Hoppa till innehåll

Immunoadsorption

Immunoadsorption, läkare, man

Behandling av autoimmuna sjukdomar

ANSVARSFRISKRIVNING

Produkternas etiketter kan skilja sig åt på grund av anpassningar av regelverk och ändringar i den juridiska formen för den juridiska tillverkaren.

Immunoadsorption

Antikroppar eller autoantikroppar spelar ofta en viktig roll vid transplantation av solida organ och vid autoimmuna sjukdomar. Detta associeras ofta med aktivering eller agonistisk stimulering av cellytemekanismer (t.ex. komplementfaktorer) eller med antagonistisk blockering av vissa receptorer. Vid immunoadsorptionsbehandling avlägsnas antikroppar eller immunkomplex från blodplasman. På grund av selektiviteten är det en lämplig behandling vid många olika typer av autoantikroppsmedierade kliniska indikationer.1

Under immunoadsorption avlägsnas målantikroppsklasserna till stor del genom stark bindningsaffinitet till olika ligander i adsorberns matris. Detta kan lindra sjukdomssymptomen, även i akut tillstånd, och möjligen förhindra progression av sjukdomen.

GLOBAFFIN
Effektiv immunoadsorption med brett spektra2,3

Ett antal allvarliga sjukdomar har autoimmun fysiopatologi och är ibland svåra att behandla, särskilt när snabb och effektiv eliminering av autoantikroppar krävs.

GLOBAFFIN-kolonnen är avsedd för avlägsnande av immunglobuliner från plasma hos patienter där specifika autoantikroppar har associerats med deras sjukdom.4

Behandling med GLOBAFFIN kännetecknas av:

  • Immunadsorber med syntetisk peptid-ligand (peptid-GAM146)2
  • Dubbelkolonnsystem för flergångsanvändning och flerstegspassage.
  • Semi-selektivt och effektivt avlägsnande av IgG-immunglobuliner5

 

Nefrologi<br/> Dermatologi<br/> Neurologi

Relaterat innehåll
Lipoproteinaferes

Avlägsnande av lipoproteiner från blodet.

Aferesteknik och -plattformar från Fresenius Medical Care.

Hamilton P et al. 2019, chapter 4 in Karkar A (ed.), Aspects in Continuous Renal Replacement Therapy. IntechOpen, London

Rönspeck W et al. Ther Apher Dial 2003; 7(1):91-97

Fuchs K et al. Ther Apher Dial 2022; 26:229-241

Instructions for Use GLOBAFFIN, Ref. 35840034/5

Biesenbach P et al. Atheroscler Suppl 2009; 10(5):114-121

Contact Us