Hoppa till innehåll

Hur fungerar mina njurar

Storlek och placering i kroppen

Njurarna är bönformade och lika stora som en knytnäve. De ligger mitt på ryggen, på vardera sidan av ryggraden.

Normalt finns det två njurar i våra kroppar. De ansvarar bland annat för vattenbalansen och filtreringen av gifter.

Njurarnas funktion

Visste du redan?

Dina njurar arbetar 24 timmar om dygnet.

Om njurarna är friska filtreras allt blod ungefär 300 gånger under dagen. 

I genomsnitt strömmar cirka 1 500 liter blod genom njurarna varje dag.

Lär dig mer om hur dina njurar fungerar i följande video (engelskt tal):

För att sammanfatta: Varför är njurarna så viktiga för mig och min kropp?
 1. Njurarna tar bort överflödigt vatten samt slaggprodukter och för över dem till urinen
   
 2. Njurarna påverkar hormonbalansen
   
 3. Njurarna påverkar blodtrycket
   
 4. Njurarna påverkar benets stabilitet

Symtom på njursjukdom

Du bör vara medveten om att varningstecken och symtom på kronisk njursjukdom ofta är tvetydiga. Många patienter har kronisk njursjukdom utan att veta om det. I allmänhet kan endast en läkare ställa en tydlig diagnos. Ställ inte själv en diagnos.

Vad kan vara varningssignaler?
 • Minskad urinutsöndring
 • Vattenansamling i händer, ansikte och ben
 • Andnöd
 • Störd sömn
 • Minskad aptit, illamående/kräkningar
 • Högt blodtryck
 • Känna sig kall
 • Trött- och tröghet
 • Klåda
 • Huvudvärk
 • Rastlösa ben (myrkrypningar)

Lita på din läkare och ta kontakt om du inte mår bra. Ju tidigare du talar med din läkare och ju mer öppen du är om dina symtom, desto bättre kan din läkare reagera och hitta en lämplig behandling för dig. Rätt åtgärder i rätt tid kan ha ett avgörande inflytande på njursjukdomens förlopp. Tyvärr kan befintliga kroniska skador på njurarna inte vändas. Om njursvikt har uppstått måste njurens funktion ersättas. Det finns olika alternativ för detta.

I nästa avsnitt kan du lära dig hur du förebygger ytterligare njurskador.