Hoppa till innehåll

Samarbetsprogrammet CREED

I många asiatiska länder har hälso- och sjukvårdssystemen precis börjat utvecklas. Fresenius Medical Care inrättade CREED-programmet under 2001 för att främja utbyte av kunskap om dialys i Sydostasien

Dr. Sovann Kanitha at a street corner in front of a palm tree

Dr. Sovann Kanitha (nefrolog från Kambodja och CREED‑kollega)

 

Dela kunskap – uppnå mer

Dr. Kanitha Sovann är fortfarande upprymd efter att ha tillbringat två veckor i Melbourne, Australien. Denna nefrolog från Kambodja som driver en liten dialysklinik i Phnom Penh kan bara drömma om villkor liknande dem på Monash Medical Centre, ett undervisningssjukhus kopplat till det närliggande universitetet.

Dr. Kanitha är CREED-kollega i Australien, där han har följt personalen på njuravdelningen i två veckor. CREED är ett program som inrättades 2001 för att främja utbyte av dialyskunskap i Sydostasien, Förkortningen står för "Cross-Regional Education & Exchange in Dialysis” (tvärregional utbildning och utbyte inom dialys). Programmet stöds gemensamt av Fresenius Medical Care, Australian and New Zealand Society of Nephrology (ANZSN ) samt International Society of Nephrology (ISN).

"Arbetssättet här är verkligen extraordinärt", säger Dr. Sovann Kanitha

 

En metod för kunskapsutbyte är att möjliggöra en utlandsvistelse för läkare och sjuksköterskor från mindre utvecklade länder. Dr. Kanitha skulle gärna ha velat ta med sig ännu mer ny kunskap hem, men han är ändå nöjd eftersom han fått möjlighet att bekanta sig med den senaste generationens dialysmaskiner.

I Kambodja, där det inte finns någon sjukförsäkring, måste han få det att fungera med enklare teknik och begränsade resurser.  Även om han håller på organisera de första försöken med peritonealdialys i Phnom Penh måste patienterna fortfarande åka till Thailand för en njurbiopsi, till exempel.

Monash Medical Centre i Melbourne är en av de mest aktiva dialysklinikerna inom CREED-nätverket. Detta är till stor del tack vare Prof. Dr. Peter Kerr, chef för avdelningen för nefrologi. Prof Kerr har varit ordförande för CREED:s verkställande utskott i flera år. Prof Kerr har också presenterat CREED för International Society of Nephrology (ISN).

ISN hjälper nu till att höja profilen på detta tidigare lilla initiativ. Inte bara läkare och sjuksköterskor från Australien och Nya Zeeland, utan även anställda på Fresenius Medical Care, investerar mycket tid i att stödja CREED.

Det är verkligen imponerande, jag känner inte till något annat företag som gör något liknande.

Prof. Dr. Kerr
Direktör för avdelningen för nefrologi vid Monash Medical Centre.
Dr. Kanitha und Prof. Kerr in a conversation

"Även om Dr. Kanitha bara var hos oss i två veckor har han haft stor nytta av vistelsen",säger Prof. Kerr

 

För att förbättra det sätt på vilket dialysbehandling utförs i Sydostasien sponsrar CREED även så kallade CREED-ambassadörsprogram. Det största av dessa event ägde nyligen rum i Vietnam. Två läkare och två erfarna dialyssköterskor från Westmead Hospital i Sydney tillbringade fem dagar där med att hålla workshops och genomföra utbildningar.

Det överväldigande intresset för eventet visar hur angelägen denna typ av kunskapsöverföring är: Över 600 läkare och sjuksköterskor från hela Vietnam anmälde sig för att få träffa experterna från Australien. CREED:s resurser är tillgängliga framför allt i form av ambassadörsprogram, stipendier och för att ge unga nefrologer möjlighet att närvara vid internationella konferenser för att presentera sin forskning.

Båda läkarna har stor nytta av utbytet

De båda läkarna utbyta erfarenheter om sitt arbete

 

Initiativet blomstrar

Det kunskapsutbyte som underlättas av CREED bär frukt. Initiativet startades 2001 som ett samarbete mellan Australien och Nya Zeeland, å ena sidan, och det indonesiska Society of Nephrology (PERNEFRI) å den andra. På den tiden var dialysvården i Indonesien jämförbar med den nuvarande situationen i Kambodja och Vietnam.

Mycket har hänt sedan dess. Det indonesiska sjukvårdssystemet har utvecklats betydligt, liksom infrastrukturen för dialys. "När vi började fanns det 30 nefrologer i hela Indonesien", minns Prof Kerr. "Nu finns det över 115 och många andra läkare erbjuder också dialys.CREED har bidragit till att åstadkomma stora förbättringar av situationen för patienter med dialys i Indonesien", konstaterar Prof. Kerr.