Hoppa till innehåll

Vi är starkt engagerade i att förbättra livskvaliteten för människor som lider av njursjukdom. Att göra framsteg inom dialys och ge våra patienter bästa möjliga läkemedel har varit vår motivation i 20 år, och är det än i dag. Under åren har vi hela tiden antagit utmaningen och etablerat oss som ett både tekniskt och marknadsmässigt ledande företag. Genom att öka våra investeringar i dialysrelaterade områden i framtiden kommer vi att fortsätta att bygga vidare på vår medicinska expertis, till nytta för våra patienter.

Fakta och siffror

Fresenius Medical Care har uppnått en hel del under sin 20-åriga historia. Önskan att ge patienterna en framtid med bättre livskvalitet har varit vår ständiga drivkraft och glädje. Vi har antagit utmaningen och utvecklat den vidare. Detta framgår av ett antal fakta. Vi har fem gånger så många patienter som när vi började, vi tillverkar tio gånger så många dialysatorer, vår försäljning har nästan tolvfaldigats och våra nettointäkter är mer än elva gånger så höga. Idag driver vi omkring 3 500 dialyskliniker i över 45 länder och behandlar cirka 300 000 patienter om året – faktum är att vi utför dialys någonstans i världen var 0,7 sekund. Allt detta är möjligt tack vare företagets över 100 000 anställda, som visar stort mod och energi, vilket driver oss framåt dag för dag.

Där allt började 

Mod och energi krävdes också 1996 när Gerd Krick, VD för Fresenius AG på den tiden, fick idén att ta över den mycket större amerikanska dialysspecialisten National Medical Care. Tack vare sin tekniska expertis, kommersiella vision och strategiska förmåga fick han snabbt gehör för sin plan. Tillsammans med Ben Lipps, som senare skulle bli VD för Fresenius Medical Care, lyckades han till sist genomföra sin plan. Övertagandet lyckades och Fresenius Medical Care blev till. ”Vi hade ständigt besök på företaget under den här perioden – från bankmän till delegationer från USA. Alla ville de få en uppfattning om vad vårt arbete innebar och hur anläggningen drevs”, minns Erwin Franiek, som har arbetat på Fresenius i 36 år och för närvarande är ansvarig för kvalitetskontroll för tillverkningen av dialysfilter i St. Wendel. 

Att bli tekniskt ledande

”Vi var faktiskt tekniskt ledande redan på den tiden”, fortsätter Franiek. De viktigaste stegen hade redan tagits. 1983 lanserade vi det polysulfonfilter som nu är standard. Under följande år fortsatte vi att finjustera de viktigaste komponenterna i ett dialyssystem – blodfiltret (dialysatorn), pumpen och balanskammaren. Det är avgörande att dessa tre komponenter fungerar tillsammans i perfekt harmoni, eftersom patientens cirkulation måste förbli stabil under den relativt snabba blodtagningen. Med andra ord kan bara en viss mängd vätska avlägsnas från blodet per tidsenhet – en komplicerad process som kräver minutiös kontroll. ”Den framgångsrika parallella utvecklingen av dessa nyckelkomponenter var det som i slutänden säkrade vår position som tekniskt ledande företag”, förklarar Reiner Spickermann, som har varit ansvarig för utveckling av hemodialysutrustning i Schweinfurt under de senaste 20 åren.

Den framgångsrika parallella utvecklingen av dessa nyckelkomponenter var det som i slutänden säkrade vår position som tekniskt ledande företag

Reiner Spickermann
Reiner Spickermann, in charge of development for hemodialysis equipment at the Schweinfurt site over the past 20 years

Ett stort steg

Belöningen för allt hårt arbete kom 1992, då 4008-serien lanserades. “Vi kände allihop en enorm eufori när vi presenterade systemet på ERA-EDTA, European Renal Associations och European Dialysis och Transplant Associations årliga konferens i Paris”, säger Spickermann. Responsen var överväldigande. Spickermann fortsätter med att förklara hur bolaget, stärkt av sina framgångar, under de år som följde fortsatte att bygga vidare på sitt tekniska ledarskap både vad gällde dialysatorerna – systemets hjärta – och själva dialysmaskinen. En annan milstolpe var lanseringen av 5008-systemet år 2005. Det gav patienterna betydande fördelar och ökade överlevnadsfrekvensen med 35 procent.

Att bli marknadsledare  

De ständiga förbättringarna av dialysutrustningen var det som banade vägen för en marknadsledande ställning. År 1999 hade redan 100 000 dialysmaskiner rullat av tillverkningsbandet i Schweinfurt. Bara fyra år senare behandlade vi långt över 100 000 patienter om året, och den årliga tillverkningen hade ökat till över 50 miljoner dialysatorer. Produktionen av dialysatorer passerade 500-miljonersstrecket år 2007 och miljardstrecket sex år senare.

Kontinuitet trots komplexitet

En sak som definierar oss är kontinuitet. Detta framgår både av bolagets tillväxt och de löpande förbättringarna av själva maskinen. Ja, det handlar ofta om små framsteg, men varje litet steg ger patienterna ökad livskvalitet och längre förväntad livstid. ”I mina ögon finns ingen bättre motivation”, betonar Spickermann. ”Den stora utmaningen är att återskapa njurens komplicerade funktion så effektivt som möjligt”, tillägger han. Därför är även dialysmaskinens design lika komplicerad. Den består av cirka 8 000 delar, av vilka vissa är tillverkade av högspecialiserade material som har särskilda egenskaper. Exempelvis måste de vara biokompatibla. Med andra ord får komponenterna inte överföra några orenheter till blodet. De måste också klara höga temperaturer, syror och baser. Ventilerna är en annan nyckelkomponent. De måste fungera med absolut precision och tillförlitlighet under sin långa driftstid på cirka 5 000 timmar om året, med en genomsnittlig användningstid på tio till tolv år. ”Det är också viktigt att de olika komponenterna fungerar i perfekt harmoni med varandra, precis som kugghjulen i ett urverk, så att blodparametrar som temperatur och pH-värde och patientens cirkulation förblir stabila”, understryker Spickermann. Han förklarar att blodets sammansättning inte får ändras för snabbt, och att koagulation måste förebyggas. ”Att vi lyckats bemästra denna komplexa utmaning gör att vi skiljer oss från mängden”, säger Spickermann. 

Mervärdet stannar inom bolaget

Den kompetenta hanteringen av komplexitet är ändå bara en aspekt av vårt arbete. Patientsäkerhet och högsta kvalitet är också absoluta måsten. ”Vi har inte råd att kompromissa med patienternas hälsa och säkerhet”, betonar Franiek, som tillsammans med sitt team ser till att material och processer har en konsekvent hög kvalitet. ”Det är därför vi oavbrutet förbättrar produkternas kompatibilitet och automatiserar många kontrollprocesser inom tillverkningen för att minimera antalet fel så effektivt som möjligt”, tillägger han. Med tanke på hur viktig kvalitet är har vertikal integration alltid varit ett kännetecken för vårt bolag. Vi hanterar hela värdekedjan – från tillverkningen av membranet och hela maskinen till programvaruutveckling, alla dialysrelaterade tjänster och medföljande behandlingar. Vertikal integration har ytterligare en fördel – den koncentrerar all relevant kunskap inom bolaget. Dessutom får våra utvecklare värdefull information och tips i sina dagliga kontakter med patienter och experter. Det hjälper oss att löpande ta fram produkter och tjänster för våra patienter och göra processerna enklare, säkrare för patienterna och mer effektiva.

Tamara Jones, dialyspatient

Tamara Jones, dialyspatient.

 

Patienten kommer först

De viktigaste drivkrafterna för förbättringar kommer från läkare och patienter. I framtiden vill vi därför gärna lära oss ännu mer av dem. Mot bakgrund av detta började vi flytta in i sjukhus- och tjänstesektorerna på 1990-talet och har gradvis ökat denna verksamhet sedan dess. Exempel på detta är till exempel förvärvet av Renal Care Group, Inc. år 2005, ett majoritetsinnehav på 51 procent av aktierna i den taiwanesiska leverantören av dialystjänster Jiate Excelsior Ltd. år 2007 och förvärven av Asia Renal Care Ltd. 2010, Euromedic 2011 och Liberty Dialysis Holdings, Inc. i Amerika följande år.

Vi tänjer på gränserna

Prof. Dr. Bernard Canaud

Vi behöver titta på patienternas övergripande situation och ta tillvara på varje möjlighet att förbättra deras livskvalitet.

Prof. Dr. Bernard Canaud
Chief Medical Officer

”Trots alla våra ansträngningar och ständiga förbättringar har även vi vissa begränsningar”, säger Chief Medical Officer för regionen Europa, Mellanöstern och Afrika, Professor Bernard Canaud. ”Dialys förhindrar en säker död för personer med njursjukdom, och stora framsteg har gjorts under de senaste 50 åren, men det är en enorm uppgift att exakt återskapa njurens funktion. Det är inte metodens effektivitet som begränsar oss, utan tiden som begränsar dialysen”, förklarar han. Den mänskliga njuren arbetar dygnet runt och renar 1 500 liter blod varje dag, vilket motsvarar cirka 546 000 liter per år eller cirka 11 miljoner liter under en 20-årsperiod. Detta motsvarar den enorma vattenmängd ett vattenreningsverk för en befolkning på 35 000 renar på ett dygn. Till skillnad från njurarna transporterar och renar en dialysmaskin bara 120 liter blod under tre fyra timmar långa behandlingar i veckan. Mot bakgrund av detta, och det faktum att antalet njurpatienter kommer att fortsätta att öka bland vår åldrande befolkning, anser Professor Canaud att andra behandlingsmetoder måste övervägas som tillägg till dialys. ”Vi behöver titta på patienternas övergripande situation och ta tillvara på varje möjlighet att förbättra deras livskvalitet”, säger han, och tillägger att detta även inbegriper tidig detektion och förebyggande av faktorer och symptom som leder till njursjukdom.

Att tänka bortom dialys

Nyckeln till detta ligger i bästa möjliga patientvård och i att I detalj förstå medicinska samband. I framtiden vill vi därför gärna stärka vår medicinska expertis och öka våra investeringar i medicinska tjänster i anslutning till dialys. Inom detta område, som kallas för Care Coordination eller vårdsamordning, har vi redan uppnått 11 procents andel av försäljningen på vår största marknad, USA, en siffra som ökar. Vår VD Rice Powell presenterade dessa siffror på bolagsstämman i maj i år. Han kopplar satsningen på vårdsamordning till  viktiga strategiska mål när han säger: ”Vår expertis inom dialys och de affärsområden som är involverade i vårdsamordning gör det möjligt för oss att aktivt forma förändringarna på marknaden för hälsovård.” Det ger oss möjlighet att fokusera på helhetslösningar för patientbehandling och på så sätt lägga grunden för fortsatt tillväxt.

Fresenius Medical Cares hemodialysmaskin 6008

Allt handlar om kontinuitet – våra senaste innovationer

  • En ny hemodialysplattform för behandling av kronisk njursvikt
  • Ny dialysator – den modifierade fiberytan innebär att mindre heparin krävs vid standarddialysbehandlingar. Kliniska data finns tillgängliga
  • Nya produktionslösningar för hemdialyspatienter, både för hemodialys och peritonealdialys
  • En ny produktplattform för peritonealdialys