Hoppa till innehåll

Pediatrisk peritonealdialys

Peritonealdialys – barn med sjuksköterska

Mindre invasiv behandling för ett mer normalt liv

 • Få mer tid innan transplantation
 • Enkel att utföra
 • Mindre invasiv än extrakorporeala behandlingar
 • Kräver inte antikoagulation
PD för de minsta patienterna

Peritonealdialys (PD) är i allmänhet den föredragna behandlingsformen för pediatriska patienter i väntan på transplantation1. Den är enklare att utföra, mindre invasiv än extrakorporeala behandlingar och kräver inte antikoagulation. Men det viktigaste för barnet och familjen är att PD kan utföras hemma. Fresenius Medical Care erbjuder ett omfattande sortiment av behandlingssystem som är anpassade till de specifika kraven hos pediatriska PD-patienter:

 • PD-Paed Plus
 • sleep•safe harmony
 • bicaVera och balance
 • BCM-Body Composition Monitor
PD-Paed Plus — PD för de minsta patienterna

Förmonterat system som är enkelt att använda 

PD-Paed Plus är utformat för att utföra PD manuellt hos för tidigt födda barn, nyfödda och spädbarn. Det är ett integrerat system som är enkelt att använda och är anpassat för användning på sjukhus.

Flexibel anpassning till behandlingar
 • Kapacitet för inflödesvolymer på upp till 200 ml
 • Exakt vätskemätning som kombineras med en in- och utflödesbyrett
 • Möjlighet att ansluta två vätskepåsar samtidigt

Säkerhetsfunktioner som ger förtroende

 • En integrerad kulventil i inflödesbyretten stöder att endast den föreskrivna volymen ges till patienten
 • PD-Paed Plus är utformad så att recirkulationsvolymen mellan patientkopplingen och Y-kopplingen är endast 2 ml
 • PIN-teknik minskar antalet risksteg i samband med frånkoppling och återanslutning *
 • Skadliga material som DEHP och latex används inte

* Beräknas på en CAPD-ordination med 2 påsbyten

sleep•safe harmony– lediga dagar och säker nattdialys

Fadern sitter med sonen på en sjukhussäng
Fresenius Biofine® logotyp

Dagliga engångsartiklar innehåller inte PVC och DEHP *. PD-påsar och APD-slangset är tillverkade med Biofine.

* utom APD-dräneringsalternativ

Behandlingar anpassade till unga patienter
sleep•safe harmony är en maskin för att behandla barn med automatisk peritonealdialys, i allmänhet hemma nattetid. Den erbjuder hög flexibilitet att skräddarsy en behandling enligt patientens individuella behov:
Justerbara flödeshastigheter för behandling med låga volymer
Särskilt pediatriskt engångsset för låga volymer
Möjlighet att utföra ”Adapted APD (aAPD)” genom att variera dialystid och fyllvolym. 
Ger föräldrar valmöjlighet för behandlingen 
Integrerade animeringar på skärmen vägleder genom behandlingen
Tyst i drift

PIN-teknik minskar antalet risksteg i samband med frånkoppling och återanslutning *

* Beräknas på en CAPD-ordination med 4 påsbyten

bicaVera och balance — biokompatibla PD-vätskor

Experter rekommenderar att biokompatibla PD-vätskor med dubbelkammarpåsar som har låg halt av glukosnedbrytningsprodukter (GDP) blir normen vid behandling av barn i PD2. Barn dialyserade med biokompatibla PD-vätskor uppvisar betydande återhämtad tillväxt jämfört med barn på konventionella lösningar3.

Koncentrationen av glukosnedbrytningsprodukter (GDP) skiljer sig avsevärt. balance och bicaVera uppvisar lägsta nivåerna av GDP jämfört med andra biokompatibla PD-vätskor7.

Ren bikarbonat PD-vätska - bicaVera

bicaVera är helt bikarbonatbuffrad och har visat sig korrigera metabolisk acidos bättre än laktat innehållande PD-vätskor4,5. Den rekommenderas vid kronisk njursvikt2.

Mindre smärta vid infusion

Användningen av bikarbonatbuffrade PD-vätskor, i jämförelse med konventionella laktatbuffrade vätskor, är associerad med lägre incidens av smärta vid infusion4 och minskad kapillär överkänslighet2.

Biokompatibla vätskor är avgörande för tillväxt

Tillväxt hos barn dialyserade med biokompatibla PD-vätskor

Barn dialyserade med biokompatibla PD-vätskor växer bättre än de på konventionella PD-vätskor3.

 

Biokompatibla PD-vätskor är inte alla likadana

GDP-koncentrationer i PD-vätskor varierar kraftigt

Andra GDPer: Formaldehyd, 5-HMF, 2-furaldehyd, glyoxal, metylglyoxal, glucosone. (Diagram anpassat från Himmele et al. PDI 20127.)

BCM-Body Composition Monitor – enkel optimering av behandlingen

Växer barnet eller är barnet övervätskat?

Graf över utveckling av kroppskomposition och blodtryck

Anonymiserat externt patientfall från Tyskland

Särskilt hos barn som får dialys är det inte alltid lätt att skilja mellan en viktökning på grund av tillväxt eller på grund av övervätskning.

Det är här BCM-Body Composition Monitor hjälper dig att bedöma patientens enskilda vätske- och näringsstatus. Monitorn bygger på bioimpedans-spektroskopi och ger dig en klar bild av barnets vätskestatus under en period och hur muskel- och fettvävnader har utvecklats.

 • Exakta och mycket reproducerbara uppgifter9
 • Baserat på typiska pediatriska referensintervall8
 • Lätt att applicera och icke-invasiv
 • Validerad för barn9,10
 • Enkel analys av data med Fluid Management Tool (FMT) på en persondator 
   

Läs mer om Body Composition Monitor

Förkortad förskrivningsinformation PDvätskor

Förkortad förskrivningsinformation PDvätskor
Relaterat innehåll

sleep•safe harmony

Skräddarsydd efter dina patienters behov.

UltraLåg GDP

UltraLåg GDP

Välj rätt vätska.

1 KDOQI Clinical Practice recommendations for PD adequacy. Am J Kidney Dis. 2006; 48 Suppl 1:146-158

2 Schmitt CP, Bakkaloglu SA, Klaus G, Schroeder C, Fischbach M: Solutions for peritoneal dialysis in children: recommendations by the European Pediatric Dialysis Working Group. Pediatric Nephrology  2011; 26(7); 1137–47, page 1140.

3 Rees L, Azocar M, Borzych D, Watson AR, Büscher A, Edefonti A, Bilge I, Askenazi D, Leozappa G, Gonzales C, van Hoeck K, Secker D, Zurowska A, Rönnholm K, Bouts AHM, Stewart H, Ariceta G, Ranchin B, Warady BA, and Schaefer F, for the International Pediatric Peritoneal Dialysis Network (IPPN) registry. Growth in very young children undergoing chronic peritoneal dialysis. Journal of the American Society of Nephrology 2011; 22: 2303–2312, page 2307.

4 Feriani M, Kirchgessner J, La Greca G, Passlick-Deetjen J. Randomized long-term evaluation of bicarbonate-buffered CAPD solution. Kidney International 1998;54(5):1731-8; page 1731, 1732.

5 Haas S, Schmitt CP, Arbeiter K, Bonzel KE, Fischbach M, John U, Pieper AK, Schaub TP, Passlick-Deetjen J, Mehls O, Schaefer F: Improved acidosis correction and recovery of mesothelial cell mass with neutral-pH bicarbonate dialysis solution among children undergoing automated peritoneal dialysis. Journal of the American Society of Nephrology 2003;14:2632–38; page 2632.

6 Mortier S, De Vriese AS, Van de Voorde J, Schaub TP, Passlick-Deetjen J, Lameire NH. Hemodynamic effects of peritoneal dialysis solutions on the rat peritoneal membrane: role of acidity, buffer choice, glucose concentration, and glucose degradation products. J Am Soc Nephrol 2002;13(2):480-9. Erratum in: Journal of the American Society of Nephrology 2002;13(5):1419-22, page 486.

7 Himmele R, Jensen L, Fenn D, Ho C, Sawin D, Diaz–Buxo J. A new neutral-pH low-GDP peritoneal dialysis fluid. Peritoneal Dialysis International 2012;32(4):444-52, page 449.

8 Wieskotten S, Knobloch V, Wiemann K, Wabel P, Wühl E, Schäfer F. Use of the BCM—body composition monitor in children – establishing new reference ranges. Pediatric Nephrology 2008; 23:1571–719.

Dasgupta I, Keane D, Lindley E, Shaheen I, Tyerman K, Schaefer F, Wühl E, Müller M, Bosy-Westphal A, Fors H, Dahlgren J, Chamney P, Wabel, P, Moissl U. Validating the use of bioimpedance spectroscopy for assessment of fluid status in children.Pediatric Nephrology (2018) 33:1601–1607

10Eng C, Bhowruth D, Mayes M, Stronach, L, Blaauw M, Barber A, Rees L, Shroff R. Assessing the hydration status of children with chronic kidney disease and on dialysis: a comparison of techniques. Nephrol Dial Transplant (2018) 33: 847–855