Hoppa till innehåll

Företagsprofil

Företagsprofil

Den ledande leverantören av produkter och tjänster för personer med kronisk njursvikt

Fresenius Medical Care är världens ledande leverantör av produkter och tjänster för personer med kronisk njursvikt. Omkring 3,8 miljoner patienter i världen med denna sjukdom genomgår dialysbehandling med jämna mellanrum. Dialys är ett vitalt förfarande för blodrening som ersätter njurens funktion vid njursvikt.

Vi vårdar mer än  344 000 patienter i vårt globala nätverk av mer än 4 153 dialyskliniker. Samtidigt driver vi 42 tillverkningsanläggningar på alla kontinenter för att tillhandahålla dialysprodukter såsom dialysmaskiner, dialysatorer och engångsartiklar.

Vår strategi är inriktad på hållbar tillväxt. Vi strävar efter att ständigt förbättra livskvaliteten för patienter med njursjukdom genom att erbjuda innovativa produkter och behandlingskoncept av högsta kvalitet.

Fresenius Medical Cares huvudkontor finns i Bad Homburg v.d.Höhe, Tyskland. Huvudkontoret för Nordamerika finns i Waltham, Massachusetts och huvudkontoret för Asien/Stillahavsområdet ligger i Hong Kong. Latinamerikas huvudkontor ligger i Rio de Janeiro.

Vår historia


Företagskultur

Skapar en framtid värd att leva för. För patienter. Världen över. Varje dag.
  • Collaborative
  • Proactive
  • Reliable
  • Excellent


Läs mer om vår företagsstrategi på vår globala webbplats.

Hållbarhet

För oss betyder hållbarhet miljömässiga och sociala framsteg samt ansvarsfulla åtgärder för att uppnå framgång på jobbet.
  • Vi tar ekonomiskt ansvar
  • Vi tar ansvar för miljön
  • Vi tar socialt ansvar


För att få mer information om vårt ansvar, se vår globala webbplats.

Efterlevnad

Efterlevnad

Som marknadsledare i världen, är Fresenius Medical Care medvetet om sitt ansvar och tar det på fullaste allvar. Med våra normer och vår företagsetik vi vill sätta standarder som överensstämmer med våra egna och våra intressenters förväntningar.

Fresenius Medical Care har åtagit sig att bedriva sin affärsverksamhet i enlighet med de lokala lagar och förordningar som gäller för vår verksamhet. Vi strävar efter att visa professionalism, ärlighet och integritet i våra affärsrelationer med patienter, kunder, leverantörer, myndigheter och andra intressenter, kollegor, investerare och allmänheten.

Dessutom har Fresenius Medical Care implementerat företagsetik och en Global uppförandekod för affärspartners som sammanfattar principerna för alla tredje parter som agerar på uppdrag av Fresenius Medical Care. Tyngdpunkten ligger på miljöbesparande och resurseffektiv tillverkning samt rättvisa och humana arbetsvillkor hos våra leverantörer.

Kod för etiskt och affärsmässigt uppförande

Global uppförandekod för leverantörer

Mer information om Fresenius Medical Care på vår internationella webbplats.

Mer information

För mer information följ länken nedan: 

Fresenius Medical Care Company Profile (Global website)

Kontakta oss för mer information
Relaterat innehåll
Fresenius Medical Care Sverige AB

Support för Fresenius produkter, terapier och kunder i Sverige.

Hitta mer historier i vårt arkiv.