Hoppa till innehåll

Pediatrisk hemodialys

Sjuksköterska med barnpatient

5008 CorDiax pediatriskt behandlingssystem – lösningar för pediatriska patienter

 • Fokus på tillväxt och kardiovaskulär hälsa
 • Gör effektiv HDF-behandling tillgänglig för barn
 • Beprövat system fungerar tillsammans för bästa möjliga säkerhet

Hemodialys – fokus på tillväxt och kardiovaskulär hälsa

Hemodialys (HD) är också ett behandlingsalternativ för barn med kronisk njursjukdom. Äldre barn och ungdomar föredrar så småningom HD framför PD eftersom det påverkar deras kroppsuppfattning mindre än en PD-kateter.

Barn med njursjukdom kan vara undernärda och ha hämmad tillväxt och är benägna att utveckla hjärt-kärlsjukdomar precis som vuxna dialyspatienter gör1. Dessa barn är bundna till ett liv med någon form av behandling. Eftersom många av de kardiovaskulära effekterna av dialys är kumulativa, är optimering en mycket viktig del av dialysbehandlingen hos barn.

Fresenius Medical Care – 5008 CorDiax pediatrisk skärmsläckare

5008 CorDiax – pediatrisk version

Hemodiafiltration (HDF) – det rekommenderade valet

Det finns växande bevis för att hemodiafiltration (HDF) är det mest effektiva sättet att förebygga hjärt-kärlsjukdomar och att stödja tillväxten hos barn2,3,4.

5008 CorDiax Paed-maskinen gör den effektiva HDF-behandlingen också tillgänglig för barn.

Med 5008 CorDiax Paed erbjuder Fresenius Medical Care ett beprövat system för att behandla unga patienter från 10 kg* i torrvikt. Alla komponenter i systemet, dialysmaskinen, blodslangar och dialysatorer har testats för att fungera perfekt tillsammans som en enhet.

Med vårt 5008 CorDiax Paed behandlingssystem erbjuder vi lösningar för de särskilda utmaningar som HD för pediatriska patienter innebär:

 • Hantering av låga volymer
 • Bästa behandlingsresultat
 • Välbefinnandet under behandlingen
 • Ytterligare säkerhetsfunktioner
 • Bästa hantering och smarta tillbehör

 

* Från programvaruversion 4.63.

Fresenius Medical Care – pediatrisk dialysapparat

5008 CorDiax pediatrisk dialysapparat

 

Hantera låga volymer

Hantering av låga volymer:
 • Känsliga maskininställningar och gränser
 • Blodflödet begränsas enligt kroppsvikt
 • Minskad bolushastighet enligt blodflödet
 • Minskat blodflöde till 50 ml/min för en mjuk start av dialysen
 • Förfinad detektering av luft och mikrobubblor
 • Inställningar för pediatriska användare
 • Pediatriskt AV-blodslangsset med minskad fyllvolym på 114 ml

5008 CorDiax Paed programvaran gör det möjligt att justera terapeutiska parametrar och tröskelvärden inom pediatriska intervall, till exempel:

 • Återgivningsvolym kan väljas inom området 60–480 ml
 • Ultrafiltreringshastigheten begränsas till högst 1500 ml/h
 • Heparintakten kan anges inom intervallet 0,5–10 ml/h 

Bästa behandlingsresultat

Fokus på bästa behandlingsresultat med 5008 CorDiax Paed

 • HighVolumeHDF med AutoSubplus inriktar sig på att maximera substitutionsvolymen även vid låga blodflöden för att uppnå önskad clearance
 • Minskad extrakorporeal blodvolym med speciella pediatriska blodslangar och små dialysatorer (FX Paed, FX CorDiax 40/50)
 • BCM-Body Composition Monitor: bioimpedans-spektroskopi för att definiera torrvikt och ”V”, validerad för barn med en kroppsvikt ≥11 kg 

Dialysatorer med reducerad volym

Speciella dialysatorer FX paed FX CorDiax 40
Effektiv yta 0,2 m² 0,6 m²
Priming volym 18 ml 32 ml
Rekommenderat blodflödesintervall 30-100 ml/min 50-200 ml/min
Membran Helixone® Helixone® plus
Användning HD HD/HF/HDF
Steriliseringsmetod INLINE-ånga  
Fresenius Medical Care — Blood Volume Monitor

Blood Volume Monitor

Välbefinnandet under behandlingen

 • BVM – blodvolymsmonitorn bidrar till att upprätthålla hemodynamisk stabilitet under behandlingen
 • Förinställt fyllnadstryck på BPM-kuff för smärtfria blodtrycksmätningar

Ytterligare säkerhetsfunktioner

 • Högre sannolikhet för tidig upptäckt av felplacerad nål med VAM – Venous Access Monitor (Standard)
 • Ökad säkerhet för aktiva barn med VenAcc-enheten för att upptäcka felplacerad nål (tillval)
 • Ofarliga ftalatfria blodslangar

Bästa hantering och smarta tillbehör anpassade för pediatrisk användning

5008 CorDiax behandlingssystem är känt för sin intuitiva användarfilosofi:

 • Centraliserad drift och information på en rymlig pekskärm
 • Enkel och logisk datainmatning
 • Sofistikerad, stressfri hantering av larm under behandlingen
 • Lättare internutbildning med ny funktion för simulering av bloddetektering 
CorDiax filter små dialysatorhållare

CorDiax Filter Dialysator-hållare för små dialysatorer

Fresenius Medical Care – BPM Blood Pressure Measurement-kuff

BPM Blood Pressure Measurement-kuff för barn med en armomkrets på 13–20 cm

Relaterat innehåll
HDF-pump

HighVolumeHDF® lika enkel som HD

Siluett av genomskinlig blå man

Skydda din patient

1 Chavers BM, Li S, Collins AJ, Herzog CA. Cardiovascular disease in pediatric chronic dialysis patients. Kidney International 2002; 62(2):648-653.

2 Fischbach M, Terzic J, Menouer S, Dheu C, Soskin S, Helmstetter A et al. Intensified and daily hemodialysis in children might improve statural growth. Pediatric Nephrology 2006; 21(11):1746-1752.

3 Fischbach M, Terzic J, Menouer S, Dheu C, Seuge L, Zalosczic A. Daily on line haemodiafiltration promotes catch-up growth in children on chronic dialysis. Nephrology Dialysis Transplantation 2010; 25(3):867-873.

4 Schaefer F. Daily online haemodiafiltration: the perfect 'stimulus package' to induce growth? Nephrology Dialysis Transplantation 2010; 25(3):658-660.