Hoppa till innehåll

Att fatta rätt beslut

Kanske har du redan tänkt på hur olika delar av din vardag kommer att förändras till följd av dialysbehandling.

Det är förståeligt om du till en början är rädd för förändringar. Vi har valt ut några aspekter av det dagliga livet nedan, t.ex. självkänsla, arbete, fysisk aktivitet, resor, mental hälsa och sociala aspekter.

Det kan kännas lugnande att vara väl informerad i förväg, men vi kan inte ersätta samtal med din läkare. Varje beslut måste fattas tillsammans med din läkare. Kom alltid ihåg: Din vårdpersonal finns där för dig om du behöver mer stöd.

Tips som kan hjälpa dig att välja rätt behandling

Med dessa tips vill vi hjälpa dig att välja rätt behandling. 

Tips 1: Ställ frågor
Behandlingen har en stor inverkan på ditt liv. Gör egen efterforskning om behandlingsmöjligheter t.ex. på denna eller andra hemsidor och ställ frågor till läkare, sjuksköterskor, närstående osv. 

Tips 2: Involvera dina närstående på vägen
Din behandling påverkar även dina närstående. Ta med dem på dina läkarbesök eller patientmöten. Prata med dina närstående om behandlingens utmaningar och dela med dig av dina känslor.

Tips 3: Utbyt idéer med din läkare
Din läkare är den primära kontakten när du väljer behandlingsform. Utnyttja den tid du har med din läkare och ställ frågor.

Tips 4: Utbyt idéer med din vårdpersonal
Din vårdpersonal på dialysmottagningen har redan stor erfarenhet av behandlingarna. Använd denna kunskap och utbyt idéer. Ett samtal med en erfaren sjuksköterska kan ge dig värdefulla insikter.

Tips 5: Prata med personer som redan behandlas
Personer som redan behandlas med njurersättande behandling har erfarenheter. De kan dela med sig av information om de olika behandlingsalternativen. Be din läkare eller vårdpersonal om en kontaktperson.

Tip 6: Gör anteckningar om vad som är viktigt för dig
Varje behandling har sina för- och nackdelar. Gör anteckningar om varje behandlingsalternativ och använd dem för att hjälpa dig att fatta ett beslut. Dina anteckningar kan ligga till grund för en diskussion med din läkare. Prata med din läkare om dina behandlingsalternativ och deras för- och nackdelar i en gemensam beslutsprocess.

Jämförelse av olika behandlingsalternativ

CAPD APD Hemhemodialysis (HHD) Hemodialys på mottagning (HD)
Tre till fem byten (vardera cirka 30 minuter) utförs under dagen av dig själv eller med hjälp av en vårdgivare.  Utförs vanligtvis varje natt (cirka 8 timmar) av dig själv eller med hjälp av en vårdgivare.  Längre/kortare och mer frekventa behandlingar på dagen eller över natten är möjliga i ditt egna hem. Du utför behandlingen själv eller med hjälp av en vårdgivare. Utförs vanligen tre gånger i veckan, tre till fyra timmar per gång, på en dialysmottagning.
CAPD APD Hemhemodialys (HHD) Hemodialys på mottagning (HD)
Färre men regelbundna besök Färre men regelbundna besök Färre men regelbundna besök Regelbundna besök krävs, vanligtvis tre gånger i veckan
CAPD APD Hemhemodialys (HHD) Hemodialys på mottagning (HD)
 • Utrymme behövs för lösningar och engångsartiklar.
 • Ingen förändring av hemmiljön.
 • Utrymme behövs för maskinen, lösningar och engångsprodukter.
 • Eluttag kan behöva anpassas.
 • Utrymme behövs hemma för engångsprodukter och dialysmaskin. 
 • Beroende på vilket system du använder för HHD kan el- och vatten behöva anpassas.
 • Det behövs inget förrådsutrymme hemma eftersom behandlingen genomförs på mottagningen. 
 • Det krävs ingen bostadsanpassning eftersom behandlingen genomförs på mottagningen.
CAPD APD Hemhemodialys (HHD) Hemodialys på mottagning (HD)
Om de hygieniska kraven uppfylls kan påsbytet även ske på arbetsplatsen. Kan ha mindre påverkan på ditt arbete under dagen eftersom behandlingen utförs på natten.
 • Det är möjligt att arbeta både före och efter dialysbehandlingarna tack vare flexibla alternativ. HHD kan ha mindre inverkan på återhämtningen efter behandlingen.
 • Mer flexibilitet när du planerar dina behandlingar.
 • Inga resor till och från dialysmottagningen behövs (förutom vid rutinbesök).
 • Arbete före och efter dialysbehandlingarna är möjligt men kan, beroende på din kliniska status, vara begränsad på grund av återhämtning efter behandlingen. 
 • Resor till och från dialysmottagningen måste beaktas. 
CAPD APD Hemhemodialys (HHD) Hemodialys på mottagning (HD)
 • Aktiviteter som kan vara lämpliga för PD-patienter är promenader, jogging och cykling. Beroende på ditt kliniska tillstånd kommer din läkare att vägleda dig om vad som kan vara lämpligt för dig.
 • Du bör undvika sporter som kan sätta tryck på din mage, till exempel kampsport.
 • På grund av risken för infektion vid kateterns utgångsställe kan eventuellt vissa vattensporter behöva undvikas.
 • Sporter som kan vara bra för HD- och HHD-patienter är simning, promenader och cykling. Beroende på ditt kliniska tillstånd kommer din läkare att ge dig råd om vad som kan vara lämpligt för dig.  
 • För att förhindra eventuella komplikationer måste du skydda armen med den vaskulära accessen väl under vissa aktiviteter. Du kan till exempel ta på dig speciella skydd för detta ändamål.
 • Så snart den vaskulära accessen har läkt efter operationen kan armen eller benet användas för lättare aktiviteter, som till exempel hushållsarbete.
CAPD APD Hemhemodialys (HHD) Hemodialys på mottagning (HD)
 • Hygieniska krav bör vara anpassade för dialys på ditt resmål.
 • Transporten av ditt material måste planeras i förväg.
 • Din vårdpersonal hjälper dig med planeringen.
 • Dialys på en dialysmottagningen på ditt resmål måste vara möjlig.
 • Kontakta vårdpersonalen på din dialysmottagning för att ta reda på vilka möjligheter till gästdialys som erbjuds.
 • För HHD kan det eventuellt vara möjligt att ta med sig en mindre dialysmaskin och vätskepåsar.
CAPD APD Hemhemodialys (HHD) Hemodialys på mottagning (HD)
Ingen nål används eftersom dialysen sker via PD-katetern. Vanligtvis två nålinsättningar per behandling för tillgång till blodbanan via AV-fistel/-graft. Vid användning av kateter används inte nålar.

Hålla sig i form under dialysen

Nästan alla har till en början svårt att motivera sig att träna regelbundet. Din kroniska njursjukdom kan medföra ytterligare begränsningar. Motion kan dock ha en positiv effekt på din kropp, cirkulation och sömn.

Som dialyspatient finns det många sätt att engagera sig i att träna. Kanske kan du hitta en träningspartner som du kan träna och hålla dig i form tillsammans med? På så sätt kan du genom träning göra gott för din kropp och genom samtal göra gott för din mentala hälsa.

Innan du börjar träna är det viktigt att du pratar med din läkare om aktiviteten som du vill utöva och om det är ett lämpligt alternativ för dig. 

Arbete och dialys

Du kan fortsätta att arbeta även som dialyspatient, om ditt hälsotillstånd tillåter det. Följ din läkares rekommendationer.

Vilken dialysbehandling lämpar sig för arbete?

Det finns skillnader när det gäller flexibilitet och olika behandlingsalternativ. Rådgör med din läkare om vilket som kan vara det bästa alternativet för dig.

Peritonealdialys Hemhemodialys Hemodialys på mottagning
Om de hygieniska kraven uppfylls kan påsbyten utföras på din arbetsplats. APD-behandling utförs vanligen under natten, så att du kan arbeta under dagen. PD-behandling erbjuder en jämförelsevis hög grad av flexibilitet.

Om du utför hemodialys självständigt hemma kan du själv bestämma när du ska utföra dialysen. Som ett resultat av detta är du mer flexibel i ditt arbete, även när du utför dialys.

Om din hemodialysbehandling sker på en mottagning förväntas du närvara vid besöken där. Som ett resultat kanske du bara kan utföra ditt jobb före eller efter dina dialysbehandlingar.

 

Besök på mottagningen

Det är lämpligt att i förväg tala med arbetsgivaren om dialysschemat på mottagningen. Ange hur ofta och hur länge du måste vara där för din behandling. Om du informerar din arbetsgivare och har en öppen kommunikation kan missförstånd undvikas i förväg. 

Fakta om de olika behandlingsalternativen

Fakta om dialys
Fakta om Transplantation

En lyckad njurtransplantation ersätter den förlorade njurfunktionen och anses vara den mest effektiva behandlingen vid njursjukdom. 

Färre begränsningar i din kost.

Väntetiden för en njurtransplantation kan vara upp till flera år. 

Det är nödvändigt med kontinuerligt intag av läkemedel för att förhindra avstötning.

Om den nya njuren inte fungerar kan dialys återigen bli nödvändig.

Fakta om konservativ behandling

Njurfunktionen ersätts inte och njurarna slutar så småningom att fungera, vilket i sin tur leder till en naturlig död.

Fokus ligger på att bibehålla livskvalitén (inte förlänga livet) och behandla symtom.

Beslutet att välja konservativ behandling bör fattas efter noggrant övervägande tillsammans med din behandlande läkare och dina närstående.

I nästa avsnitt hittar du svar på ytterligare frågor relaterade till dina behandlingsalternativ.