Hoppa till innehåll

Engångsartiklar och lösningar

Ett samordnat produktsortiment

Fresenius Medical Care har ett brett sortiment av enskilt förpackade engångsartiklar, förmonterade kit och ytterligare produkter för CKRT – och i synnerhet Ci-Ca-behandling – samt för kompletterande behandlingar, till exempel plasmabyte, adsorbers för cytokin eller avlägsnande av patogener* och extrakorporealt CO2-borttagande med lågt flöde på multiFiltratePRO.

Alla produkter är samordnade för att komplettera varandra och underlätta enkelt utförande av effektiva behandlingar på IVA.

* i vissa länder

Ci‑Ca-dialysat

Med vårt sortiment av Ci-Ca-dialysat kan Ci-Ca-behandling anpassas efter patientens behov. Ci‑Ca-dialysat finns med olika kaliumkoncentrationer och med eller utan fosfat.

Kontakta en lokal representant för Fresenius Medical Care för att få mer information om CKRT-lösningar i ditt land.

CKRT-filter och plasmafilter

Ultraflux AV-filter för CKRT

Ultraflux AV-filter innehåller ett Fresenius-polysulfonmembran som är särskilt utvecklat för CKRT. Detta membran möjliggör eliminering av mindre molekyler såsom uremiska toxiner och kreatinin, medan plasmaproteiner som albumin, större molekyler och cellulära beståndsdelar bibehålls effektivt.

Fresenius Medical Cares CKRT-filter har flera fördelar:

 • Lämpliga för Ci-Ca- (RCA) och heparinantikoagulation
 • Ångsteriliserad
 • Upp till 72 timmars användningstid
 • Det finns flera alternativ med olika ytstorlek: Ultraflux AV 400 S (0,7 m2), Ultraflux AV 600 S (1,4 m2) och Ultraflux AV 1000 S (1,8 m2)

Ultraflux EMiC 2 för avlägsnande av medelstora molekyler

Utöver de konventionella målen för CKRT, som kontroll av vätskestatus och korrigering av elektrolytavvikelser, visades en större minskning av IL-6, IL-8 och myoglobin när ett membran med hög genomsläpplighet användes jämfört med Ultraflux AV 1000 S.1,2

Ultraflux EMiC 2-hemofilter med hög permeabilitet används i Ci‑Ca CVVHD-behandlingar. Det kan ge ett mer effektivt avlägsnande av medelstora molekyler som överskrider molekylvikten hos allmänt kända små uremiska toxiner, till exempel urea och kreatinin, samtidigt som albumin bibehålls.1-5

Ultraflux EMiC 2 i korthet:

 • Ökad clearance för medelstora molekyler som myoglobin eller interleukin-62
 • Hög clearance för medelstora molekyler under hela CKRT i upp till 72 timmar3
 • Brant sievingkoefficientkurva3 som efterliknar den fysiologiska njurfunktionen
 • Väsentligen stabila albuminnivåer1-5

plasmaFlux för terapeutiskt plasmabyte

Vårt plasmafilter plasmaFlux används för indikationer som autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar, endogena och exogena intoxikationer.6

plasmaFlux separerar plasman från blodcellerna genom polysulfonmembranet. plasmaFlux är ett icke-förfyllt plasmafilter. Ytlagret inuti polysulfonkapillären omges och stabiliseras av ett andra homogent, finporigt lager. Polysulfonmembranet tillåter passage av vissa ämnen, inklusive plasmaproteiner som immunglobuliner (t.ex. IgM på 940 kDa) och lipoproteiner (t.ex. LDL på 2 500 kDa).

Fördelar:

 • Förenklad förberedelse tack vare att plasmafiltren plasmaFlux P1 dry och plasmaFlux P2 dry levereras torra
 • Fri passage för proteinkomponenter med en molekylvikt som till och med överskrider två miljoner Dalton
 • Blodceller bibehålls

Adsorbers utgör ett komplement till andra terapeutiska alternativ vid infektion och inflammation

En infektion kan leda till sepsis, som innebär livshotande organsvikt orsakad av dysreglerad värdrespons på en infektion.7 Beroende på skedet i processen kan hemoperfusion med vissa adsorbers övervägas.

CO2-borttagande med lågt flöde med multiECCO2R

CKRT-behandlingar kan kombineras med olika former av organfunktionsstöd, till exempel gasutbytesenheter, med begränsad invasivitet.21 ECCO2R-målblodflöden med lågt flöde kan uppnås genom effektiva CKRT-dialyskatetrar, vilket gör det enkelt att använda CKRT-systemet.22

Fresenius Medical Care erbjuder med MultiECCO2R* en produkt för CO 2-borttagande med lågt flöde:

 • Gäller både multiFiltratePRO och multiFiltrate
 • Gasutbytesenheten placeras nedströms från hemofiltret men uppströms från luftdetektorn23
 • Blodflöde på max. 500 ml/min om antikoagulation med heparin planeras23
 • Blodflöde på max. 200 ml/min om Ci-Ca-antikoagulation används


* Juridisk tillverkare av multiECCO2R är EUROSET S.r.l., Italien. Fresenius Medical Care Deutschland GmbH är distributör av multiECCO2R i vissa länder.

proVen care-kärlaccess

Alla proVen care-katetrar är speciellt utformade och tillverkade för jämnt och stabilt blodflöde.

proVen care-kateteruppsättningarna är handgjorda, förstklassiga produkter:

 • Kateteruppsättningar med dubbel lumen för barn
 • Kateteruppsättningar med dubbel lumen
 • Kateteruppsättningar med dubbel lumen för högt flöde
   

De tillverkas manuellt i en mycket komplex process som består av över 20 steg.

Skaftet på alla proVen care-katetrar är tillverkat av termokänslig polyuretan, som är styvt vid applicering men som blir mjukt och flexibelt vid kroppstemperatur.

Alla klämmor är försedda med en säkerhetsinsats för snabb och tillförlitlig förslutning. De är färgkodade för att särskilja access- och returlumen och för att ange alla relevanta kateterparametrar: volym, längd och diameter.

Relaterat innehåll

Vår lagspelare med flera modaliteter.

Integrera Ci-Ca-behandling i den kliniska verksamheten.

1 Eichhorn T et al. Blood Purif 2017; 44(4);260‑266

2 Weidhase L et al. Crit Care 2020; 24(1):644

3 Siebeck M et al. Ther Apher Dial 2018; 22(4):355‑364

4 Schmidt JJ et al. Blood Purif 2012; 34:246‑252

5 Weidhase L et al. PLoS ONE 2019; 14:e0215823

6 Instruction for Use, plasmaFlux P1/P2 dry, valid from 05/2020

7 Singer M et al. JAMA 2016; 315:801‑810

8 Seraph 100 Microbind Affinity Blood Filter Instructions For Use: CP009 Rev C (12.2019)

9 Eden G et al. Crit Care 2022; 26:181

10 Chitty SA et al. Crit Care Explor 2022; 4(4):e0662

11 Schmidt JJ et al. Nephrol Dial Transplant 2022; 37(4):673-680

12 Mattsby-Baltzer I et al. J Microbiol Biotechnol 2011; 21(6):659‑664

13 Seffer M-T et al. BMJ Case Rep 2020; 13:e235262

14 Olson S W et al. Crit Care Explor 2020; 2:e0180

15 Kielstein JT et al. Crit Care 2021; 25(1):190

16 Seffer M-T et al. Blood Purif 2021; 50(1):28‑34

17 McCrea K et al. PLOS One 2014; 9(12):e114242

18 Instructions for use, CytoSorb 300 mL Device, Part #17-0071-14 Issued 07JUN2020

19 Ankawi G et al. Blood Purif 2019; 48:196‑202

20 Brouwer et al. Crit Care 2019; 23:317

21 Forster C et al. Crit Care 2013; 17:R154

22 Staudinger T. Perfusion 2020; 35:492-508

23 Instruction for use multiECCO2R, EU10306 - Rev. 04 2020/09/04