Hoppa till innehåll

Ci-Ca-behandling

Integrera Ci-Ca-behandling i den kliniska verksamheten

Ci-Ca-behandling är en kontinuerlig njurersättningsbehandling som har utvecklats av Fresenius Medical Care tillsammans med erfarna läkare. Den är utformad för att ge tillförlitlig regional antikoagulation genom användning av maskinintegrerad citrat- och kalciumhantering.

Tänk Ci-Ca-behandling.
Ditt ansvar i goda händer.

Din yrkesvärld förändras hela tiden. Du uppskattar teknik som ständigt utvecklas och hjälper dig att ge dina patienter ännu bättre behandling. Vi vill stödja dig genom att erbjuda ett heltäckande koncept för citratantikoagulationsbaserad CKRT: Ci-Ca-behandling.

I en tid då vårdpersonal i allt högre grad hanterar icke-vårdrelaterade arbetsuppgifter, som administration, behandlingsdokumentation och förberedelse av läkemedel, ökar behovet av tillförlitliga helhetslösningar som minskar pressen på intensivvårdspersonalen.

Fresenius Medical Care är den första leverantören som erbjuder ett komplett sortiment av produkter för Ci-Ca-behandling från ett och samma ställe, vilket hjälper vårdpersonal att fokusera på det viktiga: patientomvårdnad.

Regional citratantikoagulation möjliggör patientbehandling med mindre blödningskomplikationer och mindre filterklotting jämfört med heparin-CKRT.1-3 Som ett alternativ för att implementera regional citratantikoagulation är Ci-Ca-behandling ett effektivt och tillförlitligt alternativ till heparin4-11 som gör det möjligt för intensivvårdspersonalen att fokusera mer på patienten och mindre på hanteringsrelaterade uppgifter.5,11

Regional citratantikoagulation i extrakorporeala blodkretsar

Titta för att ta reda på mer

Ta del av vår erfarenhet: Fresenius Medical Care var först med att erbjuda ett helt maskinintegrerat koncept, Ci-Ca för regional citratantikoagulation. Vårdpersonal i fler än 30 länder har redan fått erfarenhet av Ci-Ca-behandling och uppskattar den tillförlitliga och enkla tillämpningen i den kliniska vardagen.5,6

Vårt beprövade citratprotokoll är helt integrerat i multiFiltratePRO och återspeglas i alla våra Ci-Ca-produkter.

Tänk tillförlitlighet.
Tänk Ci-Ca-behandling.

Dagarna på IVA är hektiska och som läkare måste du ha kontroll över situationen i en mycket komplex miljö. Du ska inte behöva oroa dig för tillförlitligheten för CKRT-behandlingar. Vi möjliggör utmärkt patientbehandling med få koagulations- och blödningskomplikationer.5-8,13,14

Din fråga

 

Vad är fördelarna med Ci-Ca-behandling
jämfört med vanlig heparinbehandling?

 

Vårt svar

Vårt svar

 

Citratantikoagulationsbaserad CKRT möjliggör utmärkt patientbehandling med färre blödningskomplikationer och mindre filterklotting jämfört med heparin.3,12–14 Regional antikoagulation med Ci-Ca är ett effektivt och tillförlitligt alternativ till heparin:

 • Beprövat citratprotokoll5–8
 • Möjliggör efterlevnad av KDIGO:s riktlinjer för AKI2
 • Låg associerad blödningsrisk5,7,8
 • Lång filteröverlevnad4,6,8,10

 

Tillbaka

Tänk smart.
Tänk Ci-Ca-behandling.

Sjuksköterskor har stort ansvar. Så du försöker komma på hur du kan minska arbetsbelastningen och fokusera på det som är viktigt. Vi hjälper dig att genomföra en smidig CKRT med få interventioner, vilket gör ditt arbete mer planerbart, så att du kan fokusera mer på patienten.5,11

Din fråga

 

Hur kan Ci-Ca-behandling öka möjligheterna till
planerbarhet och mindre arbetsbelastning?

 

Vårt svar

Vårt svar

 

Jämfört med heparinantikoagulation krävs färre sjuksköterskeinterventioner med Ci-Ca-behandling och det blir enklare att planera arbetet på ett effektivt sätt:

 • Längre filterlivslängd innebär färre filterbyten4,10
 • Låg blödningsrisk med förväntat färre nödvändiga interventioner5,7,8
 • Ci-Ca-behandlingsprotokoll och -produkter möjliggör ett mer förutsägbart arbetsflöde5,11

 

Tillbaka

Tänk värdebaserat.
Tänk Ci-Ca-behandling.

Budgetbeslut innebär ett stort ansvar. Du vill se till att din mottagning erbjuder bästa möjliga behandling samtidigt som du hanterar budgeten på ett klokt sätt. Vi strävar efter att begränsa den totala ägandekostnaden samtidigt som avancerade behandlingar utförs.

 

 

Din fråga

 

Hur kan Ci-Ca-behandling vara en del av en värdebaserad
arbetsmetod och hjälpa till att uppfylla budgetkraven?

 

Vårt svar

Vårt svar

 

Ci-Ca-behandling kan förbättra CKRT-kostnadsstrukturen och den totala ägandekostnaden jämfört med systemisk antikoagulation:5,15

 • Färre blödningshändelser, vilket potentiellt innebär ett lägre antal blodtransfusioner5,16
 • Mindre filterklotting innebär färre behandlingsavbrott, minskad arbetsbelastning och bättre möjligheter att planera arbetsuppgifter4,5,10,11
 • Det smarta Ci-Ca-protokollet möjliggör effektiv vätskeförbrukning tack vare att relevant förspädning undviks17,18

 

Tillbaka

Tänk partner.
Tänk Ci-Ca-behandling.

Vårdadministration är en komplex uppgift. Du måste ta hänsyn till många olika aspekter – från behandlingsoptimering till processer och kostnader. Vi erbjuder dig en helhetslösning från en stark och pålitlig partner.

Din fråga

 

Vad är fördelarna för vårt sjukhus
om vi övergår till Ci-Ca-behandling?

 

Vårt svar

Vårt svar

 

Fresenius Medical Care kan vara din pålitliga affärspartner för helhetslösningar:

 • Med vår omfattande produktportfölj för Ci-Ca-behandling med specialanpassade produkter och tjänster erbjuder vi dig vad du behöver för tillförlitlig och effektiv CKRT4-8,10,11 från ett och samma ställe.
 • Som världsledande leverantör av produkter och tjänster för personer med njursjukdomar kan vi tillhandahålla det heltäckande sortiment för funktionsstöd som krävs för byte till Ci-Ca-behandling samt för den dagliga verksamheten.

 

Tillbaka
Relaterat innehåll

Vår lagspelare med flera modaliteter.

Ett samordnat produktsortiment.

1 Tsujimoto H et al. Cochrane Database Syst Rev. 2020; 12(12):CD012467

2 KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury., Kidney Int Suppl 2012; 2:1‑138

3 Bai M et al. Intensive Care Med 2015; 41:2098‑2110

4 Bianchi NA et al. Blood Purif 2020; 49:567‑575

5 Kalb R et al. Ther Apher Dial 2013; 17:202‑212

6 Morgera et al. Crit Care Med 2009;37:2018‑2024

7 Slowinski T et al. Crit Care 2015; 19:349

8 Link A et al. Crit Care 2012; 16:R97

9 Huguet M et al. Int J Artif Organs 2017; 40:676‑682

10 Hafner S et al. J Intensive Care 2015; 3:35

11 Houllé-Veyssière et al. Intensive Crit Care Nurs 2016; 36:35‑41

12 Hetzel GR et al. Nephrol Dial Transpl 2011; 26:232‑239

13 Zarbock A et al. JAMA 2020; 324:1629‑1639

14 Li L et al. Semin Dial 2021; 34:209‑217

15 Dalhuisen A et al. Neth J Crit Care 2017; 25:122‑127

16 Kindgen-Milles D et al. Curr Opin Crit Care 2018; 24:450‑454

17 Huang Z et al. Int J Artif Organs 2008, 31:525‑534

18 Nalesso F et al. J Clin Med 2020; 9:1529

Contact Us