans med din läkare bestämmer du vilken behandling som passar bäst för din situation. Du och din läkare kommer diskutera din fysiska hälsa, sjukdomsförlopp, hemmiljö samt dina egna önskemål och behov.

Efter samtalet har du tid att tänka på dina alternativ och bestämma dig för en lämplig behandling. Försök att involvera dina närstående i diskussionen.

Kort översikt - behandlingsalternativ

Dialys

En övergripande behandlingsform för njursvikt som innebär att oönskade gifter, avfallsprodukter och överskottsvätska filtreras bort från blodet och kroppen. Behandlingen utförs regelbundet 3-7 dagar i veckan beroende på ditt medicinska tillstånd. Dialys kan genomföras på två sätt, PD och HD.

Transplantation

En större operation där en patient med njursvikt får en ny njure - antingen från en levande eller avliden donator.

Konservativ behandling

Fokus på att upprätthålla livskvalitetén, inte på att förlänga livet. Behandlingen baseras på lindring av obehag och smärta vid symtom på njursvikt, t.ex. svullnad och andfåddhet.

Nedan hittar du kortfattad information om de enskilda behandlingsalternativen. Oroa dig inte, i det här skedet behöver du inte förstå allt i detalj. Försök att lära dig huvuddragen i varje behandling så mycket du kan. Du kan sedan, tillsammans med din läkare och närstående, bestämma dig för ett lämpligt behandlingsalternativ

Njurtransplantation

En transplantation kan anses vara den effektivaste behandlingen vid njursjukdom, om den är lämplig för patienten.

Om en lämplig njure från en donator (antingen från en avliden organdonator eller från en levande donator) finns tillgänglig och de utförda testerna visar att njuren passar patienten, kan den transplanteras. En enda njure är vanligtvis tillräcklig för att upprätthålla njurfunktionen. Efter transplantationen tas bl. a. mediciner som dämpar immunförsvaret så att den nya njuren accepteras av kroppen. 

Tyvärr kan väntetiden för en donerad njure vara ganska lång och det kan vara svårt att hitta en lämplig donator, vilket är anledningen till att dialysbehandling ofta är nödvändig i väntan på en ny njure.

Dialys

Dialys är det vanligaste sättet att behandla njursjukdom i slutskedet. Den innebär att olika funktioner i den mänskliga njuren ersätts. Tillsammans med din läkare hittar du sätt att anpassa behandlingen till din vardag.

Peritonealdialys

Peritonealdialys (PD) är uppkallad efter bukhinnan (peritoneum). Den är en tunn hinna som täcker bukhålan och de inre organen. Den finns naturligt i varje människas kropp.

Denna form av dialys använder bukhinnan som ett naturligt filter för att ersätta njurfunktionen. Vid PD tappas dialyslösning in i bukhålan. Beroende på ordination byts lösning ut regelbundet så snart gifter och överskottsvätska har passerat över till dialyslösningen.

Peritonealdialys kan utföras självständigt i hemmet eller på någon annan lämplig plats.

Hemodialys (HD)

Vid hemodialys (HD) renas blodet utanför kroppen med hjälp av en dialysmaskin och ett konstgjort filter. Detta kräver tillgång till blodbanan via en kärlaccess. Det renade blodet återförs till patienten. 

Hemhemodialys (HHD)

Hemodialys i hemmet (HHD) utförs i ditt eget hem. Detta kräver att man har dialysmaskin hemma och tillräckliga kunskaper för att utföra behandligen. 

Konservativ behandling

Du har rätt att göra dina egna val om hur du ska behandla din njursvikt. Du kan även välja att inte påbörja, eller att avbryta din dialysbehandling. Med konservativ behandling fortsätter din vård utan dialys. Endast dina symtom behandlas genom medicinering och vid behov, ett stödjande näringsintag. Konservativ behandling anses inte vara en livsförlängande åtgärd och botar inte njursjukdomen. Patienter med långt gången njursvikt kommer att avlida om de inte får en njurersättande behandling med till exempel dialys eller transplantation.

Läs mer om hur du skapar ditt personliga stödnätverk i nästa avsnitt.