Hoppa till innehåll

5008S CorDiax

man som sitter vid 5008S CorDiax

Prestanda som du litar på och känner till från våra dialsymottagningar på sjukhuset - finns även tillgänglig för behandling i hemmet

Med dialysmaskinen 5008S CorDiax* i centrum har Fresenius Medical Care utvecklat ett omfattande utbud av kompletterande produkter som gör partnerassisterad eller självhemodialysbehandling tillförlitlig och enkel.

Patient med sjuksköterska

Fördelar med att använda ett konventionellt system: 5008S CorDiax med AquaC UNO H

Flera behandlingsmodaliteter är möjliga

 • Oftare eller
 • Kortare eller längre tid
 • High Flux HD, HDF online, enkelnål, dubbelnål
 • HDF online är även möjligt för hempatienter
 • Samma maskiner som på sjukhuset innebär att sköterskor känner sig förtrogna och bekväma med utrustningen när de instruerar patienten
5008S CorDiax

Samma behandling som på dialysmottagningen

Behandling med hög prestanda på dialysmottagningen – finns även för hemmabruk
 • Personanpassa patientordinationer genom att välja från Fresenius Medical Cares omfattande utbud av syra- och bikarbonatkoncentrat samt dialysatorstorlek och -typ utifrån patienternas föränderliga behov  
 • Möjlighet att förbättra och personanpassa ersättningsvolymen med AutoSub plus när HDF utförs
 • Minska användningen och lager av engångsartiklar genom att utnyttja priming, bolus och spolning online, vilket minskar det antal påsar med koksaltlösning som behövs
venacc 5008S

5008S med VenACC-sensorplåster (tillval) stoppar blodpumpen omedelbart om vätska detekteras, t.ex. på grund av att nålen lossnar

Avancerade funktioner för säkerhet och användbarhet

 • Särskilt användargränssnitt och förenklad patientskärm för enkel åtkomst till viktiga behandlingsfunktioner
 • Förbättrad övervakning av den venösa accessen med VAM (Venous Access Monitoring), en dynamisk och mycket känslig övervakning av ventrycket
 • Sensorplåstret för engångsbruk till VenAcc-vätskedetektorn möjliggör omedelbar detektion av små vätskemängder
skärmfjärrkontroll

Förenklad skärm för styrning av viktiga behandlingsparametrar och en fjärrkontroll

Ergonomisk design för enkel användning

 • ONLINE-priming för enkel förberedelse av den extrakorporeala kretsen: inga färdiga spollösningar behövs för priming, återgivning eller bolus
 • Vridbar skärm, för god synlighet, där ljusstyrkan kan sänkas för nattlig dialys utan störningar
 • Fjärrkontroll med trådlös kommunikation och nödknapp för enkel hantering av viktiga behandlingsparametrar
aquac uno-h frontal med hållare

AquaC UNO H

Enhet för omvänd osmos för en patient

Denna kompakta enhet för omvänd osmos har utvecklats för att installeras i hemmet och tar upp minsta möjliga utrymme. Dessutom har den:

 • Automatiskt regelbundet inledande tekniskt självtest före behandling
 • Enkla, användarvänliga reglage
   

Tack vare det programmerbara, automatiserade programmet för värmedesinfektion krävs endast ett fåtal handrörelser av patienten. Detta minskar risken för potentiella användarfel vid manuell kemisk desinfektion.

Fysiska egenskaper/miljö

 • Kompakt och transportabel

 

* 5008S CorDiax består av 5008S-produkten och programvara med en version som är senare än 4.50. Alla funktioner som beskrivs ingår i CorDiax 5008S.

Relaterat innehåll
livsstil – kvinna i trädgård

Individanpassad behandling på en tid och plats som passar patienternas livsstil, vilket innefattar att stödja patienterna i förberedelserna för HHD med lösningar för utbildning och installation.

NxStage System One – kvinnlig patient

Den bärbara NxStage System One-hemodialysmaskinen för hemmabruk ger möjlighet till bekväm behandling i patientens eget hem.