Hoppa till innehåll

Företagskultur

Skapa en framtid värd att leva. För patienter. I hela världen. Varje dag. "

Detta är vårt syfte som förenar oss alla på Fresenius Medical Care.

Med utgångspunkt i vårt syfte ger vår vision, uppdrag och kärnvärden en tydlig ram och vägledning för beteendet och handlingarna hos vår mångfaldiga arbetskraft runt om i världen.

Vad förenar oss

Se vad som inspirerar, förbinder och förenar oss - över hela världen.

Vårt syfte

Skapa en framtid värd att leva. För patienter. I hela världen. Varje dag

 

Vår Vision

Årtionden av erfarenhet inom dialys, innovativ forskning, den globala ledaren inom dialystjänster och produkter - det vill säga Fresenius Medical Care.
Patienter med njursjukdom kan nu titta framåt med mycket mer självförtroende tack vare våra innovativa tekniker och behandlingskoncept. Vi ger dem en framtid, en som ger dem bästa möjliga livskvalitet. Vi använder den ökande efterfrågan på moderna dialysmetoder till vår fördel och arbetar konsekvent för att öka företagets tillväxt. Tillsammans med våra anställda fokuserar vi på att följa strategier som gör det möjligt för oss att upprätthålla vårt tekniska ledarskap. Som ett vertikalt integrerat företag erbjuder vi produkter och tjänster för hela dialysvärdekedjan.

De högsta medicinska standarderna är vårt riktmärke. Detta är vårt engagemang för våra patienter, våra partners i sjukvården och våra investerare, som litar på tillförlitliga prestanda och framtiden för Fresenius Medical Care.

Vårt uppdrag

Fresenius Medical Care uppnår optimal hållbar klinisk, kvalitet och teknisk standard inom patientvård genom vårt engagemang för att utveckla innovativa produkter och terapier.

Fresenius Medical Cares unika ställning bygger på många års yrkeserfarenhet och kontinuerlig innovation. Fokus för vår forsknings- och utvecklingsinsats är därför att bibehålla den tekniska och kliniska fördelen som krävs för att skapa innovativa produkter och förbättrade terapier. Våra anställda är förenade i vårt engagemang för att tillhandahålla produkter och tjänster av hög kvalitet och att få den optimala hållbara medicinska och professionella praxis till patientvård.

Våra kärnvärden

Fresenius Medical Care kärnvärden
Fresenius Medical Care kärnvärden

Vi kommer från olika kulturella bakgrunder och alla har olika upplevelser. Dessa kärnvärden kommer att inspirera, ansluta och förena oss - alla på Fresenius Medical Care över hela världen. De översätter vår vision till vårt dagliga arbete och styr alla våra handlingar, beslut och beteenden. Och de hjälper oss att leda Fresenius Medical Care in i en framgångsrik framtid.

Collaborative

Samarbete innebär att vi vet hur vi arbetar tillsammans för vårt gemensamma syfte och att uppnå våra mål som ett företag.

Vi samarbetar

Vi bryr oss om att dela information och erfarenheter eftersom det hjälper oss att lära av våra misstag och varandra. Vi tacklar utmaningar tillsammans genom att nå ut till kollegor både nära och fjärran. Vi kommunicerar öppet.

Proactive

Proaktiv betyder att vi är bra på att ta initiativ till att påverka vårt arbete.

Vi är handlingskraftiga

Vi utmanar status quo och visar intresse för vad som händer runt oss. Vi ställer frågor för att tydligt förstå vad som måste göras och ta ägande av resultaten.

Reliable

Pålitlig innebär att vi är en pålitlig följeslagare för våra patienter, partners och kollegor.

Vi håller det vi lovar

Vi lever upp till våra egna förväntningar, visar respekt och leder med exempel. Vi agerar med integritet och i enlighet med våra standarder varje dag.

Excellent

Utmärkt innebär att vi kontinuerligt driver kvalitet och framsteg för att leda verksamheten in i en framgångsrik framtid.

Vi överträffar förväntningarna

Vi gör saker bättre idag än de var i går. Vi presenterar idéer om hur man kan förbättra och innovera.

Vår  Kod för etiskt och affärsmässigt uppförande gör våra kärnvärden ännu mer påtagliga. Den definierar reglerna för vårt dagliga arbete internt och externt, förutom många andra regler inom Fresenius Medical Care.

Relaterat innehåll
Företagsprofil

Den ledande leverantören av produkter och tjänster för personer med kronisk njursvikt.

Fresenius Medical Care Sverige AB

Produkter, terapier och tjänster i Sverige