Hoppa till innehåll

Starkare tillsammans genom hela pandemin – för våra patienter

Starkare tillsammans Brasilien
Hur Fresenius Medical Care uppfyller sitt löfte om att ta hand om sina patienter trots COVID-19

Fresenius Medical Care ger behandling till över 348 000 dialyspatienter. På detta sätt försöker vi säkerställa en framtid som är värd att leva i för många människor runt om i världen som lider av kronisk njursjukdom. Våra patienter och våra anställdas hälsa och säkerhet är fortfarande vår högsta prioritet. Detta gäller också inför de många utmaningar som COVID-19-pandemin medför.

Som ledande leverantör av dialysprodukter och -tjänster kan Fresenius Medical Care dra nytta av årtiondens erfarenhet, innovativ teknik och hängiven personal. De hjälper oss att ta ansvar för njurpatienter i hela världen som har blivit ännu mer sårbara på grund av spridningen av coronavirus.

Vi tar alltid detta ansvar på allvar, naturligtvis också under denna kris. Med många initiativ över hela världen och tack vare sina extraordinära anställda har Fresenius Medical Care tacklat hoten från COVID-19-pandemin genom att distribuera olika former av stöd till de mest drabbade områdena.

Göra livräddande utrustning tillgänglig när den snabbt behövs

I Wuhan i Kina, där pandemin började sin globala spridning, försåg Fresenius Medical Care snabbt lokala sjukhus med donationer av akutvårdsutrustning och annat material för att hjälpa till att underhålla vårdinfrastrukturen. Vi levererade också över 100 000 munskydd och annan personlig skyddsutrustning till våra anställda i Kina.

Qun Xiao var en av de första sjuksköterskor som behandlade infekterade dialyspatienter. Hon minns att trots sin initiala ångest glömde hon den snart när hon träffade sina patienter.

Dialyssköterska i Kina

Deras ansikten lyste helt enkelt upp när de såg oss. Vi var deras hopp.

Qun Xiao
Dialyssköterska i Kina
Xenios airfreight

Dessutom donerade företaget akutdialysmaskiner för användning inom intensivvården i provinsen Hubei. Vi försåg även sjukhus med hemodialysmaskiner för att de skulle kunna fortsätta att erbjuda dialysbehandling. En sändning Novalung-konsoler för ECMO-terapi till Wuhan flygfraktades från Frankfurt till Peking och transporterades sedan till Wuhan med ett speciellt charterflyg.

När viruset nådde Europa drabbades Italien särskilt hårt. Även här stod Fresenius Medical Cares anställda tillsammans och bevisade sitt åtagande om att besegra denna pandemi. Det lokala teamet samlades för att stödja ett större sjukhus i Milano med en akut COVID-19-intensivvårdsavdelning utrustad med tio av våra MultiFiltrate PRO-maskiner för akutdialys.

Som den tidsfördröjda videon nedan visar byggdes intensivvårdsavdelningen i Milano upp på bara en vecka. Genom ett nära samarbete kunde våra medarbetare göra stor skillnad, inte bara för våra kroniskt sjuka njurpatienter, utan även för andra patienter som drabbades direkt av COVID-19.
Tidsfördröjd video av den nya intensivvårdsavdelningen på San Raffaele-sjukhuset i Milano, Italien.

Polen stödde våra medarbetare landets hälsovårdssystem genom att erbjuda mobila dialysmaskiner till offentliga sjukhus som hade omvandlats till profilcenter för COVID-19-patienter. Detta innebar att dialyspatienter kunde få sin livräddande behandling på en specialiserad infektionsavdelning på säkrast möjliga sätt som möjligt för dem och deras närstående.

Ballore stronger together
Ballore stronger togehter
Ballore stronger together

Fresenius Medical Care flög 200 akutdialysmaskiner från Asien till Europa för att distribuera dem där de bäst behövdes. Maskiner för akutbehandling ska också levereras till Latinamerika och Nordamerika.

Nordamerika gjorde vi ytterligare 150 dialysmaskiner tillgängliga för amerikanska sjukhus för akutbehandling av COVID-19-patienter under vår nyetablerade National Intensive Renal Care Reserve. Detta gör att vi kan skicka dialysmaskiner till sjukhusen med kort varsel.

Rice Powell about global pandemic

Som branschledande inom njurvård intensifierar vi aktivt vår skyldighet att ta itu med denna globala pandemi. Vi kommer att kunna dra nytta av att dela kunskap inom våra regioner, lära oss värdefulla saker och bli ännu bättre på det vi gör.

Rice Powell
Tidigare VD
Multifiltrate

Utökar produktionen för att möta den växande efterfrågan i världen

Vi gör också allt för att upprätthålla eller utöka produktionen och distributionen av våra produkter. På

grund av COVID-19 har efterfrågan ökat inom alla produktgrupper, men särskilt för akutdialysprodukter – i vissa fall med över 100 %.

I Italien installerade till exempel vårt tekniska driftsteam lika många akutdialysmaskiner i mars 2020 som man normalt gör på ett helt år. Vi har också installerat över 40 bärbara enheter för omvänd osmos för dialysavdelningar på sjukhus som isolerats för att ta hand om COVID-19-patienter.

Våra tillverknings- och logistikteam i USA har också ökat sin tillverkningskapacitet avsevärt. Vår Concord-anläggning hjälper till att förbereda inför den förväntade ökningen av akuta COVID-19-fall genom att transportera hemodialysmaskiner till isoleringsavdelningar som har inrättats för att hantera en förväntad ökning av antalet COVID-19-patienter. Vi tillverkar dessa enheter, som är avsedda för akut medicinsk vård, utöver den vanliga volymen av livsuppehållande maskiner.

Vi har också svarat på en ökning av antalet sjukhusinlagda patienter som kräver njurersättningsterapi i USA. Detta inkluderar att skicka utrustning för dialys på sjukhus, hemdialys och kontinuerlig njurersättningsterapi och förbrukningsmaterial till de hårdast drabbade sjukhusen, och att arbeta tillsammans med vårdpersonalen för att hjälpa dem att använda utrustningen på ett effektivt sätt för att kunna ta hand om fler patienter.

Våra anläggningar i EMEA siktar också på att maximera sin kapacitet för akutprodukter och har satt upp det ambitiösa målet att öka sin produktion med upp till 200 %.

Om akutdialys

Akutterapier krävs främst för behandling av akut njursvikt hos kritiskt sjuka patienter på intensivvårdsavdelningar. Kontinuerlig njurersättningsterapi (CRRT) renar blodet med hjälp av speciallösningar och filter som efterliknar njurens naturliga funktioner och upprätthåller kroppsvätskenivåerna på en relativt konstant nivå.

Förenade krafter i kristider

I USA har vi ingått partnerskap med andra dialysleverantörer för att skapa en rikstäckande beredskapsplan för behandling av dialyspatienter infekterade med COVID-19. Detta minskar också belastningen på sjukhusen.

Vi har också ett nära samarbete med sjukvårdssystemen och lokala myndigheter för att implementera lösningar och därmed kunna erbjuda bästa möjliga patientvård. För att hjälpa att hantera brister på produkter för kontinuerlig njurersättningsterapi (CRRT) under COVID-19-krisen beviljade den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA Fresenius Medical Care godkännande för akut användning av multiFiltrate PRO-systemet och multiBic/multiPlus-lösningarna. Denna utrustning har godkänts för att tillhandahålla CRRT för att behandla patienter i  akutvårdsmiljö under COVID-19-krisen. Förutom att multiBic-dialysatlösningarna levererades till sjukhus i New York-området i maj, räknar företaget också med att de första försändelserna av multiFiltrate Pro-system kommer till USA inom de följande veckorna.

Xenios ECMO-enheter

Med vår teknik och vår kunskap för att behandla COVID-19-patienter

Utöver akutdialys ser vi en betydligt högre efterfrågan på Novalung ECMO-konsoler och Novalung-patientsatser som produceras av Xenios AG, ett dotterbolag till Fresenius Medical Care.

Xenios ECMO-maskiner används redan vid behandling av COVID-19-patienter i många europeiska länder, särskilt de mest allvarligt drabbade länderna som Italien, Spanien och Frankrike. Men de livräddande maskinerna behövs också akut utanför Europa. Wuhan, Kinas mest drabbade region, fick en leverans i slutet av februari.

Vi har vidtagit ett stort antal åtgärder för att maximera vår kapacitet att tillverka både ECMO-maskiner och patientsatser.

Om ECMO (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation, extrakorporeal syresättning genom ett membran)

Xenios AG, ett dotterbolag till Fresenius Medical Care, tillhandahåller ECMO-konsoler som används för att behandla patienter som utvecklar svår lunginflammation och ARDS med lungsvikt, vilket kan bli följden av en coronavirusinfektion. Enkelt uttryckt kringgår Xenios ECMO-terapi lungans funktion, befriar patientens blod från koldioxid utanför kroppen och berikar det med syre. Detta ger lungorna tillräckligt med tid att läka.

FMC sjuksköterskor i Spanien

Våra medarbetares extraordinära engagemang

Vi har tur som har så många hängivna medarbetare som visar ett extraordinärt engagemang för att försöka säkerställa våra patienters hälsa och säkerhet i hela världen. Personal i USA, Italien, Kina och många andra länder har ställt upp frivilligt för att stödja hårt drabbade regioner och sjukhus.

I USA behövdes fler dialyssjuksköterskor och andra vårdgivare för att hantera det ökade antalet COVID-19-patienter med akut njurskada. I Kina har ingenjörer och sjuksköterskor från Fresenius Medical Care frivilligt hjälpt till på lokala sjukhus i Wuhan och arbetat tillsammans med lokala dialyssjuksköterskor. Medarbetare inom logistik har mött utmaningen att tillgodose den ökade efterfrågan och samtidigt efterfölja omfattande säkerhetsåtgärder.

Dialysis nurse who volunteered in Wuhan

Till en början var jag rädd att bli smittad. Men när jag såg att patienterna fick hjälp och omvårdnad kände jag att det var värt det.

Lianju Jiao
Dialyssjuksköterska som frivilligt arbetade i Wuhan

Under dessa svåra omständigheter utgör Fresenius Medical Cares medarbetare världen över grunden för vårt företags framgång. Tillsammans gör de inte bara sitt bästa för att säkerställa att våra patienter förblir säkra under denna kris, utan delar också sin motivation och försöker hålla varandra igång.

Sjuksköterskor i Spanien
Sjuksköterskor i Spanien

Den här videon har gjorts av teamet i Valencia, Spanien, ett av de länder som drabbats hårdast av pandemin. Den är ett hjärtevärmande budskap och uppmuntran till alla Fresenius Medical Cares medarbetare, och utgör en stråle av hopp i en svår tid.

Verksamhetschef på El Pilar dialysklinik, Madrid

Trots vår rädsla har jag aldrig, och det säger jag med eftertryck, aldrig i hela mitt yrkesliv varit så stolt över mitt team som jag är nu. Det är i dessa svåra stunder som engagemang, professionalism och yrkesstolthet visar sig, när man lär känna människor - våra människor. "Ett tack till er alla som tog hand om oss, för vi måste komma hit om och om igen för att överleva, och ni har inte lämnat oss i sticket", sa en patient till mig för bara några dagar sedan.

Dr. Maria Pilar Martínez Rubio
Verksamhetschef på El Pilar dialysklinik, Madrid