Hoppa till innehåll

Hemodialysis

Minimera patienternas risk för kardiovaskulär morbiditet och mortalitet

Trots betydande förbättringar av kvaliteten och effektiviteten av hemodialysbehandling under de senaste åren är kardiovaskulär sjukdom (CVD) den ledande dödsorsaken för dialyspatienter. Idag dör nästan varannan dialyspatient av kardiovaskulära komplikationer. Fresenius Medical Care stödjer nefrologer över hela världen i att minimera patienters risk för kardiovaskulär morbiditet och mortalitet.

HighVolumeHDF-terapi samt innovativa membran som Helixoneplus, moderna övervakningsfunktioner som blodvolymmonitor, tillsammans med ultraren dialysvätska, hjälper till att minimera riskfaktorer för CVD samt förbättrar kvaliteten och effektiviteten av hemodialysbehandling.

Fresenius Medical Care strävar kontinuerligt efter att utveckla och genomföra innovativa terapier och produkter för att förbättra hjärt-/kärlsprognosen hos dialyspatienter.