Hoppa till innehåll

”Vem ser till att jag får den allra bästa vården?”

Kvalitet gör skillnad

Fresenius Medical Care öppnade två dialyskliniker i Helsingfors sjukhusområde i den finska huvudstaden 2019. Det är sällsynt i det nordiska landets hälsovårdssystem att ett privat företag driver en klinik. Detta är ett stort steg framåt för vår lilla finska filial. En lagarbetets och tålamodets triumf.

Sirkka-Liisa Alén dricker kaffe

Då och då tar Sirkka-Liisa Alén en liten paus på ett litet kafé, ungefär tio minuter från dialyskliniken.

Sirkka-Liisa Alén har upplevt mycket i sitt liv. Efter en karriär som lärare fortsatte hon på flera positioner inom sjukvårdssektorn. Men det var länge sedan nu. Hon har varit pensionär i över trettio år nu. Under de senaste två och ett halvt åren har hon behövt dialysbehandling. Därför gör hon själv resan med taxi till Pitäjänmäki dialysklinik i Helsingfors flera gånger i veckan, säger hej till dialyssköterskorna och sätter igång att förbereda sin behandling.

Sedan gör hon sig bekväm i säng nr 31 – det är alltid samma – och väntar på att en sjuksköterska ska ansluta henne till dialysmaskinen. En surfplatta är monterad på ett litet bord framför henne. ”Jag tittar alltid på morgonprogrammet på TV”, säger Alén. Hon är en av de äldsta patienterna på Pitäjänmäki dialysklinik, som öppnade våren 2019. ”Behandlingen här är bra, men efteråt känner jag mig utmattad”, medger hon. Tycker hon att dialysen är en stor belastning för henne? Hon måste tänka efter en stund innan hon svarar, och vill helt klart inte svara ja. ”Jag är äldst av tre systrar, och jämfört med de andra två är jag fortfarande vid bästa hälsa”, blir hennes slutliga svar.

Sirkka-Liisa Alén, Dialysis patient from Helsinki

Jag är äldst av tre systrar och jämfört med de andra två är jag fortfarande vid bästa hälsa.

Sirkka-Liisa Alén
Dialyspatient från Helsinki, Finland
Sirkka-Liisa Alén under sin dialysbehandling

Ett sjukvårdssystem som står inför nya utmaningar

Alén är inte den som klagar. Hon bor fortfarande ensam och lever ett självständigt liv. Hennes familj är en mycket viktig del av det. En av hennes systrar bor bara ett stenkast från hennes hem. ”De dagar jag åker till kliniken för min dialysbehandling lagar hon mat åt mig och så träffas vi till lunch.”

Idag måste Alén tillbringa cirka fyra timmar på kliniken. En dialyssjuksköterska stannar kvar i rummet hela tiden och finns till hands för patienterna om de vill ha något eller behöver hjälp. Varje gång Alén är där kommer Sirkku Sayeed-Väisänen till hennes säng för att träffa henne. De ser båda fram emot att få chansen att prata en stund. Men Sayeed-Väisänen har inte tid att stanna länge. Som chefssjuksköterska har hon ansvaret för hela kliniken.

Helsingfors sjukhusdistrikt

Finland är indelat i 20 sjukhusdistrikt. Helsingfors och Uusimaa sjukhusdistrikt täcker en befolkning på cirka 1,7 miljoner invånare.

Finland som förebild i Europa

Den som bor i ett stort land kommer förmodligen att utveckla ett helt egen livsstil som framför allt fokuserar på självständighet, ansvar och disciplin. Dessa egenskaper är också hörnstenarna i Finlands hälsovårdssystem. Sjuksköterskorna här anförtros i allmänhet mer ansvar än vad som är vanligt i andra länder. Men tillgången till hälsovårdstjänster är också mycket striktare reglerad. Resultatet är ett relativt effektivt sjukvårdssystem med en sund kostnadsstruktur.

Finland betraktas som en förebild i Europa på många samhällsområden. Under många år ställde europeiska hälsovårdsexperter kosan norrut för att ta reda på varför det finska sjukvårdssystemet är så effektivt. De kom tillbaka med budskapet att landet också sticker ut på det sättet att det tar till sig tekniska framsteg.

Under en tid har det emellertid blivit uppenbart att framtiden inte är så rosig som det först verkade: Finland är det samhälle i Europa som åldras snabbast. Födelsetalen är i konstant nedgång medan människor blir allt äldre – det demografiska gapet växer här, som i många industrialiserade länder. Ändå hotar denna utveckling att drabba nationen på 5,5 miljoner människor i nordöstra Europa särskilt hårt.

Nästan alla tjänster utförs i Finland av statliga institutioner som är koncentrerade till vårdcentraler och kliniker. Privatdrivna anläggningar som Fresenius Medical Cares kliniker är i hög grad ett undantag.

Minna Väänänen, försäljningsdirektör på Fresenius Medical Care Finland

Minna Väänänen, försäljningsdirektör på Fresenius Medical Care Finland

Från produktleverantör  till innovationsdrivare 

Det 24 man starka teamet på den finska filialen var därför desto mer stolta att få kontraktet för de två dialysklinikerna 2018 av sjukhusdistriktet i Helsingfors och Uusimaa (HUS), en av de största administrativa enheterna i det finska sjukvårdssystemet.

”Denna framgångshistoria sträcker sig tio år tillbaka”, förklarar Väänänen. ”Då hade vi byggt upp ett helt nytt, tvärvetenskapligt team”, minns Minna Väänänen.

Marja Stenborg kom också ombord vid den tiden som en del av den medicinska ledningen. Denna nefrolog bidrar med sin medicinska expertis för att förvandla anställda inom både produktförsäljning och patientvård till experter på sitt område genom att lära dem specialistläkarkunskap. ”Våra anställda är ofta de första som tar med sig de senaste resultaten och innovativa produkterna till sjukhusen,” säger Stenborg.

Detta har bidragit till att gradvis forma företagets image som en innovationsdrivare i Finland. Under tiden ses Fresenius Medical Care inte längre bara som en leverantör av maskiner och material, utan anses vara en samarbetspartner när det gäller att förbättra dialysvården i Finland. ”Jag skulle säga att våra gemensamma insatser under de senaste tio åren varit avgörande för att vinna kontraktet för de två klinikerna”, säger Stenborg.

Teamet på Fresenius Medical Cares dialysklinik i Helsingfors

Samarbete är deras motto: Sirkku Sayeed-Väisänen, Maarit Taskinen, Marja Stenborg, Minna Väänänen (från vänster till höger)

Fresenius Medical Care i Helsingfors lägger stor vikt vid samarbete. Att hitta lämpliga lokaler i ett visst område, bygga om dem och förse den resulterande kliniken med klinisk utrustning, allt inom en extremt kort tidsram, kräver totalt engagemang.

Invigningen av båda klinikerna visar att Fresenius Medical Care har fått rykte om sig som en mycket pålitlig aktör i det finska sjukvården. ”Vi är de enda som driver privata kliniker”, förklarar Väänänen. ”Vi står för närvarande för mer än 60 procent av hemodialysen inom produktsektorn och cirka 80 procent inom den akuta sektorn.” Detta innebär att företaget framgångsrikt har klarat språnget från produkt- till tjänsteföretag.

Hemdialys för att fortsätta växa

Detta ger oss en solid grund inför framtiden – en där det finska sjukvården måste reformeras för att klara sina utmaningar. De båda klinikerna är också en modell i detta avseende, ”som ett sätt att visa vad vi kan”, säger Stenborg.

”Vi delar ny information och utbildar sjuksköterskor och läkare.” Ett av de viktigaste målen är att hjälpa patienterna att ta större ansvar för sin egen hälsa. ”Det är en viktig fråga här i Finland”, erkänner nefrologen.

Fresenius Medical Cares insatser i Finland syftar till att visa att privata hälsovårdstjänster inte nödvändigtvis behöver vara dyrare än de som tillhandahålls av staten, och att de kan vara ännu bättre vad gäller kvalitet och prestanda.

Andelen hemdialyspatienter i Finland ligger redan på cirka 30 procent idag och skulle kunna växa ytterligare i framtiden, särskilt om patienterna får ännu bättre information och råd om sina alternativ.

Ett sådant steg är förmodligen inte ett alternativ för Alén, som föredrar att komma till kliniken där hon kan få stöd och chansen till en pratstund med dialyssjuksköterskorna. Väänänen, Stenborg och de andra specialisterna på Fresenius Medical Care Finland följer utvecklingen på hemmamarknaden mycket noga. De tror att de är väl rustade för framtiden. Och de vet också redan hur de planerar att ta itu med ytterligare tillväxt: naturligtvis med samarbete.