Hoppa till innehåll

Lipoproteinaferes

Lipoproteinaferes

Lipoproteinaferes för förhöjda nivåer av LDL-kolesterol och lipoprotein(a)

ANSVARSFRISKRIVNING

Produkternas etiketter kan skilja sig åt på grund av anpassningar av regelverk och ändringar i den juridiska formen för den juridiska tillverkaren.

Familjär hyperkolesterolemi (FH) är en vanlig ärftlig orsak till tidig kardiovaskulär sjukdom och ateroskleros. Denna genetiska störning kännetecknas av höga till extremt höga blodnivåer av lipoproteinkolesterol med låg densitet (LDL-c eller dåligt kolesterol).

Lipoproteinaferes kan vara en förstahandsbehandling för sådana homozygota patienter och andrahandsbehandling för patienter med heterozygot hyperkolesterolemi eller hyper-Lp(a), när konventionella farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingar för hantering av förhöjda lipidblodnivåer visar sig otillräckliga för att uppnå önskad sänkning av lipoproteinkolesterol (LDL-c) och lipoprotein(a) (Lp(a)).1

Vid lipoproteinaferes görs en distinktion mellan helblodbehandling och plasmametod. Fresenius Medical Care erbjuder ett adsorptionssystem för helblodsbehandling (DALI-adsorber) och ett filtreringssystem för plasmametoden (MONET-plasmafraktionator).

DALI-adsorber

Lipoprotein Apheresis_DALI

 

 

MONET-plasmafraktionator

LDL: Lipoprotein med låg densitet
Lp(a): Lipoprotein(a)
VLDL: Lipoprotein med mycket låg densitet

DALI-adsorber*
Semiselektiv lipoproteinadsorption

DALI-lipoproteinaferes används för behandling av patienter med allvarlig hyperkolesterolemi eller förhöjda nivåer av lipoprotein(a) (Lp(a)). Målet är att sänka nivåerna av LDL-c och Lp(a). Detta är en effektiv metod för att minska MACE (allvarliga koronara händelser) hos patienter med mycket hög kardiovaskulär risk.2,3

Lipoproteiner som LDL eller Lp(a) avlägsnas till stor del genom elektrostatisk interaktion mellan det positivt laddade apolipoproteinet och det negativt laddade adsorbermaterialet.4 Sänkningen av LDL-c- och Lp(a)-nivåerna kan anpassas individuellt till en patients behandlingsbehov med hjälp av olika adsorberstorlekar (DALI 500-adsorber och DALI 750-adsorber) och konfigurationer av dessa (DALI 1000 och DALI 1250).5,6

Under en enskild behandling kan nivån för LDL-c sänkas med upp till 71 % och för Lp(a) med upp till 64 %.8

Behandling med DALI-adsorber kännetecknas av:

  • Semiselektivt för avlägsnande av LDL-c och Lp(a)5
  • Effektivt för sänkning av LDL-c och Lp(a)8
  • Kort behandlingstid på två timmar i genomsnitt5,6,8
  • En enkel extrakorporeal procedur5,9
     

* DALI 500-adsorber och DALI 750-adsorber

Kardiovaskulär medicin

MONET-plasmafraktionator
Filtrering för effektiv minskning av proteiner med hög molekylvikt

MONET-plasmafraktionator är indikerad för användning vid terapeutisk aferes för att minska mängden högmolekylära plasmabeståndsdelar, till exempel Lp(a), LDL-c, fibrinogen och immunglobulin M (IgM) (t.ex. för att minska LDL-c och Lp(a) hos patienter med hyperlipoproteinemi).7,8,10

LDL-c, Lp(a) och fibrinogen avlägsnas från plasma genom filtrering: Målplasmabeståndsdelarna hålls kvar av de fina porerna i ett plasmafraktioneringsmembran, medan mindre plasmabeståndsdelar, till exempel HDL eller albumin, passerar porerna och återförs till patienten.7,8,10

MONET-plasmafraktionatorn innehåller ett Fresenius-polysulfonmembran som är utvecklat baserat på Fresenius membranteknik och förstärkt för användning vid lipoproteinfiltrering.10

MONET

Behandling med MONET-plasmafraktionator kännetecknas av:

  • Effektiv sänkning av LDL-c och Lp(a)8
  • Reologiska fördelar genom reduktion av makromolekyler, till exempel fibrinogen och IgM7,10-12
  • Ytterligare indikationer är möjliga, till exempel sådana som anges i ASFA-riktlinjerna, såsom stöd för sårläkning vid PVD (data endast tillgängliga från fallrapporter och små serier)13-16

 

Kardiovaskulär medicin

Relaterat innehåll
Immunoadsorption, läkare, man

Behandling av autoimmuna sjukdomar.

Aferesteknik och -plattformar från Fresenius Medical Care.

1 Padmanabhan A et al. J Clin Apher 2019; 34:171-354

2 Schettler et al. Clin Res Cardiol Suppl 2017; 12:44-49

3 Schettler et al. Clin Res Cardiol Suppl 2019; 14:33-38

4 Bosch Ther Apher 2001; 5(4):239-243

5 Bosch et al. Ther Apher Dial 2006; 10(3):210-218

6 Dräger et al. Eur J Clin lnvest 1998; 28:994-1002

7 Kozik-Jaromin et al. Atheroscler Suppl 2017;30:225–231

8 Ramlow et al. Atheroscler Suppl 2017; 30:217-224

9 Raina et al. Blood Purif 2019; 47(4):301-316

10 Instructions for Use MONET Plasma Fractionator (7510181 02/21)

11 Julius et al. Ther Apher Dial 2013; 17(2):179-184

12 Julius et al. Atheroscler Suppl 2015; 18:95-102

13 Padmanabhan A et al. J Clin Apher 2019; 34:171-354; PVD see pages 281-282

14 Mehdi M et al.; Nephrol Dial Transplant 2019; 34(S1):i234-i235

15 Pithova P et al. Poster presented at the DFSG congress; 2017 Sept 8 -10; Porto, Portugal

16 Soltész P et al. Orv Hetil 2021; 162(10):375-382