Hoppa till innehåll

En marknad i rörelse

Dialysis patient Han Xiong doing tai chi

Regelbunden motion stärker inte bara kroppen. Enligt Han Xiong gör det dessutom människor glada och ger mer energi.

Dialysvården i Kina

Han Xiong minns fortfarande när hennes läkare talade om för henne att hon skulle behöva regelbunden dialysbehandling under resten av sitt liv. "Detta är verkligen ett dramatiskt ögonblick för en patient, och jag var inget undantag”, säger engelskläraren från Urumqi. "Först kändes det som om himlen ovanför mig hade blivit alldeles svart. Men jag har turen att leva i en tid då Kina öppnas upp och fler och fler kostnader betalas av sjukvårdssystemet.

Idag är jag glad att kunna säga att jag mår bra. Jag har vant mig vid att måndag, onsdag och fredag innebär resor till kliniken – och att jag kan leva mitt liv fullt ut." För Han Xiong innebär det att börja varje dag med tai chi och studera nya danskoreografier samt att gå och shoppa med sina vänner. Med andra ord att vara en person, inte en patient.

Kinesiska muren

Öka medvetenheten om njursjukdom i Kina

Han Xiong stod på scen i början av ett långlopp längs kinesiska muren 2018 för att berätta om sina erfarenheter och tala om njursjukdom, de förändringar som sker  i Kina och de möjligheter som detta ger. Hon ville få människors uppmärksamhet. Inte för sig själv, men för sin sak.

Denna önskan ligger också nära hjärtat hos Harry de Wit, styrelseledamot för Fresenius Medical Care med ansvar för Asien och Stillahavsområdet. ”Vår vision är att se till att människor i hela världen ska ha samma tillgång till bästa möjliga behandling. I Kina är en stor del av detta att öka medvetenheten. Medvetenhet är avgörande när det gäller stora förändringar."

Back to the Wall-kampanjen i Kina

Njurvårdskampanjen "Back To the Wall": David Gier och Andrew Stuart började sin resa för att springa längs hela Kinesiska muren i slutet av mars 2018.

Antalet njurpatienter ökar

"För ett högutvecklat företaget som Fresenius Medical Care brukar produktförbättringar innebära stora möjligheter", förklarar de Wit. "I Kina är det lite annorlunda. Här växer stadigt efterfrågan på alla områden, från lokal infrastruktur och frågan om hur man ska kunna ge bästa möjliga vård till patienter även i avlägsna områden till produkternas och tjänsternas skalbarhet . När allt kommer omkring ökar antalet patienter med kronisk njursvikt i Kina särskilt snabbt, även jämfört med andra asiatiska länder, med över tio procent per år. "Under de senaste tio åren har Kina troligen gjort större framsteg inom dialysvården än resten av världen tillsammans. Detta, i kombination med en stadigt växande medelklass, ger oss anledning att se framtiden an med optimism. Vi har nytta av befolkningens ökande krav på hälso- och sjukvårdssystemet i landet och det faktum att fler och fler människor inte bara vill ha tillgång till bättre hälsovård, utan också har råd med det."

När de två sydafrikanska långdistanslöparna David Grier och Andrew Stuart planerade sitt 4 200-kilometerslopp längs kinesiska muren ställde Fresenius Medical Care upp som samarbetspartner. Det kändes som ett perfekt tillfälle att uppmärksamma frågan om njurhälsa under en period av flera veckor. Och det lönade sig: Loppet blev en rikstäckande händelse som nådde över 300 miljoner människor, framför allt tack vare sociala medier.

Under loppet besökte de två idrottsmännen många kliniker, träffade patienter i behandling och hjälpte till att främja lokala lopp på kortare sträckor för att engagera människor i olika delar av landet. "Strax före slutet på långdistansloppet frågade de mig om jag vill följa med dem under den sista timmen. Det var en riktig ära att få göra det", säger de Wit. "Loppet är en positiv berättelse. Och människor i Kina älskar positiva berättelser. Det är därför vi lyckades nå så många".

Kineser i Shanghai

Bristen på kapacitet utanför de större städerna

Endast en liten andel av njurpatienterna i Kina kan behandlas för närvarande. "Vi talar om cirka 45 procent av personer med kronisk njursvikt. Orsaken är inte bara den nuvarande bristen på läkare och sjuksköterskor, utan även det faktum att det finns utrymme för förbättringar när det gäller tillgång till prisvärda produkter och tjänster", säger de Vit. Utanför storstäderna är kapaciteten för behandling begränsad.

Detta är därför Fresenius Medical Care fokuserar på investeringar i stora och medelstora städer med en befolkning på mellan 150 000 och 15 miljoner, som Kunming eller Quanzhou. "De största städerna har redan bra tillgång till vård. Därför kan vi räkna med myndigheternas stöd när vi investerar i andra regioner", förklarar de Wit. "Detta är vår stora fördel inte bara som en leverantör av rätt produkter, utan också som en garant för bästa behandling samt inrättande och drift av kliniker".

Dialysklinik i Kina

Fresenius Medical Care har för avsikt att öppna 100 njursjukhus och dialyskliniker i Kina under de kommande fem åren.

Viktiga milstolpar

Kina genomgår genomgripande förändringar. Landet öppnar upp hälso- och sjukvården även för utländska företag. Under de senaste två åren har Fresenius Medical Care uppnått flera milstolpar i Kina. I slutet av 2017 öppnades det första njursjukhuset som specialiserade sig på kronisk sjukdom och hemodialys som ett samriskföretag. Strax efteråt tillkännagav Fresenius Medical Care förvärvet av sin första oberoende dialysklinik i Quanzhou.

Detta följdes av ytterligare förvärv under 2018, inklusive två 70 procentiga innehav av sjukhusen i Sichuan-provinsen och tillägg av flera njursjukhus och dialyskliniker. Och planer finns på ytterligare över 20 platser – av goda skäl: "Vi förväntar oss att de kinesiska myndigheterna ska utfärda ytterligare godkännanden av njursjukhus och dialyskliniker under de kommande åren, och har förberett oss för denna utveckling", förklarar de Wit. Fresenius Medical Care fokuserar också på att öka sin verksamhet inom forskning och utveckling. 2015 etablerades ett egenutvecklat "China Design Center" i Shanghai, som kompletterar det utvecklingsarbete av produktionsanläggningen i Changshu inviger som bolaget förvärvade under 2007 och står i nära kontakt med produktutvecklarna i Schweinfurt.

Men i Fresenius Medical Cares Kinastrategi ingår också att inrätta nya produktionsanläggningar. En fabrik i Beijing som tillverkar dialyskoncentrat startade verksamheten i augusti 2018. I slutet av 2018 presenterade Fresenius Medical Care  sin första dialysmaskinen i Indien som har utvecklats särskilt för tillväxtmarknader. Denna maskinen, som bolaget avser att även lansera i Kina kännetecknas av särskilt robust material och lägre produktionskostnader. "Vi fokuserar på att minska produktionskostnaderna som ett sätt att nå så många patienter som möjligt som för närvarande inte får behandling”, säger de Wit.

Dialyspatient under behandling

Fresenius Medical Care har levererat produkter och tjänster till över 4 000 dialyskliniker och njursjukhus i Kina 2018.

Växande förväntningar i Kina – även när det gäller patientvård

Tillförlitlighet och hög kvalitet kombinerat med marknadsspecifika lösningar och behovsdrivna produktinnovationer är viktiga faktorer för att nå framgång på attraktiva tillväxtmarknader som Kina. För de Wit är det bara en tidsfråga innan Kina står för mer än hälften av alla produkter som säljs av Fresenius Medical Care. "När allt kommer omkring har landet 1,4 miljarder invånare, och dess medelklass växer i betydelse praktiskt taget varje dag. Till följd av detta ökar även förväntningarna på patientvård.” Kina är redan Fresenius Medical Cares näst största marknad globalt. "Försäljningssiffrorna kommer att växa kraftigt under de kommande åren, säger de Wit.

För Han Xiong är kombinationen av dialysprodukter och behandlingsrelaterade tjänster redan nyckeln till en bättre livskvalitet. En del av detta är att ha tillräckligt med tid att prata med vårdpersonalen som den chefssjuksköterskan Li Yufang, som sedan länge har blivit en viktig person i Han Xiongs liv. "Jag känner henne och varje medlem av teamet på dialyskliniken i Urumqi personligen. De har alltid tid för mina frågor eller bara en pratstund, vilket är något som jag verkligen uppskattar som patient".

Related Content
[Translate to Swedish:]

Hitta mer historier i vårt arkiv.