Hoppa till innehåll

Pediatrisk dialys

Hos Fresenius Medical Care har vi åtagit oss att ta hand om de individuella behoven vid behandling av barn som får njurersättningsterapi. Barn har olika ålder, kroppsstorlek och underliggande sjukdom, och de kommer från olika familjesituationer: Det finns många faktorer som påverkar valet av rätt behandling för ett barn.

Fresenius Medical Care erbjuder ett brett utbud av dialysprodukter för varje enskild situation och behandling som uppfyller högsta kvalitetsstandard inom följande områden: