Hoppa till innehåll

Nephrological Cockpit 

Nephrological Cockpit

Kvalitetssäkringsverktyget i TDMS

 • Stöder kvalitetssäkringsprocessen
 • Status av relevanta nyckeltal
 • Kontextbaserad behandlingsanalys för både patient och klinik
 • Maximerar effektivitet i patientvård och klinisk handläggning

En överblick

Nephrological Cockpit
Programvarans roll i kvalitetssäkringsprocessen Programvara har blivit en viktig faktor för att kontrollera, automatisera och förbättra arbetsflödet under en behandling, eller för att hantera behandlingar av flera patienter med skilda förutsättningar på ett effektivt sätt. IT aktiverade dialyskliniker kräver och genererar en stor mängd data som ska samlas in från en patient under en dialysbehandling. Dessa insamlade data måste sammanställas och presenteras - en process känd som dataanalys.
Kvalitetssäkring i dialys – från teori till praktik De vanligaste parametrarna som används för att mäta kvalitetssäkring inom dialys är:
 • Effektiv dialystid
 • Återställning av extracellulär volym
 • Kontroll av blodtryck
 • Korrigering av acidos
 • Kontroll av hyperkalemi
 • Kontroll av serumkalcium, fosfor, hyperparatyreoidism
 • Korrigering av anemi
 • Järndepåer
 • Nutritionsstatus
 • Inflammationsstatus
   
Dessa parametrar representerar målvärden – och specifika attribut av behandlingsresultaten.
Dialyseffektivitet Nefrologer hanterar både effektiviteten av dialysbehandlingen och effektiviteten på deras klinik. Beslut måste fattas för att upprätthålla balansen mellan hälsorelevans och ekonomi. Så de utmaningar en nefrolog och/eller klinikchef möter inkluderar:
 • Dialyssessionens effektivitet
 • Behandlingsprogrammets effektivitet
 • Hur man går från teori till praktik
   
Dessa utmaningar måste hanteras i en komplex miljö.
Nephrological Cockpit Nephrological Cockpit är en nyckelkomponent i en övergripande kvalitetssäkringsprocess för njurersättningsterapier och hjälper till att hantera de utmaningar som kroniska sjukdomar innebär.

För att säkra kvaliteten på en dialysklinik krävs fortlöpande kontroll av vissa indikatorer. I många fall behövs insatser för att förbättra resultaten. Att säkra kvaliteten är en kontinuerlig process som inkluderar:
 • Att definiera målvärdet för en viss indikator
 • Att mäta resultaten
 • Att tolka resultaten
 • Att vidta åtgärder (insatser)
   
För att dataanalyser ska kunna öka effektiviteten på en dialysklinik måste data vara:
 • Kontextbaserade (kön, komorbiditet, medicinska uppgifter, datum, mål, indikator)
 • Longitudinella och datumangivna
 • Aggregerade och specifika i samma vy (detaljinformation)
 • Från olika perspektiv (patient och klinik)
   
Med Nephrological Cockpit uppfylls alla dessa krav.

 

Fresenius Medical Care – Nephrological Cockpit – dialysklinikens status

Dialysisklinkens Status ger en samlad översikt över hemodialysrelaterade nyckeltal (KPI).

Nephrological Cockpit patient list

I fönstret Patient List kan du bläddra ned från en viss KPI, som presenteras i en specifik kontext,, till en detaljerad lista över de patienter som befinner sig utanför målområdet.

Nephrological Cockpit patient status

Fönstret Patient Status ger mer specifik information om huruvida en patient eller en grupp av patienter uppnår en KPI. Det visar data för det genomsnittliga värdet av en viss KPI för alla utvalda patienter och det minsta respektive högsta uppmätta värdet.

Fresenius Medical Care – Nephrological Cockpit – Patient status diagram

Dessutom, kan du i fönstret Patient Status bläddra ned till den mest detaljerade vyn, som visar en specifik KPI för en enda patient uppmätt en viss dag. Målintervall och mål kan definieras i ett särskilt inställningsfönster.

Relaterat innehåll
Therapy Data Management System (TDMS)

Hantering av behandlingsdata 

Läkare använder Fresenius Medical Cares Therapy Monitor (TMon)

Central övervakning.