Hoppa till innehåll

När Maria slog till — Ett år efter orkanen

Orkanen Maria fällde 80 procent av Puerto Ricos telefonstolpar och alla kraftledningar, vilket resulterar i strömavbrott för i stort sett alla av öns 3,4 miljoner invånare.

Ett landskap med total ödeläggelse

Ivonne Ramirez hade upplevt några orkaner i sitt liv, men inget som gjort henne förberedd på den destruktiva kraften hos Maria som drog in över ön tidigt på morgonen den 20 september 2017 som en orkan i kategori 4. När strömförsörjningen bröts sent på kvällen innan kurade hon med sin familj i mörker, väntade på att stormen skulle slå till och hoppades att den skulle skona hennes hus i öns huvudstad San Juan. "Kring midnatt hörde vi en hög smäll. Min son började skrika, och jag sprang för att ta reda på vad som hade hänt. Det var som en scen ur en skräckfilm," minns Ramirez. "Det kändes som om orkanen ville svepa bort oss från ön". När den grå och blöta morgonen grydde stod den fulla omfattningen av stormens härjningar klar för Ramirez. Vägarna i hennes grindsamhälle var mestadels oframkomliga, blockerade av träd och nedrivna kraftledningar. Hela ön var utan telefon och elektricitet. Ramirez visste vad hon måste göra härnäst – hon måste så snabbt som möjligt ta sig till Los Paseos, öns största dialysklinik som drivs av Fresenius Medical Care och där hon arbetar, för att kontrollera om det uppstått några skador. Som klinikchef på anläggningen visste hon att hennes patienters överlevnad berodde på hennes förmåga att omedelbart få ordning på saker och ting.

Patient in Fresenius Medical Care dialysis clinic

De anställda på Fresenius Medical Cares dialysklinik vårdade cirka 200 patienter efter den förödande orkanen.

Redo att ta emot patienter efter bara ett dygn

"Vi hade förberett oss så gott vi kunde – gett patienterna nödvändiga resurser som en nödsituationskost, behandlingsbeställningar och ett direktnummer till supporten. Vi hade täckt över alla maskiner och säkrat kliniken. Men vi hade inte förväntat oss en sådan enorm förödelse, och jag ville få igång stället igen. "Ramirez gick igenom sin kontaktlista för att hitta  underhålls- och klinisk personal och lyckades komma i kontakt med dem. På morgonen den 21 september var Los Paseos den enda klinik på ön som var redo att ta emot dialyspatienter.

"Det var en syn," säger Ramirez. "Över 200 personer väntade på att få behandling. Lyckligtvis har vi 60 platser, så vi kunde ge varje person som väntade en tretimmarsbehandling. Vi började vid åttatiden på morgonen och jobbade ända tills klockan tre på morgonen nästa dag", säger hon. Berättelsen om Los Paseos och hur den räddade situationen genom att tillhandahålla livräddande medicinsk vård till dialyspatienter utgjorde inte bara en sällsynt strimma av hopp i de bistra följderna efter orkanen Maria, utan visar också vikten av att ha en väl genomtänkt katastrofberedskapsplan på plats.

Ivonne Ramirez, Klinikchef på Fresenius Medical Care

Vår lobby blev samlingspunkt för de flesta dialyspatienter på ön.

Ivonne Ramirez
Klinikchef på Fresenius Medical Care
Fresenius Medical Cares lager

Bob Loeper och en kollega lägger upp lager av mat och livsviktigt material på ett av Fresenius Medical Cares lager.

Se till att det finns bränsle och vatten

Medan Puerto Rico kämpade för att komma på fötter igen anlände Fresenius Medical Cares experter i chartrade plan för att hjälpa till att hantera katastrofen. De hade med sig pallar med mat och livsviktiga förnödenheter och arbetade dygnet runt tillsammans med lokal personal som Ivonne Ramirez för att säkerställa vatten och bränsleleveranserna till de 28 klinikerna på ön. " Det svåraste att hantera var det totala sammanbrottet i kommunikationerna, säger Bob Loeper, vice VD för verksamhetsstöd och kontinuitet på Fresenius Medical Care, som anlände till Puerto Rico måndagen efter. "Det var det som förvånade oss mest." Det som slog honom när han klev av planet från Miami var hur hemskt allt såg ut: "Allt hade svepts bort. När jag åkte från flygplatsen undrade jag varför så många hade parkerat på en bro. Det visade sig att de försökte få signal från en av de få mobilmaster som fortfarande fungerade." Väl på plats beställde Loeper vatten och bränsle till Fresenius Medical Cares kliniker.

Loepers team stod inför två stora utmaningar i efterdyningarna av stormen: Å ena sidan måste de se till att klinikerna skulle kunna ge livsuppehållande dialysbehandlingar. Å andra sidan krävde detta fungerande generatorer och påfyllning av vatten. När Maria slog till fanns det sammanlagt 6 000 dialyspatienter i Puerto Rico, varav 4 200 behandlades av Fresenius Medical Care. Myndigheterna var tvungna att evakuera ytterligare 89 patienter från St. Thomas, en av de Amerikanska Jungfruöarna, undan orkanen Irma, vilket ökade arbetsbelastningen på Los Paseos.

By i Puerto Rico

Hålla kontakten via satellit

Enligt officiella uppskattningar utlöste Maria 41 000 jordskred som blockerade alla utom 644 km av Puerto Ricos 27 000 kilometer vägar. Federal Emergency Management Administration (FEMA), den amerikanska myndighet som ansvarar för hanteringen av naturkatastrofer, rapporterade att hela öns befolkning på 3,4 miljoner var utan ström dagen efter och att 95 procent av alla mobilmaster var utslagna av stormen, för att inte tala om de fasta telefonledningarna. I slutänden lyckades Fresenius Medical Cares personal kommunicera med sina kliniker och personal på olika sätt. Lika brådskande var behovet av att hjälpa de cirka 1 000 Fresenius Medical Care-anställda på ön och deras familjer. Många hade drabbats av vind- eller vattenskador på sina hem eller till och med förlorat dem helt i stormen. Bolaget flög i sammanlagt sju charterplan med dialysmaterial, vatten, mat och arbetskläder. "Vi levererade allt som behövdes för att hålla alla mätta, säger Loeper. 

"Fresenius Medical Care briljerade verkligen i sin reaktion på Maria", säger Ramirez när hon ser tillbaka. Baserat på de erfarenheter man gjorde under orkanen Maria ökade Fresenius Medical Care antalet personliga generatorer på ön, från cirka 100 till 370 för strömförsörjning av de anställdas hem, och levererade två reservklinikgeneratorer på släpvagnar.

Bolaget har också satt upp bevakade bensintankar över hela ön som innehåller cirka 1 300 liter var, så att personalen kan tanka sina bilar och fylla på bensindunkar till generatorerna utan att behöva vänta i timmar vid pumparna. "Vi lever enligt ett enkelt motto” förklarar Loeper. "Vi tar hand om vår personal, så att de kan ta hand om våra patienter." Loeper har också arbetat hårt för att se till att klinikerna är bättre förberedda i händelse av ett fullständigt sammanbrott i kommunikationsnätet. Förutom satellittelefoner har Fresenius Medical Care anläggningar i Puerto Rico nu ett halvt dussin amatörradiostationer.

Fresenius Medical Care i Puerto Rico

Dela bästa praxis globalt

Fresenius Medical Care har delat sina insikter och bästa metoder från Puerto Rico med sina globala team. "Vi har inrättat en världsomspännande pandemiplaneringsgrupp med medlemmar från Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien", säger Loeper. Återuppbyggnaden av Puerto Rico kommer att ta lång tid. FEMA har anslagit 1,6 miljarder USA-dollar för akuta bostadsreparationer och ytterligare 1,4 miljarder USA-dollar som bidrag till villaägare för att reparera eller bygga upp sina hus igen och täcka kostnaderna för tillfälliga bostäder.

För Ivonne Ramirez blev denna senaste orkan som drabbade henne ö en orkan för mycket. I juli 2018 fattade hon beslutet att lämna Puerto Rico och börja på ett nytt jobb som Fresenius Medical Cares klinikchef i Miami. "Jag insåg att jag personligen inte orkade gå genom en liknande situation igen”, säger hon. "Men jag lärde mig mycket under veckorna och månaderna efter Maria och fick se de glada ansiktena hos de människor som vi hjälpte. Ingen kan ta de minnena ifrån mig."

Relaterat innehåll

Hitta mer historier i vårt arkiv.