Hoppa till innehåll

Möjligheter till stöd

Hur kan jag stödja min närstående?

Förutom känslomässigt stöd finns det många sätt att stödja sin närstående i vardagen. Vi har listat några alternativ för dig. Kom dock ihåg att det inte finns något perfekt sätt att stödja. Försök att hitta en hälsosam balans för dig själv och din närstående som gör att ni alla kan leva ett så tillfredsställande liv som möjligt. Var också uppmärksam på dig själv och dina behov.

Självhjälpsgrupper

Här kan du öppet utbyta information om din situation med andra patienter eller helt enkelt prata med personer som upplever liknande saker som du. Den känslomässiga sammanhållning som kommer från sådana grupper kan vara ovärderlig.

Nödnummer

Se till att alla relevanta personer har tillgång till nödnummer och vet vad de ska göra i händelse av en nödsituation. Detta skapar trygghet för alla inblandade om något skulle hända.

Att lära sig tillsammans

Erbjud dig att vara delaktig i inlärningsprocessen om dialys. Ju mer du vet, desto bättre kan du stödja och förstå deras situation.

Möten

Det kan vara bra att följa med på viktiga medicinska konsultationer, särskilt om din närståendes mentala förmåga är nedsatt. 

Lämedelsplan

Se till att din närstående följer sin läkemedelsordination som fastställts av den behandlande läkaren. Läkemedelsbehandlingen är avsedd att lindra symtomen på njursjukdom och att bevara eventuell kvarvarande njurfunktion så länge som möjligt. Om läkemedelsordinationen inte följs kan det leda till allvarliga komplikationer.

Diet

Uppmuntra din närstående att följa kostråd som ges av vårdpersonalen, eftersom detta kan ha en betydande inverkan på behandlingens framgång. Ni kanske tycker om att testa nya recept tillsammans?

Hygien

När man väljer en metod för hembehandling är det mycket viktigt att utföra behandlingen sterilt och att iaktta hygieniska rutiner. För din närstående är det viktigt att ta hand om kateterns utgångsställe eller shunten, för att undvika infektioner och komplikationer.

Att vara närstående under dialysen

För vissa patienter behöver en närstående utbildas för att utföra behandlingen. Om man beslutar sig för hembehandling kan du få utbildning i hur man använder de nödvändiga materialen samt hur behandlingen ska genomföras på rätt sätt. Ni kan lära er tillsammans och stödja varandra. I en nödsituation kan det också vara till hjälp att ha en annan person som känner till detaljerna i behandlingen.

Det kan vara skrämmande att plötsligt hamna i rollen som vårdande i dialysen. Du kanske undrar om du kan skaffa dig den kunskap som krävs för att hjälpa din närstående. Du kanske också undrar om du i längden kan ta på dig den här rollen.

Öppen kommunikation är viktig! Kom ihåg att du inte bara hjälper till med behandlingen utan också upprätthåller en relation vid sidan av dialysen. För din långsiktiga mentala hälsa är det viktigt att känna till dina egna stressgränser och att kommunicera dessa. Endast om du tar väl hand om dig själv kommer du att orka hjälpa till. Om din hjälp enbart bygger på en känsla av skyldighet gentemot din närstående och du ignorerar dina egna behov, riskerar du att bli överväldigad och bränna ut dig. På samma sätt kan du utveckla en omedveten motvilja mot behandlingen, som du kan uppfatta som en börda.

Försök att se dig och din närstående som ett team. Tillsammans kan ni ta er an behandlingen och leva ett så långt och fullvärdigt liv som möjligt.

Tillsammans bör ni noga överväga hur du kan stödja under behandlingen.

Prata öppet om vilken eventuell hjälp med dialysen ni båda föreställer er. Om du upptäcker att du inte kan hjälpa till med behandlingen på lång sikt finns det fortfarande andra sätt att stödja.

Var kan jag söka hjälp?

Att hantera kronisk njursjukdom är en utmaning, inte bara för den drabbade personen. Det är förståeligt att du är orolig för din närståendes välbefinnande och vill stödja dem så bra som möjligt.

Det är också förståeligt om du känner dig överväldigad av situationen, särskilt i början. Det är viktigt för alla inblandade att ta små steg under desss tidiga skeden, till exempel kan din närstående fokusera på ett läkarbesök i taget eller föra en patientdagbok.

Med tiden kommer ni att märka att en ny daglig rutin etablerat sig och att ni lättare kan hantera sjukdomen samt de förändringar som är förknippade med denna. Ta ändå väl hand om dig själv. Din fysiska- och mentala hälsa är lika viktig. Om du inte längre känner att du kan hantera känslor som press, ansvar, oro och rädsla - sök råd!

Du kan få stöd från många människor; från vårdpersonalen, din egen familj, din vänskapskrets och organisationer som specialiserar sig på att arbeta med personer med njursjukdom.

Vårdpersonal kan hjälpa till med din närståendes vård på olika sätt. Från ambulanstjänster till fullständig dialysbehandling i hemmiljö (assisterad peritonealdialys) - det finns ett brett utbud av alternativ för att stödja dig.

Att söka terapeutisk hjälp är inte ett misslyckande och det är inte heller en anledning för att skämmas. Att konfrontera en kronisk sjukdom innebär utmaningar för själen som kan kräva ett professionellt tillvägagångssätt för att övervinna dessa utmaningar.

Var alltid medveten om att varken du eller din närstående behöver gå den här vägen ensam!