Hoppa till innehåll

Hemdialys

Rätt behandling vid rätt tidpunkt och plats

Vid kronisk njursjukdom finns det inte någon perfekt behandling som passar alla patienter. Det handlar om att välja rätt behandling vid rätt tidpunkt och plats, samt att kontinuerligt anpassa den efter patientens behov. Med vår vision om att uppnå smart beslutsstöd, behandlingar med den senaste tekniken och verktyg för patienthantering gör vi hemmet till den perfekta platsen för behandling.

Man som sitter i en soffa

Det finns goda skäl att inledningsvis överväga hemdialys för dialyspatienter vid behandlingsstart. Behandling som kan utföras bekvämt hemma minskar restiderna och ger patienterna mer självständighet och flexibilitet. Samtidigt minskar det arbetsbelastningen för vårdpersonalen.1,2

Hembehandlingar kan också öka kostnadseffektiviteten.3 Eftersom välinformerade patienter är mer benägna att påbörja dialys i hemmet kan en utökning av behandlingsutbudet ge en konkurrensfördel och underlätta tillväxten av en dialysklinik.4

Din partner för dialyslösningar i hemmet –
Vi gör hemmet till den perfekta platsen för behandling

Med vår expertis strävar vi efter att erbjuda mer än bara moderna terapier. Från beslutsprocessen, utbildningslösningar och toppmoderna behandlingsmetoder till daglig dialyshantering - vi stöder dig varje steg på vägen. Fresenius Medical Care är din partner för hemdialys. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter för peritonealdialys (PD) och hemodialys (HHD) samt lämpliga kliniska- och praktiska lösningar. Vi tillhandahåller fullständigt stöd genom patientens vårdförlopp och under alla modalitetsändringar. Med våra höga standarder tillhandahåller vi en omfattande portfölj för att förbättra resultaten för dina patienter samtidigt som vi tillgodoser deras personliga önskemål.

Klicka på behandlingarna för att få mer information om våra behandlingsalternativ

man som sitter vid 5008S CorDiax

Prestanda som du litar på och känner till från våra dialysmottagingar på sjukhuset. 5008S Cordiax finns även tillgänglig för behandling i hemmet och erbjuder flera fördelar för patienten.

* 5008S CorDiax består av 5008S-produkten och programvara med en version som är senare än 4.50. Alla funktioner som beskrivs ingår i CorDiax 5008S. 

NxStage System One – kvinnlig patient

Den bärbara NxStage System One-hemodialysmaskinen för hemmabruk ger möjlighet till bekväm behandling i patientens eget hem.

CAPD – kvinna som läser

Systemet stay•safe hjälper patienter med daglig CAPD-behandling på ett enkelt och bekvämt sätt.

Automatiserad peritonealdialys (APD) är en hembehandling som även kan utföras under natten. APD-produkterna från Fresenius Medical Care omfattar sleep•safe harmony och sleep•safe.

Förutom teknik – stöd till vård längs patientens väg

Tillsammans med vårdgivare har vi utvecklat vägledande verktyg som ett stöd för dig i ditt dagliga arbete med att erbjuda möjliga behandlingsalternativ för varje patient, oberoende av tid och plats. Vårt mål är att hjälpa dig att göra varje behandlingsalternativ så bra som möjligt för patienten och därför utveckla verktyg längs patientens väg. I följande tabell finns våra lösningar för patienter som är på väg att påbörja eller ändra behandling.

Med vår portfölj av produkter för predialys- och dialyspatienter vill vi ge dig ett brett utbud av verktyg som du kan använda för att erbjuda rätt behandling till dina patienter under vårdförloppet.

Kronisk njursjukdom och övergång

Kronisk njursjukdom (CKD) är ett globalt folkhälsoproblem. Sjukdomens prevalens i Europa är så hög som 5,9 av 100 (CKD3-CKD5).5 En särskilt kritisk period i CKD-patientens vårdförlopp är när njurfunktionen avtar till det stadium där dialysbehandling (RRT) krävs. Under den här övergångsfasen måste patienten fatta komplexa behandlingsbeslut, inklusive val av RRT-modalitet.6,7 Gemensamt beslutsfattande hjälper läkare att hitta den bästa behandlingsformen.8

Informera och fatta beslut – omfattande information för gemensamt beslutsfattande

Varje patient är unik och så även behandlingen. Genom att erbjuda ett komplett utbud av behandlingsalternativ i hemmet, samt sjukhusbaserad dialys, har vi den expertis som krävs för att ge dig stöd i ditt behandlingsbeslut – baserat på patientens behov. FMC kan bistå dig med omfattande utbildningsmaterial för patienten, ge stöd för behandlingsbeslut inför samtal om val av modalitet, samt hjälpa dig att välja rätt behandling för varje patient.

Vår erfarenhet i bilder

I följande video går vi igenom några utmaningar som du kan ställas inför under patientens vårdförlopp och hur FMC hjälper dig och dina patienter.