Hoppa till innehåll

För läkare

IT-lösningar för läkare inom njurmedicin

IT-lösningar för läkare inom njurmedicin

  • Lösningar för automatiserad behandling
  • Dokumentation av långtidsbehandlingar  
  • Hantering av behandlingar och medicinering
  • Stöder patientsäkerheten och ökar kvaliteten
Alla relevanta uppgifter till hands för att stödja optimal patientvård

Insamling och analys av data

Alla relevanta uppgifter till hands för att stödja optimal patientvård

Optimal patientvård är endast möjlig med rätt data: Detta kan bara uppnås med hjälp av en programvara som stöder din ordination – från importerad data hämtad ur andra system till rapporter om behandlingsbeslut.

Fresenius Medical Cares Therapy Support Suite (TSS) är hjärtat i Therapy Data Management System för enkel insamling och analys av data. Terapi Support Suite hanterar: skapande och hantering av patientordinationer, medicinsk behandlingsplan-dokumentation, laboratoriedata och andra rapporter mellan dialyscentra.

TSS tillhandahåller data som behövs för att förprogramera dialysapparater för varje enskild patient, dokumenterar behandlingar och hanterar datarapporter. TSS hanterar processer för en snabb och enkel översikt över planerade behandlingar.

Upptäck Therapy Data Management System

Kvalitetssäkring i dialys

Kvalitetssäkring i dialys

Dataanalys är motorn som driver dialysklinikens effektivitet.

Kvalitetssäkring av dialys innebär kontinuerlig mätning och tolkning av resultat för att fatta rätt beslut. Dataanalys är motorn som driver dialysklinikens effektivitet.

För kvalitetssäkring behövs kontextuella uppgifter – både aggregerade och specifika, för att visa olika perspektiv.

Fresenius Medical Cares Nephrological Cockpit är nyckeln till kvalitetssäkring i dialysbehandling.

Läs mer om Nephrological Cockpit

Relaterat innehåll
Therapy Data Management System (TDMS)

Programvara för behandlingsstöd.

Läkare använder Fresenius Medical Cares Therapy Support Suite (TSS)

Programvaran för klinisk datahantering i TDMS.