Hoppa till innehåll

Behandlingstillämpningar

Alternativ för akut blodrening

Fresenius Medical Care har ett brett utbud av alternativ för akut blodrening, främst inom intensivvård.

Kontinuerlig njurersättningsterapi (CKRT)

Som namnet antyder är CKRT (Continuous Kidney Replacement Therapy) avsett att kontinuerligt ersätta vissa njurfunktioner. Denna behandling är att föredra för hemodynamiskt instabila patienter eller patienter med risk för ökat intrakraniellt tryck eftersom det möjliggör kontinuerlig hantering av patientens vätskevolym och ett långsamt men stabilt avlägsnande av toxiner.1

CKRT omfattar modaliteter för konvektions- och diffusionsbehandling, till exempel:

  • Kontinuerlig veno-venös hemodialys (CVVHD)
  • Kontinuerlig veno-venös hemofiltration (CVVH)
  • Kontinuerlig veno-venös hemodiafiltration (CVVHDF)

Effektiv antikoagulation av den extrakorporeala blodkretsen är avgörande för tillförlitlig dialysbehandling. KDIGO:s riktlinjer för klinisk praxis vid AKI har gjort att regional citratantikoagulation blivit allmänt accepterad i ett antal länder.1,2

För att tillhandahålla tillförlitlig regional citratantikoagulation har Fresenius Medical Care, tillsammans med erfarna läkare, utvecklat en heltäckande Ci-Ca-behandling. Sedan Ci-Ca-behandling introducerades har vårdpersonal i över 30 länder fått erfarenhet av behandlingen.

CKRT och minskning av mängden patogener och cytokiner

Åtgärder för att avlägsna annat än uremiska toxiner med CKRT kan vara en möjlighet vid behandling av kritiskt sjuka patienter med begynnande eller avancerad sepsis eller septisk chock.

Sepsis innebär en livshotande organsvikt som orsakas av en dysreglerad värdrespons på en infektion.3 Okontrollerad inflammatorisk respons leder ofta till allvarlig och livshotande hemodynamisk instabilitet och multiorgansvikt (MODS).

Att minska topparna i den cytokinkoncentration som vanligen är förknippad med det inflammatoriska svaret, med kontinuerlig behandling som till exempel CKRT, har föreslagits som en rimlig metod.4 Dessutom kan patogenadsorption utgöra ett lovande verktyg, eftersom bindning till en specifikt skapad yta kan minska mängden patogener vid infektioner i blodet.5

Vår multiFiltratePRO-enhet ger möjlighet att använda en speciell helblodsadsorber som är utformad för att

  • minska mängden cirkulerande patogener i samband med antibiotikabehandling vid sepsis (Seraph 100*)
  • adsorbera olika cytokiner, bilirubin och myoglobin (CytoSorb*)

* Seraph 100 Microbind Affinity-blodfilter och CytoSorb 300 mL är kompatibla med multiFiltratePRO- och multiFiltrate-enheter. Den juridiska tillverkaren av Seraph 100 är ExThera Medical Corp., USA. Juridisk tillverkare av CytoSorb är CytoSorbents Corporation, USA.

CO2-avlägsnande i kombination med CKRT

Njuren och lungan är i hög grad beroende av varandra och vid akut svikt i något av organen kan det medföra stor påverkan på det andra.6 Ett betydande antal patienter lider av både ARDS, som kräver mekanisk ventilation, och AKI. För sådana patienter har en kombination av ECCO2R och CKRT i en enda extrakorporeal krets föreslagits som ett bra terapeutiskt alternativ.7

Blodgasutbytesenheter möjliggör extrakorporealt avlägsnande av koldioxid (ECCO2R) och kan ge stöd för hantering av akut andningssviktsyndrom (ARDS) genom att avlägsna överskott av CO2 från blodet.8

multiECCO2R*-gasutbytesenhet möjliggör genomförande av ECCO2R med lågt flöde i kombination med samtidig CKRT i ett enda behandlingssystem via en enda kärlaccess.9

* Juridisk tillverkare av multiECCO2R är EUROSET S.r.l., Italien. Fresenius Medical Care Deutschland GmbH är distributör av multiECCO2R i vissa länder.

Terapeutiskt plasmabyte

Terapeutiskt plasmabyte (TPE) är en väletablerad extrakorporeal blodreningsteknik som möjliggör avlägsnande av patologiska ämnen från blodet, till exempel monoklonala paraproteiner och autoantikroppar, såväl som utbyte av defekta plasmakomponenter när plasma används som ersättningsvätska.10

Indikationer för TPE omfattar utvalda diagnoser från olika specialiteter som neurologi, hematologi, reumatologi och nefrologi.10

Vår CKRT-enhet multiFiltratePRO har stöd för smidigt genomförande av TPE med heltäckande användarvägledning och integrerad automatisk beräkning av plasmavolymen enligt Sprenger et al.11, såväl som automatisk ökning av plasmaseparationshastigheten. Plasma och blodceller separeras med något av våra validerade plasmaFlux-filter.

Relaterat innehåll

Integrera Ci-Ca-behandling i den kliniska verksamheten.

1 KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney Int Suppl 2012; 2:1-138

2 Kindgen-Milles D et al. Curr Opin Crit Care 2018; 24:450‑454

3 Singer M et al. JAMA 2016; 315(8):801‑810

4 Ronco C et al. Artif Organs 2003; 27(9):792‑801

5 Monard C et al. Blood Purif 2022; doi: 10.1159/000524973

6 Singbartl K. Contrib Nephrol 2011; 174:65‑70

7 Jacobs et al. Respir Care 2020; 65(4):517‑524

8 Morimont P et al. Crit Care 2015; 19:117

9 Husain-Syed F et al. Front Med 2020; 7:598379

10 Reeves HM et al. Br J Haematol. 2014; 164:342‑351

11 Sprenger KB et al. J Clin Apher 1987; 3:185‑190