Hoppa till innehåll

Akut blodrening

Vi erbjuder inte bara njursviktsbehandling

Akut blodrening baseras på extrakorporeal behandling av blod och omfattar procedurer för rening av blod från toxiner och patogena ämnen. Vårt huvudfokus ligger på behandling av akut njurskada (AKI). Det grundas på kontinuerlig njurersättande behandling (CKRT, Continuous Kidney Replacement Therapy), en extrakorporeal procedur för att långsamt och ändå effektivt rena blod från uremiska toxiner och andra kvävehaltiga restprodukter genom företrädesvis kontinuerlig tillämpning. Detta omfattar även hantering av vätskebalansen med låg, stabil ultrafiltrationshastighet. Kontinuerlig njurersättningsterapi, CKRT (Continuous Kidney Replacement Therapy), kallas även CRRT (Continuous Renal Replacement Therapy).

För att återspegla vår heltäckande strategi för multiorgansupport tillhandahåller vi ytterligare produkter och tjänster som möjliggör flera behandlingsalternativ bortom CKRT, som integrering av speciella adsorbers när AKI associeras med sepsis, extrakorporealt avlägsnande av koldioxid (ECCO2R) hos vissa patienter med ARDS (akut andningssviktsyndrom) samt terapeutiskt plasmabyte.

Vid CKRT förordar Fresenius Medical Care Ci-Ca för regional citratantikoagulation. Vi var först med att erbjuda ett heltäckande Ci‑Ca-behandlingskoncept och -produktutbud, utformat för att förbättra antikoagulation vid CKRT och minska risken för blödningskomplikationer.