Hoppa till innehåll

Tillförsel av permeat

Tillförsel av permeat, Fresenius Medical Care

Omfattande vattenbehandlingssystem för dialysenheter

 • Omfattande utbud av system för omvänd osmos
 • Personligt anpassade vattenbehandlingssystem
 • Hög standard i vattenrengöring för dialys
 • AquaA, AquaBplus, AquaC

Tillförsel av permeat i korthet

För att säkerställa erforderlig kvalitet av vätskor innehåller vårt produktsortiment en mängd olika system för diverse reningssteg, såsom omvänd osmos. Rätt system kan monteras baserat på personliga preferenser och lokala krav.

Produktgrupp AquaA

Vår innovation uppfyller dina föränderliga behov

AquaA

AquaA är ett avancerat system för beredning av permeat i ett dialyscenter och ger en permeat kapacitet upp till 4000 l/h.

Fördelar med AquaA:

 • Integrerade provtagningsportar för kvalitetssäkring
 • Integrerat kontrollsystem före och under dialys
 • Energi- och vattenbesparing under drift
 • Fjärrkontroll
 • Nöddrift
 • Förberedd för integrering i dialyssystem och sjukhussystem för hantering av IT-tjänster

AquaA2

AquaA2 är en ytterligare (2:a stegs-)modul för omvänd osmos i AquaA utformad för att möta högre krav på permeat-kvalitet såsom i ett modernt dialyscenter.

Fördelar med AquaA2:

 • Full redundans
 • Högre permeat-kvalitet
 • Kan i nödfall köras som en fristående enhet

AquaHT

AquaHT är en modul för varmvattendesinficering utformad för att integreras i AquaA produktgruppen. Den aktiverar värmedesinfektion i båda modulerna AquaA och AquaA2.

Fördelar med AquaHT:

 • Integrerad värmedesinfektion på upp till 40 HD-maskiner parallellt
 • Värmedesinfektion utförs automatiskt och dokumenteras av systemet enligt ISO 26722:2009
 • AquaHT medger kontinuerlig desinfektion: en termisk desinfektion av permeat ringen kan följas av en efterföljande desinfektion av RO-membranen

AquaUF

AquaUF är en ultrafiltreringsmodul för högre permeat-kvalitet.

Fördelar med AquaUF:

 • Ökad permeat-kvalitet
 • Borttagning av mikroorganismer, bakterier och virus
 • Värmedesinfektion av ultrafiltreringsmodul
 • Tillåter bypass
 • Hög kemisk resistens, dubbelskiktad

Produktgrupp AquaBplus

Rätt val för din budget

AquaBplus

AquaBplus är en basmodul för beredning av permeat i ett dialyscenter.

Fördelar med AquaBplus:

 • Sensorer och hydrauliska system styrs av integrerade funktionella testrutiner
 • Användarvänligt gränssnitt
 • Uppgraderas med en rad alternativ
 • Nätverksanslutning

AquaBplus B2

AquaBplus B2 är det andra steget i AquaBplus-produktgruppen. Den är utformad för att möta de behov och kvalitetsstandarder som finns i ett modernt dialyscenter.

Fördelar med AquaBplus B2:

 • Båda stegen kan drivas tillsammans eller var för sig (för redundans eller högre permeat-kvalitet)

AquaBplus HF

AquaBplus HF möjliggör värmedesinfektion av permeatslingan, dialysenhetens slangar och dialysenheten i sig.

Fördelar med AquaBplus HF:

 • Sekventiell desinfektion av upp till fem HD-maskiner
 • Kan eftermonteras
 • Minskad biofilmbildning genom permeatring och anslutna användarpunkter utan ytterligare kemisk desinfektion
 • Kontinuerlig övervakning av temperaturen

Produktgrupp AquaC

När självständigheten spelar roll

AquaC UNO H

AquaC UNO H möjliggör termiskt desinficerbar RO för en patient.

Fördelar med AquaC UNO H:

 • Betydande riskreduktion eftersom varmt vatten används för desinfektion i stället kemikalier
 • Värmedesinfektion av membranet och ringen
 • Värmedesinfektion av gränssnittet i kombination med FME HD-enhet 5008/5008S CorDiax
 • Automatiserad dataloggning och övervakning
 • Nätverksanslutning
 • Start/stopp av kommunikation med HD-enhet
 • Låg bullernivå
 • Ring med längd upp till 10 m

AquaUNO

AquaUNO är en mobil omvänd osmos-modell för en patient.

Fördelar med AquaUNO:

 • Automatiska sköljningscykler
 • Övervakning av rengöringscykler
 • Start/stopp av kommunikation med HD-enhet
 • Låg bullernivå

Hög flexibilitet – valfria bärare för AquaC UNO H och AquaUNO

Porter S

Porter S

Porter S med ett förfilter – Fresenius Medical Care

Porter S med ett förfilter

Porter S med två förfilter – Fresenius Medical Care

Porter S med två förfilter

Porter standard - Fresenius Medical Care

Porter standard

Porter extended - Fresenius Medical Care

Porter extended

AquaWTU

AquaWTU är ett komplett vattenbehandlingssystem för omvänd osmos utformat för att försörja upp till 5 dialysmaskiner. Det kompletta systemet rymmer och omfattar förbehandling och omvänd osmos.

Fördelar med AquaWTU:

 • Producerar permeat för dialys från dricksvatten
 • Automatiska sköljningscykler
 • Programmerbar start-/stoppfunktion
 • Användarvänligt gränssnitt
 • Integrerad förfiltrering med avhärdningsfilter
Relaterat innehåll
Koncentrattillförsel, key visual – Fresenius Medical Care

Tillförlitlig beredning och tillförsel av syrakoncentrat.

Tillförsel av vatten och koncentrat – Fresenius Medical Care

Leverans av dialysmedia till patienten på ett rent och organiserat sätt.