Hoppa till innehåll

5008S CorDiax

HDF-pump

HighVolumeHDF lika enkel som HD

 • AutoSub plus — Automatisk maximering av substitutionsvolymen för HighVolumeHDF
 • Venous Access Monitoring (VAM) — optimerad övervakning av vennålen
 • Enkel hantering
 • Effektiv och hållbar
5008S CorDiax

HighVolumeHDF som standard

5008S CorDiax

Öppnar en värld av möjligheter

5008S CorDiax för HighVolumeHDF som standard vid dialys tack vare AutoSub plus för automatiskt maximerade substitutionsvolymer och Venous Access Monitor (VAM) för ökad sannolikhet till tidigt upptäckt av felplacerad vennål.

Med den nya AutoSub plus-funktionen på 5008S CorDiax blir HighVolumeHDF lika enkel och pålitlig som HD utan behov av ytterligare åtgärder från användaren.

En äldre man och äldre kvinna som står tillsammans leende

HighVolumeHDF-behandling

HighVolumeHDF — standarden i hjärtskyddande hemodialys

För att utnyttja HDF-behandlingen fullt ut krävs stora konvektiva volymer i postdilutionsläget. Förr i tiden var många användare oroliga för att dessa stora volymer kunde leda till överdriven hemokoncentration med efterföljande högt transmembrantryck om behandlingens inställningar inte kontinuerligt övervakades och justerades.

AutoSub plus — maximerar automatiskt substitutionsvolymen för HighVolumeHDF

Det innovativa AutoSub plus-systemet är mycket mer än bara en automatisk tryckmätare:
Det finns mycket exakt information om villkoren i dialysatorn – inte bara över membranet utan också för blodflödet
Flera kontroller per minut möjliggör kontinuerlig optimering av substitutionshastigheter
Systemet aktiveras automatiskt när behandlingen startar
AutoSub plus hjälper nefrologen att inrätta HighVolumeHDF som standardbehandling.

 

Insikt och kontinuitet gör skillnaden

Medan andra system kontrollerar och justerar transmembrantrycket (TMP) i definierade tidsintervall, åtgärdar och utvärderar AutoSub plus villkoren direkt i filtret flera gånger per minut. Den innovativa tekniken bakom systemet är baserad på en dynamisk signalanalys av tryckpulser. Följaktligen kan substitutionsvolymerna maximeras individuellt för varje patient utan behov av ytterligare åtgärder från användaren.

VAM ökar sannolikheten för tidig upptäckt av felplacerad vennål.

Säkerhet skapar förtroende

I synnerhet under HighVolumeHDF, där höga blodflöden eftersträvas, är det viktigt att övervaka den venösa accessen eftersom blodförlust snabbt skulle kunna skapa ett kritiskt tillstånd. 5008S CorDiax har, som standard i alla maskiner, en sofistikerad säkerhetsfunktion som minimerar risken för extern blodförlust:

Venous Access Monitoring (VAM) – optimerad övervakning av vensidan

VAM är en unik och smart säkerhetsfunktion. Den möjliggör dynamisk och högkänslig övervakning av ventrycket genom att kombinera signaler från artär- och ventryck med en adaptiv algoritm. På så vis är VAM utformad för att ange plötsliga, små ventrycksfall på ungefär 15 mmHg, även när ventrycket inte överstiger den lägre larmgränsen.

VAM har utvecklats för att stödja sjukvårdspersonalen i tidig upptäckt av felplacerad nål i venen. Användaren är dock fortfarande ansvarig för patientsäkerheten under hela behandlingens gång. VAM innehåller också ett larmhanteringssystem: ett larm aktiveras om de övervakade signalerna visar exceptionella eller onormala variationer jämfört med föregående tryckprofil.

Om ett larm avges stoppas blodpumpen omedelbart och venklämman stängs. Detta syftar till att ge vårdpersonalen mer tid att reagera på lämpligt sätt inför kritiska tryckförändringar.

Enkel hantering

ONLINEplus – minskar arbetsbördan, ökar användningen

Tidigare har nödvändiga mängder av substitutionsvätska behövt tillhandahållas i infusionspåsar. Detta lades till vårdpersonalens arbetsbörda och avskräckte dialyscentra från att använda HDF. För att ge fler patienter tillgång till fördelarna med HDF har vi utvecklat ett dialyssystem som bereder substitutionsvätskan direkt vid sängkanten – ONLINEplus-systemet. Baserat på den mycket tillförlitliga filtrationsprocessen i två steg, underlättar ONLINEplus online-beredningen av steril och icke pyrogen substitutionsvätska mycket kostnadseffektivt. Och så föddes online-hemodiafiltration.

Blodslangar

Våra innovativa blodslangar har utvecklats med tanken att HighVolumeHDF ska vara lika enkel och säker att hantera som HD. Med standarduppställningen i 5008S CorDiax kan du utföra HighVolumeHDF på en gång.

Effektiv och hållbar

Inte bara de avancerade behandlingsalternativen gör 5008S CorDiax unik, utan också med dess miljövänlighet stödjer Fresenius Medical Care förnuftig och hållbar användning av resurser genom att spara dialysvätska, vatten och energi. Detta i sin tur leder till betydande kostnadsbesparingar.

 • ONLINEplus-teknik för tillverkning av sterila, endotoxin-fria och bikarbonatbuffrade elektrolytlösningar1
  • Omfattande mängder substitutionsvätska för HDF tillgängliga
  • Inget mer behov av natriumklorid: priming, återgivning och bolus med ONLINE-vätska i alla behandlingslägen (även i HD)2
 • AutoFlow justerar automatiskt dialysvätskans flödeshastighet till blodets flödeshastighet under behandlingen
  • Väsentlig besparing av vatten, koncentrat och energi, vilket leder till betydande kostnadsminskningar
  • Automatiskt val av Autoflow-faktor baserat på behandlingsläge för att alltid uppnå ett optimalt förhållande mellan ekonomiska överväganden och behandlingskvalitet
 • EcoFlow för minimerad förbrukning av dialysat och energi under beredning och efter återgivning samtidigt som bakterietillväxt undviks
Relaterat innehåll
HighVolumeHDF - Fresenius Medical Care

HighVolumeHDF is Fresenius Medical Care.