Hoppa till innehåll

Therapy Data Management System (TDMS)

Therapy Data Management System (TDMS)

En integrerad lösning för yrkesverksamma

 • Datainsamling
 • Datahantering
 • Kvalitetssäkring
Fresenius Medical Care – Therapy Data Management System (TDMS)-logotyp

Rätt processverktyg för yrkesverksamma på dialysklinik

Therapy Data Management System – TDMS – integreras sömlöst i befintliga arbetsprocesser och stöder användaren i de dagliga sysslorna, såsom hantering av ultrafiltration, förinställning av dialysapparater eller behandlingsdokumentation. Therapy Data Management System är en helt integrerad lösning som sömlös länkar dialysvärlden med informationstekniken och förser varje anställd på en dialysklinik med rätt verktyg.

Terapi Data Management System är en flexibel lösning för att stödja arbetsprocesser för enskilda behov på dialyskliniker och sjukhus. Systemet innebär ett effektivt och säkert stöd för dina vardagliga kliniska aktiviteter.

Rätt tjänster som ger kraft åt dina arbetsverktyg

Förutom nödvändiga arbetsverktyg är planering, installation och underhåll av detta system på professionell och individuell nivå, viktigt att säkerställa en effektiv och målinriktad användning av programlösningar anpassade till de tvärvetenskapliga yrkesgrupperna. En enda kontaktpunkt har då skapats. Detta gäller för inledande och framtida utbildning av användare av programvaran. En enda kontaktperson bör vara ansvarig för att både samordna installationen och den fortlöpande supporten av det integrerade systemet.

Fresenius Medical Care är ett av få företag som kan erbjuda ett komplett utbud av produkter och tjänster som krävs för en integrerad IT-lösning som stödjer hemodialys.

När det gäller övervakning

 • Registrerar patientens vikt före och efter dialys
 • Förebereder och förinställer dialysapparater
 • Dokumenterar behandlingsprocessen
 • Dokumenterar eventuella tillägg av laboratorietester under dialys
 • Dokumenterar eventuell administrering av läkemedel
 • Dokumenterar resultaten
 • Dokumenterar förbestämda arbetsförfaranden
 • Dokumenterar eventuella förändringar i behandlingsförfaranden

När det gäller klinisk datahantering

 • Skapar och bearbetar instruktioner för dialysbehandling
 • Skapar och bearbetar läkemedelsanvisningar
 • Underhåller administrativa uppgifter
 • Underhåller och tolkar laboratoriedata
 • Skapar rapporter och skriver läkarnas brev
 • Stödjer intern och extern kvalitetssäkring
 • Kapacitet att förvalta flera kliniker
 • Funktion för avancerad dataanalys och rapportering
 • Schemalägger behandling och medicinering på patient eller kliniknivå

När det gäller korporativ datahantering

 • Kommunikation på högre nivå med informationssystem på sjukhus (HIS)
 • Stödjer sjukhusens kärnprocesser, till exempel fakturering och behandlingsdokumentation i elektroniska patientjournaler

Therapy Data Management System (TDMS)

Tekniska aspekter

På grund av ökade krav på teknologiska aspekter, tillåter systemets modulära struktur i kombination med den toppmoderna teknik och arkitektur som använts, en flexibel anpassning och integration av systemet i dialysklinkens infrastruktur.

Dessutom erbjuder denna arkitektur många alternativ och olika sätt att sammankoppla med andra system, vilket ger utrymme för framtida utveckling och expansion av er dialysklinik.

Systemet ger de IT-ansvariga i ditt arbetslag verktyg för att utföra ett effektivt och ändamålsenligt arbete, vare sig det gäller administration, uppdatering eller nödvändig dokumentation för att införa systemet i ditt kvalitetsledningssystem.

Relaterat innehåll
Läkare använder Fresenius Medical Cares Therapy Monitor (TMon)

Central övervakning

Läkare använder Fresenius Medical Cares Therapy Support Suite (TSS)

Programvaran för klinisk datahantering i TDMS